h

Anna de Groot: "Gemeentes zoeken andere wegen om de knip te spekken"

3 februari 2006

Anna de Groot: "Gemeentes zoeken andere wegen om de knip te spekken"

Wormerveer - "Gemeentes zoeken andere wegen om de knip te spekken", reageert SP Zaanstad lijsttrekker Anna de Groot op het bericht van Rioned (koepelorganisatie en kenniscentrum van de rioleringsbranche) waarin gemeld wordt dat huishoudens de komende jaren aanzienlijk meer betalen voor hun aansluiting op het riool. Tot 2010 zal het rioolrecht, nu gemiddeld 125 euro per huishouden per jaar, worden verdubbeld tot 250 euro.

De oorzaak van de verdubbeling van de kosten tot 2010 zit volgens Rioned in de noodzakelijke vervanging van verouderde buizen, milieumaatregelen en vermindering van de hoeveelheid regenwater die in het riool stroomt, het 'afkoppelen' van regenwater.
Anna de Groot: "In Zaanstad zijn de afvalstoffenheffing en het lozingsrecht met resp. 4,62 en 4,79% omhoog gegaan. Ook het Zaanse rioolstelsel is op vele plaatsen aan groot onderhoud en vernieuwing toe. Men mag dus verwachten dat in de komende jaren deze beide belastingen nog meer zullen stijgen. Dit heeft overigens ook te maken met het afschaffen van het OZB- gebruikersdeel, waardoor gemeenten andere wegen moeten zoeken om de portemonnee te spekken".

U bent hier