h

Fractie SP Zaanstad

De socialistische fractie in de Zaanse gemeenteraad bestaat sinds maart 2018 uit drie raadsleden: Patrick Zoomermeijer, Evert Hartog en Roland van Braam.

Foto: Recai Varli / www.zaanstreek.sp.nl

Patrick, Roland en Evert

Zij worden bijgestaan door steunfractieleden, die wel in commissies mogen spreken, maar niet in de raad.

De SP-fractie vergadert in principe elke maandagavond. Als je vragen hebt of de aandacht wilt vestigen op een urgente kwestie, dan kun je langskomen. Neem dan vooraf even contact op.

Ook komen we graag langs bij mensen in de buurt!

Wij stellen ons ten doel om als èchte volksvertegenwoordigers gemeentelijk beleid met een kritische blik te bekijken. Dat meten we vooral af aan onze socialistische kernbegrippen menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Wij willen de papieren werkelijkheid van de ambtelijke stukken confronteren met de ervaringen van alledag van gewone Zaankanters. We hopen hen zo een stem te geven in de raad.

Om mee te voelen met onze achterban dragen wij als enigen 75% van onze raadsvergoeding af aan de partij. Wij zitten in de raad uit roeping en passie, niet uit hobbyisme of voor het geld.

Samen met de inwoners van Zaanstad willen we in verzet gaan tegen afbraak en vóór sociaal beleid, binnen en vooral ook buiten de raad. Samen staan we sterk!

Onze mensen

Patrick Zoomermeijer

Fractievoorzitter

06 38891120 (bij geen gehoor svp Whatsapp of sms)

Dossiers: Jeugd & Zorg, Buurthuizen, Dienstverlening

Evert Hartog

Raadslid

Dossiers: Minimabeleid, Werk & Inkomen, Grondzaken, Wonen

Roland van Braam

Raadslid

Dossiers: Sport, Bereikbaarheid & Mobiliteit, Openbare Orde & Veiligheid

U bent hier