h

Bijverdienen kinderen bijstandsouders moet mogelijk zijn

7 februari 2006

Bijverdienen kinderen bijstandsouders moet mogelijk zijn

Zaandijk - Mogen kinderen van bijstandsouders 'bijverdienen'? Groen Links, Christen Unie en SP vinden van wel. Door middel van een voorstel probeerden deze partijen minder beperkingen op te leggen aan het bijverdienen door kinderen van bijstandsouders.
Er was steun voor dit amendement in de raad, maar een aantal partijen, en ook de verantwoordelijk wethouder, wilde graag nog even over de verwoording en de financiële gevolgen van het amendement nadenken.


Uit overleg met ambtenaren werd het de partijen duidelijk dat de kortingen voor bijstandsouders kan leiden tot 30 %. Om de negatieve inkomenseffecten tegen te gaan wil men de vrijlatingsnorm verhogen tot 350 euro.
"Natuurlijk moet dit bedrag ook worden geïndexeerd. Om aan te sluiten bij de landelijke regelgeving is gekozen voor de formulering: ten hoogste 175 % van de norm. En 1,75 maal 200 is 350. Het kostenplaatje gebaseerd op het minimumloon bleek te hoog te zijn", aldus de drie partijen.
Om tot beleid te komen op dit punt komt er een initiatiefvoorstel voor de gemeenteraads vergadering van 16 februari 2006 a.s.om het bovenstaande te wijzigen, zoals de indieners willen.

U bent hier