h

Het Twiske de groene zone voor natuur en recreatie

13 mei 2019

Het Twiske de groene zone voor natuur en recreatie

Foto: © Anna de Groot

De gemeenteraad van Oostzaan staat op 20 mei voor een moeilijk besluit. Mag er in principe een camping komen in Natura 2000- gebied? En mag er, als het bestemmingsplan van straks dit toestaat, overnacht worden in Het Twiske? Het gaat om een besluit dat grote gevolgen kan hebben voor de rust, de fauna en flora en de biodiversiteit in het gebied.

Het Twiske ontstond toen er in de jaren zestig van de vorige eeuw van onder het veen zeer veel zand gewonnen werd voor de aanleg van het Coentunneltracé. Na afloop richtte men de 40 meter diepe zandwinningsplas Stootersplas en het omliggende terrein in als recreatiegebied.

Foto: © Anna de Groot

De plannen voor het recreatiegebied zijn gemaakt tussen 1964 en 1968 onder toezicht van de toenmalige Stichting Recreatiegebied Het Twiske, waarvan het bestuur werd gevormd door Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsschap Zaanstreek en de gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Ilpendam en Amsterdam. In 1984 is de naam van de stichting veranderd in Recreatieschap Het Twiske.

Het ging buitengewoon goed met Het Twiske. De natuur kreeg, bedoeld of onbedoeld, de gelegenheid zich te ontwikkelen. En zo werd een recreatiegebied een Natura 2000- gebied, een gebied dat een speciale status heeft  als beschermd natuurgebied; een gebied dat door het rijk is aangewezen op basis van zijn hoge natuurwaarden en veel bijzondere flora en fauna.

Camping

In 2018 ging GroenLinks in zee met de VVD. De beide partijen vormen samen een coalitie, waarin de VVD twee keer zo sterk is als GroenLinks. In het coalitieakkoord spraken de beide partijen af dat er een camping in Het Twiske mag komen. Nu is deze camping aan de orde.

Foto: © Anna de Groot
De camping komt -  als de ondernemer krijgt wat ze wenst - in het gebied bij de Twiske Haven, aan weerszijden van het restaurant. Aan de ene zijde komen zogenaamde safaritenten, aan de andere zijde komen zogenaamde ecolodges. Beiden toch wel indrukwekkende bouwsels, die te vergelijken zijn met grotere recreatiewoningen. Ook komt er nog een camperplaats. Als de gemeenteraad op 20 mei een principebesluit neemt, kan de ondernemer verder gaan met haar plannen. Er moet dan nog wel een uitgebreide natuurtoets komen.

Foto: © Anna de Groot
De camping zal, zoals de SP vermoedt, gevolgen hebben voor het Natura 2000- gebied. Er zal een verstoring komen van het leven van de vogels. Het grootste probleem van de camping is dat het gebied 's nachts toegankelijk zal moeten zijn voor de campinggasten. Want als Het Twiske 's nachts open is voor de campinggasten, zullen de beide festivals ook 's nachts gebruik willen maken van de mogelijkheid open te blijven. Het festival Welcome to the Future wil graag naar een driedaags festival met een camping in de nachtelijke uren. Het festival Lentekabinet, dat eerdaags (op 25 en 26 mei) plaatsvindt, zal dit dan ook willen.

Festivals

Een 'natuurcamping' is nog daaraan toe. De bezwaren daartegen richten zich vooral op de mogelijkheid om 24/7 van het Natura 2000- gebied gebruik te kunnen maken. Waar de camping de natuur enigermate zal verstoren, verstoren de festivals de natuur in hoge mate. Het festival Lentekabinet wordt gezien als een 'klein' festival, waar 'slechts' 12.000 mensen door aangetrokken worden (meer mensen dan er in de gemeente Oostzaan wonen). Het festival Welcome to the Future trekt 23.000 bezoekers (inderdaad, veel meer mensen dan er in Landsmeer wonen). Het bezoek van de SP Zaanstreek toonde aan dat de schade, die door het festival vorig jaar juli aan het festivalterrein werd toegebracht, nog steeds niet helemaal door de natuur is 'gerepareerd'.

