h

Rob Poldner: "Verkeersoverlast in Stationsstraat wordt minder door motie"

26 januari 2006

Rob Poldner: "Verkeersoverlast in Stationsstraat wordt minder door motie"

Zaandijk - Bij de wethouderscommissie Linnekamp maandag 23 januari j.l. heeft SP raadsfractielid Rob Poldner opnieuw de aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie in het centrum van Zaandam. Met name gaat zijn aandacht uit naar het Rustenburg en de Stationsstraat. Hier loopt het verkeer continue vast en bezorgd veel overlast bij bewoners.
De SP (mede ondertekend door GroenLinks, CDA en Christenunie) motie van 22 december 2005 wordt onverkort uitgevoerd door de wethouder. Hierdoor zal er een vermindering van verkeersoverlast in de Stationsstraat plaatsvinden.
Lees verder>>>>

U bent hier