h

1 mei 2022 viering (Rood aan de Zaan 4)

22 april 2022

1 mei 2022 viering (Rood aan de Zaan 4)

Foto: SP / Jan Kersten

Op zondag 1 mei vieren wij met Rosa, GroenLinks en met de SP gezamenlijk 1 mei met een mooi programma!

Programma:

Foto: SP / Jan Kersten

Merijn Oudenampsen Back to the roots juist nu (vanuit Brussel op een groot scherm)
Merijn Oudenampsen (1979, Amsterdam) is socioloog en politicoloog. Hij is als postdoc verbonden aan de UvA, waar hij onderzoek doet naar de politieke geschiedenis van het neoliberalisme in Nederland.

New moon orchestra
FluXus is september 2020 samen met Taalcafé de Sluis en de Zaanse componist Arthur Wagenaar met het New Moon Orchestra gestart: een orkest dat diversiteit omarmt en tot haar kracht maakt. In het New Moon Orchestra spelen Nederlanders en nieuwkomers, jong en oud en amateurs en professionals met elkaar. Speciale aandacht is er voor de Internationale.

Wat betekent 1 mei voor je?

Verschillende leden vertellen wat 1 mei betekent voor hen. Vanuit de PvdA zijn dit Marieke Visser (fractielid Zaanstad) en Kees-Jan Kindt (lijsttrekker Wormerland). Vanuit de SP vertellen Anna de Groot (fractievoorzitter) en Jan Kersten (voorzitter). Vanuit Rosa en GroenLinks zullen er ook mooie verhalen komen.

Initiatief Rode stadswandeling Zaanstreek

Arie Lemsfonds: toekenning fondsen aan geadopteerde projecten

Het Zaanse Arie Lemsfonds steunt dit jaar muziekvereniging Onderling Genoegen uit Krommenie en de (T)huiswerkklas van Taalcafé de Sluis. In 2021 organiseerde het fonds activiteiten om geld voor deze projecten op te halen. Tijdens 1 mei worden de checks aan beide organisaties overhandigd.

Amma Assante is een Nederlands politica en bestuurder en voorzitter van de Landelijke CliëntenRaad (LCR). De LCR is de stem van mensen die een uitkering hebben, geen werk (meer) hebben of op een andere manier hulp nodig hebben van de overheid. Zij weten wat de gevolgen zijn van werkloos, arbeidsongeschikt of gepensioneerd zijn.

Namens de besturen van Rosa, GroenLinks, de SP en de PvdA,

U bent hier