h

Linkse partijen gepasseerd voor college

23 april 2014

Linkse partijen gepasseerd voor college

Op woensdag zijn de linkse partijen SP, ROSA en GroenLinks en uitgenodigd om met D66 en PvdA over de voortgang van de coalitieonderhandelingen te praten. D66 en PvdA maakten direct aan het begin van het gesprek duidelijk dat er door hun inmiddels al een coalitie was gesmeed (PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en een nog toen niet nader genoemde zesde partij). Maar ze wilden er graag ook nog één linkse partij bij. De drie linkse partijen mochten zelf bepalen wie ze daarvoor naar voren wilden schuiven. Daar pasten ze natuurlijk voor!

Verklaring namens SP, ROSA en GroenLinks

De fractievoorzitters Zoomermeijer (SP), Pauw (ROSA) en Laport (GroenLinks) waren zeer verbaasd over deze gang van zaken. Zij hebben steeds aangegeven over de inhoud te willen praten. Zoomermeijer: "Het gaat toch niet alleen om de aantallen en de poppetjes?" Om die reden is ook aangeboden het ‘startdocument’ te overhandigen. PvdA en D66 maakten duidelijk daar geen trek in te hebben. "Er is al een commitment met de andere partijen en we moeten door. Het is een 'take it or leave it'," aldus de D66-woordvoerster.

Voor de drie linkse partijen was toen duidelijk dat verder spreken geen zin had. De teleurstelling is groot dat PvdA en D66 nooit werkelijk over de inhoud hebben willen spreken. Nu is er coalitie van verliezers geformeerd, dat geen recht doet aan de verkiezingsuitslag.

Het positieve dat resulteert is het startdocument dat de afgelopen weken door ons is opgesteld. Wij laten de inwoners van Zaanstad daar graag kennis van nemen om hen te laten zien dat het socialer, groener en toekomstgericht kan!

Patrick Zoomermeijer, namens de SP
Ruud Pauw, namens ROSA
Paul Laport, namens GroenLinks

Meer lezen?

U bent hier