h

Veertien jaar oude motie actueler dan ooit

16 november 2019

Veertien jaar oude motie actueler dan ooit

Foto: @ SP

Huidig SP-steunfractielid en toenmalig SP-fractievoorzitter Anna de Groot diende op 24 november 2005 een motie in voor onder meer terugdringing van fijn- en stikstof. De SP'er kreeg veel bijval, de fracties van D66, GroenLinks, ROSA, ZOG, ChristenUnie en PvdA steunden het volledig. En de meerderheid van de Zaanse raadsleden van destijds was zo enthousiast dat de motie aanvaard werd.

Veertien jaar geleden had de SP een vooruitziende blik. Ook in 2005 wist men dat fijn- en stikstof teruggedrongen moesten worden om woningen te realiseren. Nu, veertien jaar later, is het idee achter de motie actueler dan ooit. De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken of de maximale snelheid op provinciale wegen omlaag moet van 100 naar 80 kilometer en in de buurt van Natura 2000-gebieden zelfs naar 70 of 60 kilometer per uur, dit moet dus ook op de N246 tussen Wormerveer en Westzaan waar overigens al stil asfalt komt.

Hoe het veertien jaar geleden afliep in de onderhandelingen tussen wethouder Robert Linnekamp van Zaanstad en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is overduidelijk. Langs de N246 tussen Wormerveer en Westzaan staan nog steeds borden die een maximale snelheid van 100 km/u aangeven en waar vaak zelfs harder gereden wordt.

De SP-fractie in Zaanstad gaat nu de motie van 24 november 2005 afstoffen en deze in een modern jasje steken om alsnog de snelheid op de N246 naar beneden te krijgen. Misschien wel naar 70 kilometer per uur, want ons Natura 2000-gebied Guisveld verdient de allerbeste bescherming! En de Zaanse woningzoekenden willen ook ergens wonen, hiervoor moet moet je bouwen.

Foto: @SP Zaanstreek

U bent hier