h

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid,
solidariteit

Inleiding

Hier staan we voor

Zaanstad is een veelzijdige stad waar van alles gebeurt. Vlak bij Amsterdam maar toch met een heel eigen karakter. De Zaanstreek is van oudsher een streek waar wonen en werken samen gaan. Het Zaanse buitengebied is zo bijzonder, dat het door Europa beschermd wordt. De crisis waarin we nu al jaren verkeren maakt de financiële situatie van Zaanstad er niet beter op. De twee kabinetten Rutte zorgen er niet voor dat de economie wordt gestimuleerd en er banen bijkomen maar legt bezuiniging na bezuiniging op. De gemeente krijgt al jaren minder geld vanuit Den Haag en er komen de komende jaren nog veel meer taken bij, zonder dat daar voldoende geld tegenover staat. De zorg verschraalt, mensen moeten veel meer zelf oplossen of bij hun buren en familie aankloppen. Tegelijkertijd nemen armoede en werkeloosheid toe en groeit 1 op de 9 kinderen in armoede op. De gemeente moet alles efficiënter organiseren en het rijk heeft dat alvast maar ingeboekt als bezuiniging. Voor de gemeente Zaanstad betekent dat jaar na jaar meer bezuinigingen. De SP vindt dat de gemeente Zaanstad zich strijdbaar moet opstellen tegen Den Haag. De huidige regering met VVD en PvdA is bezig de verzorgingsstaat grondig te verbouwen en grotendeels af te breken. Landelijk zal de SP er alles aan doen om dat te veranderen. Lokaal zullen we ons inzetten om op een aantal belangrijke onderdelen onze punten te verwezenlijken. De keuzes die wij maken in moeilijke jaren zijn anders dan die van andere partijen. Wij kiezen voor behoud van een menselijke samenleving met goede  zorg, buurthuizen, goede begeleiding naar werk en een actief armoedebeleid, met Bibliotheken, betaalbaar muziekonderwijs, betaalbaar wonen en goede sociale werkvoorziening. Wij kiezen niet voor risicovolle investeringen in wegen en verkeersvoorzieningen zoals de A8/A9 of dure nieuwe verkeersborden, gesubsidieerde villa’s, of dure adviesbureaus en consultants. Wij kijken kritisch naar onomkeerbare bezuinigingen. Wij staan voor een sociale gemeente, waar het prettig wonen en werken is en waar de inwoners gehoord en betrokken worden bij ontwikkelingen in hun wijk.

In dit verkiezingsprogramma worden deze punten verder uitgewerkt.

U bent hier