h
18 november 2017

Ons geld terug!

Shell en de werkgevers van VNO-NCW willen het. Dat is de onderbouwing van de coalitie voor een cadeau van 1400 miljoen aan buitenlandse beleggers en belastingdiensten. Bedenkt u eens wat we ook met dit enorme bedrag kunnen doen. We kunnen investeren in leraren die recht hebben op een beter salaris en een lagere werkdruk. Het eigen risico in de zorg kan aangepakt worden of de huren verlaagd.

Lees verder
17 november 2017

Weidevogelbelevenisssen rond De Bonte Belevenis

De Bonte Belevenis is een soort van kinderboerderij aan de Vaartdijk in Assendelft. Behalve dat het een kinderboerderij is kunnen kinderen er ook ponyrijden en worden er kinderfeestjes georganiseerd. Daarnaast is deze kinderboerderij een prettige dagbesteding voor mensen die dit willen. Al met al een leuk en nuttige voorziening voor Zaanstad.

Foto: Anna de Groot / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder
16 november 2017

SP’er Maikel Kat stapt uit Zaanse fractie

Raadslid Maikel Kat (45) heeft laten weten per direct uit de SP-fractie te stappen omdat hij vindt dat het vertrouwen weg is nadat het afdelingsbestuur een concept-kieslijst heeft voorgelegd aan de leden waar de Zaandammer op een lagere plaats staat dan dat hij voor ogen had. Tot aan de raadsverkiezingen van 21 maart 2018 gaat het raadslid solo verder.

Lees verder
13 november 2017

Buurt langs A8 wil actie, nu!

Het geduld van buurtbewoners langs de A8 en de Coenbrug is zo langzamerhand op. ,,We zitten nu al bijna twee jaar te praten en we komen nergens. De auto’s rijden nog even hard als daarvoor en de luchtvervuiling blijft bestaan.’’

Lees verder
8 november 2017

Woningbeleid coalitie mislukt?

Er werden krokodillentranen gehuild bij de behandeling van de begroting over de woonopgave. De coalitiepartij die zich heeft in laten pakken door de vastgoedlobby om meer vrije sector-woningen te gaan bouwen in plaats van sociale huurwoningen, D66, liet de emoties de vrije loop omdat jongeren niet aan een betaalbare woning kunnen komen. De SP heeft vier jaar lang gewaarschuwd dat de wachttijd voor een sociale huurwoning op gaat lopen als er niet meer sociale huurwoningen bij komen. De gemiddelde inschrijftermijn is inmiddels opgelopen tot tien (10!) jaar. De PvdA wethouder vond dat de woonvisie met een minimum aantal van 25.100 sociale huurwoningen bij een groeiende bevolking aansluit bij de behoefte, maar heeft er regelmatig nadrukkelijk bij gezegd dat er ook meer sociale huurwoningen bij mogen komen. Er is niet 1 extra sociale huurwoning bijgekomen ten opzichte van het minimum. Wat ons betreft tonen deze cijfers aan dat het woningbouwbeleid van deze coalitie is mislukt, en dat onze prognose is uitgekomen. Zelfs de woningbouwverenigingen die voorstander waren van de woonvisie zien nu dat er een tekort aan sociale huurwoningen is.

Lees verder
4 november 2017

Beloofde banen college zijn er niet gekomen

Dit college had als doelstelling in 2014 om voor 5.000 extra banen te zorgen. Het zijn er 650 geworden. De doelstelling is niet gehaald. Bij de gevangenis zijn slechts 57 Zaankanters gaan werken, gerekend was op honderden. IKEA, met uitzicht op 400 extra banen, is niet gekomen. Als we hier op af gaan is het beleid mislukt.

Lees verder
2 november 2017

'Zaanse straten en groen moeten beter worden onderhouden'

We zijn als SP in een vorige periode toen we in het college zaten aan de gang gegaan met de over vele jaren ontstane achterstand van het onderhoud in de openbare ruimte. De stoepen, straten en het groen verkeerden en verkeren in veel van onze wijken in slechte staat. Vooral buiten het centrum van Zaandam en de grote winkelgebieden. We namen toen met onze wethouder de verantwoordelijkheid voor jarenlang wanbeleid vóór onze collegedeelname, en gingen aan het puinruimen.

Lees verder
25 oktober 2017

SP maakt zich zorgen om bereikbaarheid Russische Buurt bij calamiteiten

Op zaterdag 21 oktober was er een brand(je) in Czaar Peterstraat en hiervoor was de brandweer uitgerukt. Tijdens de uitruk bleek dat de brandweer niet de juiste route wist te vinden door de wirwar aan werkzaamheden in de Russische Buurt en hierdoor slecht te bereiken is in geval van calamiteiten. Ook buurtbewoners maken zich zorgen over hun veiligheid en bereikbaarheid van de buurt.

Lees verder
19 oktober 2017

'College krijgt onvoldoende'

Patrick Zoomermeijer
Deze begroting is de laatste begroting voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Je zou kunnen zeggen dat deze begroting de examenopdracht is van dit college van D66, VVD, PvdA, ChristenUnie en het ZOG. De leerlingen die dit werkstuk inleveren, de wethouders, hebben op één na al besloten hun school niet af te maken. Eentje is vorige week voor een tussentijdse opdracht bijna gezakt. Wat hebben deze leerlingen er nu van gebakken in deze opdracht, deze begroting? Deze weken, in deze begrotingsbehandeling, geeft de Zaanse raad een tussentijdse beoordeling. Het uiteindelijke cijfer voor de leerlingen komt van de inwoners van Zaanstad, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Lees verder

Doe mee met de socialisten!