h

Collegepartijen Zaanstad na verkiezingen meerderheid kwijt

8 februari 2006

Collegepartijen Zaanstad na verkiezingen meerderheid kwijt

Zaanstad.- Het college van B. en W. in Zaanstad raakt bij de raadsverkiezingen van 7 maart aanstaande de meerderheid kwijt. De PvdA wordt net iets groter dan de VVD. CDA verliest één zetel. Grootste verliezer lijkt GroenLinks Zaanstad te worden, die in de prognose het zetelaantal ziet halveren. Daarentegen slagen de lokale partijen erin hun posities in de raad te consolideren. SP en ROSA winnen zetels en profiteren bovendien van de lijstverbinding. Volgens de prognose komt SP zelfs op 4 zetels in Zaanstad.

In de prognose is rekening gehouden met de landelijke ontwikkelingen. Verder houdt de prognose er rekening mee dat de Zaanstadse kiezers het college afrekenen op het centrumplan 'Inverdan'. Dat scheelt toch al snel zo'n 0,5% van de stemmen per partij.
GroenLinks zal niet alleen op Inverdan worden afgerekend, maar ook op de verkeersproblematiek in het centrum van de stad.
De oppositie zal het kiezerspotentieel juist met 0,5% zien groeien en wordt zo beloond voor het anti-Inverdangeluid. Maar het zijn vooral ROSA en de SP die daarvan profiteren.
Niet verwacht wordt dat Zaanstad Transparant, verwekker van de burgemeestersrel, fors zal winnen. Voor deze club wordt echter ook geen terugval verwacht. Het ZOG (de Zaanse Onafhankelijke Groepering) zal er niet in slagen met een groot zetelaantal terug te keren. Democratisch Zaanstad ondervindt electoraal profijt van het overgenomen GroenLinks raadslid, die op eigen kracht goed is voor een zetel.
D66 ondervindt geen last van de landelijke problemen, landelijk in de peilingen trouwens ook niet. De democraten halen net geen twee zetels in de prognose. Als de Zaanstadse afdeling efficiënt campagne blijft voeren is het niet uit te sluiten dat uiteindelijk bij de echte raadsverkiezing er nog één zetel bijkomt.
De collegepartijen (VVD, CDA, PvdA en GroenLinks) zitten in elk geval met een probleem, als deze prognose de uitkomst blijkt te worden van de raadsverkiezingen op 7 maart. Er zal een andere club nodig zijn om de noodzakelijke meerderheid te krijgen voor continuering van het beleid.

Bron: Weblog Zaan-Streken
Prognose Verkiezingen Zaanstad 06-02-2006

U bent hier