Foto: © Anna de Groot

Om een tweedaags of zelfs driedaags festival mogelijk te maken is heel veel nodig. Pontons moeten worden aangelegd om de zware vrachtwagens met attributen op het festivalterrein te kunnen krijgen, dagenlang draaien er zware dieselgeneratoren om het festival van stroom te voorzien, er zijn grote tenten, keukens en bars nodig en een onnoemelijke hoeveelheid wegwerpservies en -glazen zijn nodig om de bezoekers aan hun droogje en - vooral - natje te helpen. En na afloop van het festival moet alles weer opgeruimd worden en de natuur hersteld. In de tussentijd zijn de (broed)vogels verschrikt, zijn dieren uit het festivalgebied weggetrokken, zijn struiken en bomen ernstig beschadigd, is het gras veranderd in een modderpoel, is het bodemleven door de zware druk naar de knoppen geholpen en hebben mensen die in de wijde omgeving wonen ernstige geluidsoverlast.  

Foto: © Anna de Groot
De stichting Hart voor het Twiske verzet zich dan ook tegen uitbreiding van Welcome to the Future, want als het festival meerdaags wordt, zal het aantal bezoekers verdubbelen.

Al wandelend en fotograferend door Het Twiske vroegen de SP'ers zich af of het de festivalbezoekers iets zou uitmaken als het festival níet middenin Natura 2000 gehouden zou worden. Zou de beleving van de festivalgangers niet precies hetzelfde zijn als het festival gehouden zou worden op een industrieterrein of in een grote leegstaande fabriekshal? Kortom, maakt het de bezoekers iets uit wáár de luide muziek zal klinken en wáár de gezelligheid is? De SP'ers zouden dit heel graag eens van de festivalbezoekers willen horen.

Bezoekers

Natuurlijk spraken de SP'ers tijdens hun fotosafari ook gebruikers van Het Twiske. We spraken een 'libellenteller', een fotograaf en een fietser. Nee, niet zo heel veel mensen. Per slot van rekening was de SP- missie erop gericht de fantastische natuur en de geweldige uitzichten in beeld te brengen. Dat is gelukt, zie de fotoserie. Niet op de foto's zijn de vele vogelgeluiden, de kikkergeluiden, het loeien van de Schotse Hooglanders, het zoemen van de insecten en het aangename ontbreken van geluiden van auto's. Dat moeten de lezers erbij denken. En zeg nou zelf, moet dit fantastische natuurgebied aangetast worden door twee meerdaagse festivals en een camping?

Foto: © Anna de Groot
De mensen die wij het vroegen betreuren de komst van de camping. Maar meer nog betreuren zij de beide festivals, Welcome to the Future méér dan het Lentekabinet. Ze realiseren zich echter heel goed dat de festivals en de camping inkomsten voor het recreatieschap betekenen. Inkomsten die onvoldoende gebracht worden door de provincie Noord-Holland en de gemeenten. Ook vinden ze dat een dergelijk grote hoeveelheid herrie en rommel voorde festivals eigenlijk veel duurder zou moeten zijn dan nu. Want de schade die wordt toegebracht wordt naar alle waarschijnlijkheid niet gedekt door de inkomsten die de festivals het recreatieschap opleveren. Natuurlijk zou het veel beter zijn als door provincie en gemeenten meer betaald zou worden. Dan zouden de schadelijke festivals achterwege kunnen blijven.

Fotosafari

De SP laat het niet bij deze fotosafari. We willen graag een enquête houden onder de omwonenden en bezoekers van Het Twiske en hen vragen wat zij vinden van de camping en de festivals. Met de uitkomsten van de enquête kunnen we dan voorstellen voorleggen aan de provincie en de gemeenten, zodat Het Twiske zo'n prachtig Natura 2000- gebied blijft als het is. Als u binnenkort SP'ers tegenkomt die u vragen wat u er van vindt, dan zou het fijn zijn als u onze vragen goed en gemotiveerd kunt beantwoorden.

En als u een geweldig motiverende dag wilt hebben en mooie natuurfoto's wilt maken, dan is Het Twiske de aangewezen plek. Ga eens kijken en geniet van wat de natuur te bieden heeft!

De SP- afdelingen Zaanstreek, Landsmeer en Amsterdam-Noord wachten in spanning op de gemeenteraadsvergadering van Oostzaan van 20 mei, maar gaan hoe dan ook verder met hun onderzoek!

Anna de Groot

U bent hier