h

Ray Recai Varli

Recai (Ray) Varli werd in een kleine stad in Turkije als jongste van 6 kinderen geboren. Na de lagere school woonde en studeerde hij in Istanbul. Hij begon te werken tijdens de middelbare school. Hij werd op zijn zeventiende vakbondsafgevaardigde van zijn werkplaats, en werd op zijn achttiende ook lid van de raad van bestuur van de vakbond.

In 1980 werd de macht in Turkije overgenomen door de militaire junta. Ray werd toen gearresteerd en voor vele jaren in de gevangenis gezet omdat hij vakbondslid was.

Hij heeft vanaf de leeftijd van 14 jaar consequent het Nederlandse elftal gesteund. Hij had nooit gedacht dat hij tientallen jaren later Nederlands staatsburger zou zijn.

Hij emigreerde in 1999 naar Nederland en woont nu 16 jaar in Nederland. Tussen 1980 en 1999 heeft hij met veel en hard werken opleidingen op het gebied van literatuur, economie en muziek gedaan. Hij deed pedagogie, westerse muziekgeschiedenis en algemene muziekleer in Nederland. Hij geeft al 15 jaar muzieklessen bij de muziekscholen.

Hij is al 9 jaar actief lid en momenteel bestuurslid van SP Zaanstreek. Vanaf zijn viertiende jaar nam hij de socialistische ideeën aan. Toen hem werd gevraagd wat zijn land was, antwoordde hij: 'De hele wereld'.

Ray wil een wereld als deze: volkscoöperaties in plaats van bankiers, werk en veiligheid in plaats exploitatie, sociaal economisch beleid in plaats van de vrije markt, een eerlijke en gelijke verdeling in plaats van onrecht, lachende kinderen in de wereld in plaats honger en de oorlog. In het kort; kapitalisme is niet meer nodig, het is tijd voor socialisme!

Meer over waar Ray voor staat:

U bent hier