h

Afdeling SP Zaanstreek

Sociaal en strijdbaar, warm als bondgenoot aan je zijde maar hard tegen onrecht, grote bek met een klein - of juist groot? - hart, luisteren naar de mensen maar niet buigen voor de 'hoge heren', een woord van steun maar ook zeggen waar het op staat, niet alleen lullen maar ook poetsen, theorie en ook praktijk, op straat én in de raad (of juist de straat in de raad brengen): dát is de SP in Zaanstad!

De Zaanse afdeling van de Socialistische Partij (SP) bestaat sinds 1994. Daarmee kreeg de SP ook voet aan de grond in de ooit rode Zaanstreek. Na als actiepartij zonder vertegenwoordigers in de raad aan de weg te hebben getimmerd, kregen we in Zaanstad twee raadszetels in 2002.

In 2006 werden dat 5 raadszetels en maakten wij tot maart 2010 deel uit van de coalitie met onze wethouder, Piet Keijzer. Bij de verkiezingen van 3 maart 2010 behaalden wij 3 zetels, waardoor opnieuw deelname aan het college niet mogelijk was.

Op 19 maart 2014 haalden we weer 5 zetels in de raad, maar werden we buiten het college gehouden. Wij gingen voor een links stadsbestuur, maar helaas werden de drie linkse partijen gepasseerd. Dit vanwege D66 dat niet in een (te) links college wilde en niet sociaal wilde besturen. De PvdA liet dit gebeuren, en zo kwamen verliezers ZOG, VVD, CDA en dus PvdA in het college: meer van hetzelfde beleid dat de Zaanse kiezers zo hadden afgestraft...

In maart 2018 behaalden we drie raadszetels. Patrick, Roland en Evert waren gedurende vier jaar de raadsleden. In de eerste jaren voor de SP, in het laatste stadium van hun raadsdeelname voor De Socialisten, een lokale politieke partij. Voor de SP waren er ook nog twee steunfractieleden, Jasper en Anna.

Maar dat weerhoudt de SP er niet van om door te gaan met de strijd voor een socialere samenleving binnen en buiten de gemeenteraad! Ook niet toen de SP bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 slechts één raadszetel behaalde. We hebben een sterke raadsfractie, met Anna de Groot als fractievoorzitter, Rebecca Gichuki en Marilou Hulsthoff als steunfractieleden en Erik Pool als fractieassistent. 

De Zaanse SP-afdeling heeft meer dan 300 leden en omvat buiten de gemeente Zaanstad ook Oostzaan en Wormerland.

De Zaanse SP heeft een door de leden gekozen afdelingsbestuur en een dagelijks bestuur. Daarnaast is er natuurlijk de raadsfractie.

Er worden door de afdeling regelmatig bijeenkomsten georganiseerd: 
doorgaans in buurthuis Het BrandtWeer, Breestraat 110 in Koog aan de Zaan. 
Hier kan iedereen zijn zegje doen de koers van de SP, over het werken aan een betere wereld, over zaken die in de gemeenteraad spelen en vele andere zaken. Zie onze agenda.

Dat doen we door een afwisselend programma aan te bieden: we nodigen gastsprekers uit van binnen en buiten de partij, we bespreken maandelijks het blad SPanning, we draaien films en documentaires en nog veel meer. Vast onderdeel is even gezellig napraten aan de bar. 
Ook houden we hier onze jaarlijkse ledenvergadering, worden discussiestukken van de landelijke SP besproken en acties en campagnes voorbereid. 
En er is altijd iemand aanwezig van het Hulpdienst en de raadsfractie, bij wie u met vragen terecht kunt.

We staan als afdeling niet op onszelf maar werken dan ook nauw samen met de landelijke SP. We bespreken ook landelijke thema’s en geven onze mening daarover door naar de landelijke SP. We geven onze ervaring met lokaal beleid door aan aan de Tweede Kamerfractie van de SP, zodat zij de verzamelde ervaringen kunnen gebruiken in de debatten in Den Haag. En bij acties werken we samen met omliggende SP-afdelingen.

Strijd, solidariteit en socialisme

Kortom: we zijn strijdbaar en actief en vertrouwen op de inbreng van onze leden. We willen ons niet opsluiten in de fractiekamer en ook niet actievoeren om het actievoeren. We willen samen met andere Zaankanters dingen voor elkaar krijgen waar we allemaal wat aan hebben, en dat bereik je niet door alleen te vergaderen of alleen maar te klagen. Sluit je bij ons aan; we hebben een wereld te winnen! Doe met ons mee voor het realiseren van een socialistisch alternatief op neoliberale afbraak: voor een systeem waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan!

U bent hier