h

Kamerfractie SP stelt vragen over Signis

31 juli 2010

Kamerfractie SP stelt vragen over Signis

De Tweede Kamerfractie van de SP heeft op 23 juli schriftelijke vragen gesteld over de dreigende sluiting van de scholen Signis in Zaandam en de Alexander Roozendaalschool in Purmerend. Dit zijn scholen voor kinderen met ernstige spraaktaalstoornissen. Mochten deze scholen sluiten dan is er geen school meer voor deze leerlingen meer boven het Noordzeekanaal.
In Zaanstad zijn er al vragen over gesteld door de VVD en is de sluiting van de school uitgesteld.

De gestelde vragen aan minister Rouvoet door SP-kamerlid Manja Smits:

1

Wat is uw oordeel over de dreigende sluiting van Signis in Zaandam en de Alexander Roozendaalschool in Purmerend? Wat zijn volgens u de oorzaken van de dreigende sluitingen van beide scholen?

2

Hoeveel leerlingen met ernstige spraaktaalstoornissen zouden getroffen worden door sluiting van beide scholen en wat zijn de gevolgen deze leerlingen?

3

Wat zijn de extra kosten voor gemeenten voor bijvoorbeeld leerlingenvervoer wanneer één of beide vestigingen zouden moeten sluiten?

4

Deelt u de mening dat anderhalf uur heen en anderhalf terug een te lange reistijd is voor leerlingen om naar school te gaan, zoals Anja Hartog aangeeft in de uitzending op webregio.nl? (2) Zo ja, hoe verhoudt een sluiting van een school voor leerlingen met ernstige spraaktaalstoornissen waardoor zij verder moeten reizen voor onderwijs zich met de wens van de regering om leerlingen onderwijs dichter bij huis te laten volgen? (3)

5

Hebben de scholen met u overlegd over de mogelijke sluitingen? Zo ja, wat kwam daaruit? Zo nee, bent u van plan dit alsnog te doen?

6

Ziet u mogelijkheden u om sluiting van de twee scholen te voorkomen? Zo nee, deelt u de mening dat een mogelijke samenvoeging van de twee scholen ervoor kan zorgen dat er toch nog een school voor leerlingen met ernstige spraaktaalstoornissen blijft ten noorden van het Noordzeekanaal? Bent u bereid met de besturen in gesprek te gaan over de mogelijkheid?

U bent hier