h

Toch stil asfalt op de N246

20 september 2018

Toch stil asfalt op de N246

Foto: © Anna de Groot

De SP in Provinciale Staten van Noord-Holland stelde er twee keer vragen over. En ondertussen bleef statenlid Anna de Groot het onderwerp overal onder de aandacht brengen. En – niet te geloven – op een weg waar eerst tot tenminste 2028 het autolawaai niet te harden zou blijven, komt nu vóór 2022 stil asfalt. Dat is een kleine verbetering.

Het is het gevolg van het 'Ontwerp Actieplan Geluid provinciale wegen 2018-2022'. Door het stille asfalt zal het aantal woningen langs de N246 dat gemiddeld meer dan 63 Db aan geluid te verwerken heeft, dalen van 45 naar 2.
 
Berekende geluidsbelastingen worden uitgedrukt in het aantal gezonde levensjaren dat verloren gaat door ziekten vanwege het geluid. Het gaat dan om effecten als hinder, slaapverstoring, cardiovasculaire effecten door verhoogde bloeddruk en hartinfarct. De effecten worden dan uitgedrukt in een zogenaamde DALY (Disability Adjusted Life Year). De DALY kijkt niet alleen naar het aantal mensen dat vroegtijdig sterft door ziekte, maar neemt ook het aantal jaren mee dat mensen leven met beperkingen door ziekte. Deze maat drukt de ziektelast uit op basis van het aantal gezonde levensjaren dat verloren gaat vanwege blootstelling aan wegverkeersgeluid. Het gaat dan om effecten als hinder, slaapverstoring, cardiovasculaire effecten door verhoogde bloeddruk en hartinfarct. Als de geluidsbelasting op een groep woningen daalt, daalt ook de berekende ziektelast/het aantal DALY’s voor de bewoners. Door de geluidsmaatregelen gaan de DALY's op dit stuk weg van 1,908 naar 1,519. Dat betekent dat er een gezondheidswinst geboekt kan worden voor de omwonenden van deze weg als het gaat om geluidsbelasting.

Waar ligt dat stukje weg dat straks stiller wordt? Dat ligt tussen km 31,44 en km 32,98. Tussen de Nauernasche Vaart en het Guisveld, tussen Wormerveer en Westzaan. Als je Zaankanter bent, ga even kijken! Dat mag natuurlijk ook als je geen Zaankanter bent.

Overigens wil de SP méér. De SP wil dat op dit stukje weg de maximumsnelheid wordt teruggebracht naar 80 km/u. Net als op de A8. Dat levert ongetwijfeld nog meer gezondheidswinst op. En de stikstofbelasting op Natura 2000- gebied Polder Westzaan (o.m. Guisveld) zal ook dalen. 

U bent hier