h

Uit de fractie: 'Vastgoedcowboys verdienen klappen met geld aan woningsplitsing'

24 mei 2019

Uit de fractie: 'Vastgoedcowboys verdienen klappen met geld aan woningsplitsing'

Foto: © SP Zaanstreek

SP fractielid Roland van Braam heeft schriftelijke vragen gesteld over het splitsen van woningen en het verhuren van deze woningen door vastgoedcowboys, zoals in de Russische Buurt in Zaandam.

Inleiding:

In de raadsinformatiebrief van 22 mei 2018 is te lezen dat de gemeente bezig met gebiedsgerichte controles in de Russische buurt. Het valt de SP op dat er steeds meer woningen worden gesplitst en eengezinswoningen worden verhuurd met veel arbeidsmigranten er in.

De SP maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en met name over de leefbaarheid in buurten en het uitbuiten van arbeidsmigranten. Bewoners ervaren in toenemende maten overlast van bewoners woonachtig in woningen of kamers, mede als gevolg van gesplitste of in kamers omgezette woningen.

Op deze manier krijgen vastgoedcowboys de kans om snel winst te maken, terwijl Zaankanters in die huizen willen wonen.
                                               Zaanstad, 24 mei 2019
Vragen op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad
    1. Hoe wordt er gestuurd op leefbaarheid in en nabij gesplitste of omgezette woningen op effecten voor de directe woonomgeving?

    2. Bent u bereidt om geen vergunning meer voor woningsplitsing af te geven zolang de omvang van het probleem en de aanpak niet duidelijk is?

    3. Is de overlast die omwonende ervaren van woningsplitsing u bekend en hoe gaat u daar mee om?

    4. Hoe staat u er tegenover om niet meer dan twee woningen te splitsen per postcode?

    5. Hoe kunt u arbeidsmigranten beschermen tegen uitbuiting?

    6. Hoe kunt u voorkomen dat er (te)veel arbeidsmigranten in eengezinswoningen worden gepropt?

    7. Bent u bereidt om in de plaatselijke verordening op te nemen dat het verhuren aan groepen mensen van koopwoningen niet meer mogelijk is? Zo nee, graag toelichten?
Voor de spoedige beantwoording van onze vragen danken wij u bij voorbaat.

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van de SP,

Roland van Braam

U bent hier