h

Onze SPeerpunten

Dit college breekt af, de SP bouwt op – samen met jou. Blijf niet mokkend aan de kant, maar doe mee!

Foto: SP / www.sp.nl

De SP in Zaanstad staat voor:

  • Cultuurhuis in Zaanstad Noord en meer spreiding van geld voor cultuur in de hele stad.
  • Ondersteuning mensen met lage inkomens tot 130 % van het wettelijk sociaal minimum via maatwerk.
  • Jongeren met een gemiddeld inkomen moeten nu tien jaar wachten voordat ze in Zaanstad zelfstandig kunnen gaan wonen. De SP wil een inhaalslag maken voor sociale woningbouw en extra aandacht voor jongerenhuisvesting.
  • Betere ondersteuning mensen met een zorgvraag. Meer zorgwoningen zodat mensen niet aan hun lot worden overgelaten. Geen bezuiniging op thuiszorg.
  • Regelarme bijstand en bijstandsgerechtigden krijgen de mogelijkheid om 200 euro per maand bij te verdienen zonder dat er gekort wordt op de bijstand.

Lees meer:

U bent hier