h

Agenda

dinsdag 19 februari 2019

Antifascisme toen en nu

Foto: Comité 21 maart / Comité 21 maart

Comité 21 maart

woensdag 20 februari 2019

Bijstandsbond over het UWV

Foto: UWV

Bijeenkomst over de problemen met het UWV
In Nieuwsuur TV van 10 februari kwamen de problemen met het UWV aan de orde. Twee verzekeringsartsen zeiden, dat er een groot tekort is aan verzekeringsartsen, en dat er daardoor grote achterstanden zijn in de herkeuring van arbeidsongeschikten en dat daardoor velen onterecht een arbeidsongeschiktheidsuitkering zouden hebben. Op ongenuanceerde wijze werd gesteld, dat velen misbruik maken van die regelingen omdat ze eigenlijk arbeidsgeschikt zijn.

Deze beschuldiging is bij nader inzien nergens op gebaseerd. Er wordt een onduidelijk onderzoek aangehaald van het UWV zelf onder 7000 arbeidsongeschikten als zou een deel van hen onterecht een uitkering hebben en er honderden miljoenen bespaard zou kunnen worden als ze op tijd waren gekeurd. Dit onderzoek is van jaren geleden en dit is het ENIGE onderzoek dat op dat gebied is verricht. Het UWV spreekt zelf over een actuele achterstand van 30.000 herkeuringen. De verzekeringsartsen spreken in het programma over 180.000.

Dat laatste komt ook niet veel verder dan natte vingerwerk op basis van vage redeneringen. Vervolgens wordt het te besparen bedrag vermenigvuldigd van enkele honderden miljoenen naar meer dan een miljard als de achterstanden vele tienduizenden zijn. Natte vingerwerk dus, want hoe weten we nu dat een steekproef van 7000 van jaren geleden zomaar geëxtrapoleerd kan worden naar 180.000 nu? Het is op niets gebaseerd dat daar net zoveel onterechte uitkeringen bij zijn als in die steekproef van 7000 van jaren geleden.

Maar de hetze tegen de arbeidsongeschikten wordt groots aangepakt. Regelmatig wordt er in het programma maar vanuit gegaan dat duizenden onterecht een uitkering hebben.

Een van de twee verzekeringsartsen in het programma noemde als voorbeeld iemand die een blinde darmontsteking had tijdens de keuring, en daarbij arbeidsongeschikt werd verklaard, met de mededeling van de arts dat hij hem over 4 maanden terug wilde zien, als de operatie achter de rug was. Maar die herkeuring kwam pas na 4 en een half jaar, en de man was al 4 jaar gezond van lijf en leden. Ook de andere verzekeringsarts noemde zo’n voorbeeld, en zei erbij dat ‘mijn collega’s ook wel dat soort voorbeelden kenden’. De bekende bevooroordeelde borreltafelpraat dus waarbij op verjaardagen en feestjes onder het genot van de zoveelste? borrel iedereen wel een voorbeeld kent wat statistisch gezien niet erg representatief is, maar toch wordt geconcludeerd ‘het komt dus zeer veel voor’ waarna vervolgens de hele groep aan de schandpaal wordt genageld.

Minister Koolmees is er als de kippen bij om te zeggen dat hij drastische maatregelen gaat nemen. Niet-medici inzetten om het tekort aan verzekeringsgeneeskundigen op te vangen. Belachelijk. Wat een onrechtvaardige maatregel. Als mensen nog strenger worden gekeurd door niet-medici dan nu al gebeurt, en velen ONTERECHT door gebrek aan deskundigheid zullen worden goedgekeurd, zullen velen in de bijstand terechtkomen, want iemand met een tijd arbeidsongeschiktheidsuitkering die in feite arbeidsongeschikt is wordt door de werkgevers niet aangenomen. Schuiven met mensen met alle leed vandien, zonder besparingen.

Wij kennen het UWV van een heel andere kant. Om daarover te praten en over wat tegen de hetze te doen door een tegengeluid te laten horen organiseert de Bijstandsbond een discussiebijeenkomst op woensdag 20 februari om 14.00 uur ‘s middags. Ervaringsdeskundigen zullen hun kant van het verhaal laten horen. De bijeenkomst is in het Dijktheater, Da Costakade 162 in Amsterdam. Tramlijnen 7 en 17.

Gastspreker: Willem Croese - SP Zaanstreek

maandag 25 februari 2019

Februaristaking herdenking Amsterdam

Foto: Comité Februaristaking Herdenking 1941 / Comité Februaristaking Herdenking 1941

Kom naar de herdenking!

Op maandag 25 februari 2019 wordt in Amsterdam de Februaristaking van 1941 herdacht. Jaarlijks staan we tijdens deze herdenking stil bij deze daad van medemenselijkheid van tienduizenden burgers, die in Amsterdam het werk neerlegden en opkwamen voor hun Joodse stadgenoten. De staking breidde zich al snel uit naar de Zaanstreek, Kennemerland, Utrecht, Hilversum en Weesp.

