h

Jongeren huisvesten in leegstaande kantoren

1 februari 2012

Jongeren huisvesten in leegstaande kantoren

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"Hembrugterrein is ideale plek voor jongerenhuisvesting"

Onze reactie hierop:

Dan moet het terrein eerst grondig worden schoongemaakt. Makkelijker is om een alternatieve bestemming te zoeken voor de containerwoningen van StudioCity, die twee jaar na het verlopen van de vergunning stof staan te vergaren. Of, zoals de raad pas besloot, te onderzoeken of kantoren niet geschikt gemaakt kunnen worden voor jongerenhuisvesting. Daarnaast moet voor de langere termijn worden geïnvesteerd in betaalbare woningen in plaats van sociale woningen te slopen.

U bent hier