h

Anna de Groot: Wouter Bos zorgt voor het einde van een linkse samenwerking

2 januari 2006

Anna de Groot: Wouter Bos zorgt voor het einde van een linkse samenwerking

Wormerveer - SP Zaanstad fractievoorzitter Anna de Groot betreurt de uitspraken van de landelijke Partij van de Arbeid (PvdA) voorman Wouter Bos. Bos stelde afgelopen zaterdag in De Telegraaf: "Groen Links en SP moeten niet denken dat ik zomaar aanschuif. Die partijen zijn niet bepaald vriendelijk voor het bedrijfsleven, voor kleine ondernemers. Ze gooien de belastingen veel te gemakkelijk omhoog en gaan te ontspannen om met veiligheid en terrorisme".

Het gaat hier om het feit dat de PvdA bij monde van Wouter Bos zich heeft uitgesproken voor een coalitie met het CDA en niet met Groen Links en de SP. Wanneer de huidige peilingen de uitkomst zouden zijn van een verkiezingsuitslag dan kan de PvdA samen met Groen Links en de SP een meerderheidskabinet vormen.
Anna de Groot: "Jammer, hiermee komt waarschijnlijk aan de gewenste 'linkse' samenwerking een einde. En daarmee aan het streven naar 'een beter Nederland' in de volgende kabinetsperiode".

Belastingen

Wouter Bos stelt dus dat de SP 'veel te gemakkelijk de belastingen omhoog gooit'.
Voor de SP Zaanstad reageert Anna de Groot als volgt: "De SP heeft tijdens de begrotingsbesprekingen tegengestemd op de verhoging van meer dan de indexering van de afvalstoffenheffing, de rioolrechten en de begraafrechten. Deze belastingen dreigen de nieuwe gemeentelijke melkkoetjes te worden.
Echter, de gemeenten moeten toch érgens hun geld vandaan halen. Het gemeentelijk belastinggebied is erg verkleind na de afschaffing van de OZB (de onroerend goed belasting: noot redactie) voor gebruikers.
Het zou beter zijn als de OZB voor gebruikers was gebleven. Deze belasting legde tenminste nog een link tussen de waarde (de prijs) van een woning en de daarover geheven belasting. Dit is niet het geval bij afvalstoffenheffing, rioolrechten en begraafrechten".
Voor wat betreft de opmerking van Bos dat de SP niet voor 'kleine ondernemers' zou zijn adviseert zij het SP Zaanstad verkiezingsprogramma ook ter hand te nemen. Lees het hoofdstuk "Economie" (klik hier).

Veiligheid en terrorisme

Ook voor de onderwerpen veiligheid en terrorisme heeft Wouter Bos weinig lovende woorden voor de SP, namelijk dat de SP er te ontspannen mee omgaat.
Anna de Groot begrijpt deze stelling van Bos niet: "De SP- Zaanstad heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat het beter is dat veiligheid een gezicht heeft. Dus niet meer cameratoezicht, maar meer toezichthouders (van politie, van handhaving en van straattoezicht).
Niet 'meer blauw op straat' , maar 'blauw meer op straat' is de leuze waarmee de SP de verkiezingen in gaat.
Met het onderwerp 'terrorisme' hebben wij ons in Zaanstad nog niet bezig gehouden".
Voor meer informatie over 'veiligheid' in het SP Zaanstad verkiezingsprogramma het hoofdstuk "Openbare Orde en Veilgheid" (klik hier).

Samenwerking in de gemeenteraad

Vooralsnog ziet Anna de Groot geen problemen in de gemeenteraad van Zaanstad wat betreft de samenwerking met de PvdA. Zij hoopt dat er geen breuk komt in de samenwerking met de PvdA in de raad door de uitspraken van Wouter Bos. Het zou Zaanstad in ieder geval niet ten goede komen.
Anna de Groot: "Er zijn nog geen tekenen dat de PvdA of de SP elkaar afwijzen als toekomstige coalitiepartners. Voor de SP geldt dat zij voor collegedeelname een zeer groot gedeelte van haar verkiezingsprogramma gerealiseerd wil zien".
De SP Zaanstad gaat uitsluitend met Rosa een lijstverbinding aan, maar dat gaat veel verder dan intensief samenwerken.

U bent hier