De Februaristaking van 1941 heeft nationaal en internationaal grote indruk gemaakt. Het was de enige politieke staking in Europa tegen de anti‐Joodse maatregelen van de nazi’s in bezet gebied. Als blijk van erkenning en waardering verleende koningin Wilhelmina de gemeente Amsterdam in 1946 het devies “Heldhaftig, vastberaden, barmhartig”. Dit devies is sindsdien toegevoegd aan het stadswapen.

Tijdens de bezetting vormde de staking voor velen een bron van inspiratie. Nog altijd geeft de Februaristaking van 1941 een inspirerend en belangrijk signaal, waarbij opkomen voor een ander en waakzaamheid voor antisemitisme en elke andere vorm van discriminatie en racisme geboden is.

Wij roepen u op maandag 25 februari 2019 naar het Jonas Daniël Meijerplein te komen en deel te nemen aan het defilé langs de Dokwerker. Het programma begint om 16.45 uur. De aanvang van het defilé is om 17.00 uur.

Comité Herdenking Februaristaking 1941

Gemeentebestuur van Amsterdam

dinsdag 26 februari 2019

Februaristaking Herdenking Zaandam

10:00 tot 12:00
Wilhelminabrug, Zaandam

Foto: © Philip Schroot / Nationaal Comité 4 en 5 mei

Het monument

Vorm en materiaal
Het monument 'Februaristaking' in Zaandam (gemeente Zaanstad) is een kleine, bronzen beeldengroep. Een van de figuren heeft een fiets bij zich. De beeldengroep is geplaatst op de balustrade van de Wilhelminasluis. Op de muur onder het beeld is een bronzen gedenkplaat bevestigd. De beeldengroep is 50 centimeter hoog, 70 centimeter breed en 40 centimeter diep.

Tekst
De tekst op het gedenkplaat luidt:

'26 FEBRUARI 1941 26 FEBRUARI 2001
STAAKT! STAAKT! STAAKT!

OP DEZE OPROEP VAN DE ILLIGALITEIT LEGDEN DUIZENDEN MENSEN UIT DE ZAANSTREEK
EN OMGEVING IN NAVOLGING VAN AMSTERDAM HET WERK NEER, UIT PROTEST
TEGEN DE JODENVERVOLGING DOOR DE NAZIBEZETTER.
OP 26 FEBRUARI 2001 WERD DEZE BEELDENGROEP VAN TRUUS MENGER ONTHULD DOOR
DR. RUUD VREEMAN, BURGEMEESTER VAN ZAANSTAD TER HERINNERING AAN DE
BIJDRAGE VAN DE ZAANSTREEK AAN DE FEBRUARISTAKING VAN 1941.'

Symboliek
De beeldengroep verbeeldt op treffende wijze hoe de oproep tot staking ook in de Zaanstreek weerklank vond en getuigt van de moed om uiting te geven aan solidariteit met de joodse medeburgers. Het kunstwerk is vervaardigd door de oud-verzetsstrijdster Truus Menger.

Menger omschreef het beeld als volgt: 'Ik heb een arbeider gemaakt, die omstanders duidelijk maakt waarom deze bijzondere staking werd uitgeroepen. De Zaanse bevolking pikte het niet langer, dat onze joodse landgenoten werden weggevoerd. Ook was het een protest tegen de steeds wredere maatregelen van de nazi’s tegen de burgerbevolking. Arbeiders, intellectuelen en kunstenaars stonden model voor m'n kleine beeldengroep. De plek is juist gekozen. Vlakbij de Dam, op de balustrade van de Wilhelminasluis, met zicht op de Zaan. Een pracht decor voor mijn beeldje.'

woensdag 6 maart 2019

Thema / Scholing SP Zaanstreek

Foto: SP

Pertinente Oorlog Niet In Mijn Naam (PONIMN) met sprekers ...

zondag 10 maart 2019

Klimaatmars 10 maart Amsterdam

Foto: SP
13:00 tot 16:00
Amsterdam - De Dam

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders! Onze regering moet kiezen voor échte oplossingen voor gezinnen, jongeren, kleine ondernemers en boeren. De grote vervuilers moeten eerlijk betalen. Genoeg getreuzeld. Het klimaat wacht niet. App of bel je vrienden en loop mee.

Wij gaan de straat op voor een eerlijk klimaatbeleid. Wij zijn klaar met vage beloften en halve maatregelen en willen concrete afspraken.
• Wij zijn voor een eerlijke verdeling van de lasten en lusten.
• Wij zijn voor ‘de vervuiler betaalt’.
• Wij zijn voor een toekomst waarin iedereen duurzaam en warm woont.
• Wij zijn voor een toekomst met goede groene banen.

Organisatoren: Milieudefensie, FNV, Greenpeace, De Goede Zaak en de Woonbond

De SP Zaanstreek roept haar leden ook op deel te nemen aan deze mars.

Klimaatmars 10 maart in Amsterdam

Pagina's

U bent hier