h

SP gaat nog steeds voor links college

3 april 2014

SP gaat nog steeds voor links college

Patrick ZoomermeijerDe college-onderhandelingen zijn nu al zo'n twee weken bezig, onder leiding van informateur Boele Staal (D66). De SP is al twee keer op gesprek geweest en we hebben onze voorkeur voor een college over links uitgesproken. We trekken daarbij zoveel mogelijk op met ROSA en GroenLinks. We overleggen de voortgang regelmatig met onze actieve leden, waaronder werkers van BaanStede en uit de thuiszorg. Dat maakt de SP uniek!

Patrick Zoomermeijer, fractievoorzitter

In de onderhandelingen maken we ons hard voor de speerpunten uit onze campagne. Dezelfde punten waar de SP voor heeft gevochten de afgelopen jaren, binnen en buiten de raad. De keuze is nu over links of over rechts, liberaal of sociaal. We hebben dat de andere partijen in de onderhandelingen de verkiezingsuitslag resopecten. De kiezers rekenden immers af met afbraak beleid van het vorige college. Het kan anders omdat het moet!

De SP staat voor en na de verkiezingen voor:

  • Minimaal gemiddeld 40% sociale huurwoningen in nieuwbouwprojecten. 
Desnoods door de gemeente zelf te laten bouwen en anders de projecten uit te stellen tot de economie aantrekt.
  • Geen verdere bezuinigingen op cultuur, waaronder De Bieb. 
Het nog te bouwen Cultuurhuis in Zaandam mag niet tot extra bezuinigingen op cultuurvoorzieningen leiden.
  • Geen jacht op uitkeringsgerechtigden maar goede begeleiding. 
Geen vrijwilligerswerk onder dwang maar echte banen met goede arbeidsvoorwaarden.
  • Blijvende steun aan ‘verzelfstandigde’ buurthuizen om hun exploitatie (huur en beheer) rond te krijgen.
  • Aanpakken van thuiszorgorganisaties die bijvoorbeeld hun personeel dreigen terug te zetten in salarisschalen. 
De gemeente moet niet sturen op prijs maar op kwaliteit van de zorg.
  • Garanties voor de mensen die werken in de sociale werkvoorziening (BaanStede). 
De gemeente wordt zelf een grotere klant van mensen met een beperking (inbesteding) of stelt hiervoor een gemeentelijk dienst in.
  • Geen avonturen met nieuwe projecten, maar laat de gemeente niets beginnen zonder goed onderzoek en testen vooraf. Zaanstad is geen proeftuin voor onbewezen theorieën!
  • Voor het blijven opbouwen van verzet tegen afbraakbeleid uit Den Haag en uit Brussel. We zijn bereid, als we in het college komen, om de confrontatie met Den Haag aan te gaan.

Meer lezen?

U bent hier