h
30 juli 2020

Demonstratie Pride Amsterdam afgelast

Foto: © Pride Amsterdam

Vanwege Corona hebben wij in april vooruitlopend op de overheidsmaatregelen de moeilijke beslissing genomen om de Pride 2020 af te lasten. Een paar maanden later leek de situatie echter weer wat te stabiliseren en werden evenementen door de overheid zelfs weer toegestaan. In lijn met dat sentiment vonden wij het belangrijk om ook als LHBT community zichtbaar te zijn en luid aandacht te vragen voor de onveilige situatie van LHBT’s in de openbare ruimte. Op 30 juni hebben daartoe melding gedaan van een demonstratie op zaterdag 1 augustus op het Museumplein.

Lees verder
13 juli 2020

Uit de fractie: Alsof we het al niet wisten

Foto: © Anna de Groot

Gedurende de behandeling van de Voorjaarsnota 2021-2024 deed de Zaanse SP-fractie een aantal voorstellen om geld te verschuiven van niet direct nodig naar buurthuizen, sport, maatschappelijke instellingen en armoedebeleid. Dus van doelen die niet direct prioriteit hebben naar urgente doelen. Per slot van rekening is het (corona)crisis en weet het college van B&W nog steeds niet hoe de financiële problemen van de buurthuizen, sport, maatschappelijke instellingen en de mensen met (zeer) weinig geld opgelost moeten worden.

Lees verder
10 juli 2020

Actie: Winst moet naar vakkenvullers

Foto: © Willem Croese

In vijftien steden heeft de SP actiegevoerd onder het motto: 'Moet de winst naar de vakkenvuller of de zakkenvuller?' Op anderhalve meter afstand vroegen SP'ers het publiek ook de strijd te steunen voor een goed salaris van het winkelpersoneel. Gretig vulden mensen hiervoor een enquêteformulier in. SP fractieleider Lilian Marijnissen was aanwezig in het Amsterdamse winkelcentrum Molenwijk waar zij na een toespraak de pers te woord stond en uiteraard sprak zij met voorbijgangers.

Lees verder
7 juli 2020

Moet de winst naar de vakkenvuller of de zakkenvuller?

Foto: © SP

Tijdens de kabinetten Rutte zijn de winstuitkeringen aan aandeelhouders veel harder gestegen dan de lonen. De aandeelhouders hebben 10 miljard euro meer gekregen van de winst dan de mensen die er hard voor hebben gewerkt. Het is tijd voor onze 10 miljard.

Lees verder
7 juli 2020

Uit de fractie: Maak de Zuiddijk 'great again'

Foto: © Roland van Braam

Tot voor een paar jaar geleden was de Zuiddijk een levendige winkelstraat in Zaandam. Dat is nu heel anders. Kapperszaken en nagelstudio's zijn er oververtegenwoordigd. En de winkels van weleer sluiten winkel na winkel hun deuren. De Zuiddijk is een onveilig gebied geworden. Met het voorstel 'Maak de Zuiddijk Great Again' hoopt de SP de kwalijke ontwikkelingen op de Zuiddijk tot staan te brengen en het leefklimaat er weer prettig te maken.

Lees verder
6 juli 2020

Uit de fractie: Geef jongeren echte woonruimte

Foto: SP / © Gemeente Zaanstad

Op donderdag 2 juli 2020 besloot de gemeenteraad om een nieuwe wijk te bouwen. Er worden maar liefst 710 woningen gebouwd op een stuk grond dat nu nog industrieterrein is. Er komen 213 sociale huurwoningen waarvan 42 hele kleintjes. De SP vindt die hele kleine flatjes té klein. Ook als er jongeren tussen 20 en 28 jaar  gaan wonen. 

Lees verder
2 juli 2020

Uit de fractie: Zaanstad doe effe sociaal

Foto: © SP

De economisch en sociale gevolgen van de coronacrisis zouden wel eens de grootste crisis in 100 jaar kunnen zijn. Zeker in een sociaal-economisch kwetsbare stad als Zaanstad. De vorige week gepubliceerde tekorten voor dit jaar lopen in de miljoenen, tot misschien wel 10 miljoen. Gelukkig zegt het Collge nu steun toe aan de kleinere Zaanse cultuurinstellingen, na wekenlang aandringen in deze zaal door de SP. Heel goed!

Lees verder
26 juni 2020

De columnisten: Een hete herfst is pure noodzaak

Foto: © SP

Tijdens de persconferentie van afgelopen woensdagavond kondigde minister-president Mark Rutte (VVD) versoepelingen aan voor de coronamaatregelen met de woorden: „Wij gaan met meer vrijheid de zomer in dan verwacht.” Het nieuwe moraal van de ‘anderhalve meter’ blijft overeind omdat het levensbedreigende coronavirus nog lang niet de kop is ingedrukt. Zolang er geen medische oplossingen zijn keert volgens hem het oude systeem niet terug, dus met aanpassingen kan het Nederlandse volk vakantie vieren is zijn stelling. Of de zomer een feestje wordt voor iedereen is maar de vraag.

Lees verder
22 juni 2020

De columnisten: Het is tijd om niet te hervatten

Foto: © SP

Wim Verhoeven van De Koffiekring vertaalde onderstaand artikel voor L’Atelier d’Ecologie Politique (Atécopol) in Toulouse, een Frans collectief van wetenschappers. Een stuk dat stof tot nadenken geeft. Is het tijd om over een andere herstart na te denken?

Lees verder
19 juni 2020

Uit de fractie: Geen tweedeling, wel Sociaal Noodfonds

Foto: © SP

Burgemeesters van vijftien steden overhandigden afgelopen dinsdag een manifest aan het kabinet om de tweedeling aan te pakken die door de coronacrisis wordt veroorzaakt. De Zaanse burgemeester Jan Hamming is één van de initiatiefnemers. SP Zaanstad fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer is blij hiermee, hij pleit zelfs voor een corona noodplan in de vorm van een sociaal noodfonds.

Lees verder

Pagina's