h
3 juni 2024

Weer campagne, nu voor de Europese Verkiezingen

Foto: SP Zaanstreek / Jan van Keulen

Natuurlijk is de SP Zaanstreek weer druk met de campagne! Onze bezorgers, onze actieve SP- leden, gaan in de Zaanstreek 13.500 SP- folders bezorgen (of hebben hun deel al gedaan). Op zaterdag 25 juni gingen we met z'n allen naar Alkmaar voor de SuperZaterdag. Op 1 juni stonden we natuurlijk met 'onze' kraam (die we bemensten ná de Partij voor de Dieren) op de Gedempte Gracht in Zaandam. En er werd geplakt! O ja, we deelden ook nog 1.000 'busfolders' uit. 

Lees verder
25 mei 2024

SuperZaterdag in Alkmaar

Foto: SP / SP

Op de SP SuperZaterdag bundelden we de Noord-Hollandse SP krachten. We gingen met z'n allen naar Alkmaar om gezamenlijk de aftrap te doen voor de Europese verkiezingen én de miljonairsbelasting. 

Lees verder
2 mei 2024

De dag van de Arbeid 2024 van de SP Zaanstreek

Foto: SP Zaanstreek / Anna de Groot

De Dag van de Arbeid van de SP Zaanstreek was behoorlijk intensief. Maar ook leuk en interessant. Én mooi weer (heel anders dan in 2023)!!! In de middaguren gingen de vertegenwoordigers van de SP Zaanstreek naar Amsterdam, naar de FNV- demo en -bijeenkomst. In de avond waren de SP- leden van de afdeling Zaanstreek in De Stoomhal in Wormer, waar de SP Zaanstreek, samen met de PvdA, GroenLinks en ROSA een bijeenkomst had. 

Lees verder
29 april 2024

Zaanse WoonOpstand 2024

Foto: SP Zaanstreek / Joan Kelderman

Net als vorig jaar liep de SP mee met de Zaanse WoonOpstand. Woningnood treft ons allemaal. Het kan ons persoonlijk treffen, maar ook onze verwanten, vrienden en kennissen kunnen last hebben van de woningnood. Het gevolg van jarenlang VVD- beleid. 

Lees verder
9 maart 2024

Einde schimmelwoningen?

Foto: SP Zaanstreek / SP Zaanstreek/Willem Croese

In 2018 was de SP in Zaanstad heel erg druk met actie voeren tegen schimmelwoningen. We gingen bij heel veel mensen op bezoek, fotografeerden de schimmel in hun woning en maakten een zwartboek. Dit zwartboek boden we aan bij woningcorporatie Parteon. Destijds kwamen we heel vaak in de krant en op tv. 

Lees verder
3 maart 2024

Op het 29ste congres

Foto: SP / SP

Op 2 maart 2024 had de SP het 29ste congres. In Bussum. Mariëtte, Marilou, Eva, Erik en Anna gingen erheen. Er stond nogal wat op het programma. Op het congres werd het nieuwe partijbestuur gekozen én er werden besluiten genomen over het programma voor de Europese verkiezingen en de kandidaten.

Lees verder
1 maart 2024

Zaanstad en de woningnood

Foto: SP Zaanstreek / SP Zaanstreek/Anna de Groot

Binnenkort treedt de Wet Betaalbare Huur in werking. Overal in Nederland, dus ook in Zaanstad (en Wormerland en Oostzaan). Minister de Jonge is van plan om de regulering van de huurprijs uit te breiden. Niet alleen sociale huurwoningen krijgen punten voor de kwaliteit, ook zogenaamde middenhuurwoningen krijgen punten. Het puntenstelsel opgetrokken van 148 naar 186 punten. Verhuurders moeten zich aan de maximale huurprijzen houden die het puntenstelsel voorschrijft. In totaal kan het dwingend maken van het puntenstelsen door handhaving leiden tot een huurverlaging voor 163.000 woningen met een gemiddelde huurverlaging van € 145,-.

Lees verder
7 februari 2024

Participatiekloof

Foto: Gemeente.nu / Gemeente.nu

Omdat de Omgevingswet op 1 januari 2024 van kracht werd, moeten gemeenten een participatiebeleid maken. De gemeente Zaanstad heeft al een participatiebeleid, maar dat moet vernieuwd worden. De gemeenteraad mocht op 1 februari 2024 stemmen over een startnotitie.

Lees verder
5 februari 2024

Parkeerspagaat

Foto: SP Zaanstreek / SP Zaanstreek/Anna de Groot

Gemeenten moeten en willen heel veel. De inwoners van de gemeenten trouwens ook. Er zijn veel wensen, die overigens allemaal gerechtvaardigd zijn. Én er zijn dingen die móeten. We willen veel meer woningen, meer groen rondom die woningen, meer en sterkere natuur rond de stad, veiligheid voor onszelf en onze kinderen. Dat verenigt zich slecht met de wens om meer parkeerplaatsen te realiseren voor ons groeiende aantal auto's.

Lees verder
3 februari 2024

Raden in Verzet

Foto: Raden in Verzet / Raden in Verzet

Fractievoorzitter Anna de Groot vertegenwoordigt alweer een paar maanden de gemeenteraad van Zaanstad bij het actiecomité Raden in Verzet (zonder geld geen gemeenten). Een heel belangrijke klus.

Lees verder

Pagina's