h

Afpakken Nederlands paspoort lost terreurdreiging niet op

6 februari 2017

Afpakken Nederlands paspoort lost terreurdreiging niet op

Anneke Wezel
De Eerste Kamer besprak vorige week een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt vanuit het belang van de nationale veiligheid het Nederlanderschap van Nederlanders met een dubbele nationaliteit in te trekken. Deze Nederlanders moeten buiten Nederland verblijven en moeten zich aangesloten hebben bij een terroristische organisatie met een jihadistisch gedachtegoed. Bij het intrekken komt geen rechter te pas, het is voorbehouden aan de minister van Justitie.

SP-senator Anneke Wezel (woonachtig in Zaandam): "Natuurlijk is het uitermate belangrijk om terrorisme tegen te gaan. Maar deze maatregel neemt geen dreiging weg. Sterker nog, ik ben bang dat het zelfs extra veiligheidsrisico’s met zich mee kan brengen."

De SP wil dat alle jihadistische uitreizigers die zich aansluiten bij een terroristische organisatie, hoeveel paspoorten ze ook bezitten, internationaal moeten worden opgespoord, onder toezicht worden gezet en, zo nodig, strafrechtelijk worden vervolgd. Wezel: "Zo voorkom je dat er nieuwe terreurdaden worden gepleegd. Met dit wetsvoorstel verdwijnen deze mensen onder de radar en heb je er helemaal geen zicht meer op. Wanneer je het Nederlandse paspoort afpakt, kun je ze ook niet meer voor de rechter brengen. Vermeden moet worden dat deze personen in de illegaliteit verdwijnen. Juist het legale bestaan levert op dat er toezicht op deze personen gehouden kan worden."

U bent hier