h

Debat FNV Bondgenoten beschamende vertoning

21 februari 2006

Debat FNV Bondgenoten beschamende vertoning

Door: Willem Croese

Koog aan de Zaan – Wat een debat had moeten worden tussen de lijsttrekkers van de Zaanse politieke partijen werd een 'beschamende vertoning'. De FNV Bondgenoten organiseerde in de Lindenboomzaal hun vierjaarlijks verkiezingsdebat.
Discussieleider Foppe Hoekveld opende de bijeenkomst door uit te leggen wat de bedoeling was. FNV leden en belangstellenden zouden wijs moeten worden van wat er allemaal door de politici gezegd zou gaan worden, zodat men een definitieve keuze kan maken voor het stemmen op 7 maart aanstaande in verband met de gemeenteraadsverkiezingen.

FNV Debat
Foto: Willem Croese

Het mocht niet baten. Het publiek zat zich te verbijten. Rosa gemeenteraadslid Erik Schaap deed al eerder enkele pogingen om het debat los te krijgen, totdat hijzelf aan de beurt was. “Dodelijk saai is het”, zei hij.
Van de twaalf politieke partijen waren er tien aanwezig. D'66 en de Partij voor de IJsbaan waren de afwezigen. Niet, omdat zij niet wilden. Integendeel de lijsttrekker van de Partij voor de IJsbaan bedankte voor de 'uitnodiging' en overhandigde de discussieleider de verkiezingsposter van zijn partij en verliet hierna de zaal.
De FNV Bondgenoten had haar eigen leden niet uitgenodigd. “Wij kunnen 7000 leden niet kwijt in deze zaal”, was het antwoord van FNV – er Foppe Hoekveld. Laat het een gemiddelde geweest zijn van tien aanhangers per politieke partij en de zaal was gevuld. Deze mensen weten toch al wat zij zullen gaan stemmen. Zij wachtten hooguit op een spannend 'politiek' debat.
Het televisieprogramma NOVA maakte opnamen voor hun uitzending om een indruk te geven hoe het in de Zaanse politiek is gesteld.


Arbeidsmarkt

Het thema van de FNV Bondgenoten avond had moeten zijn hoe het met de arbeidsmarkt is gesteld in de gemeente Zaanstad. Alle politieke partijen kwamen nagenoeg tot dezelfde conclusie dat zij het betreuren dat veel bedrijven de gemeente hebben verlaten.
Zaanse Onafhankelijke Groepering (ZOG) lijsttrekker Lenie Vissers pleitte voor het creëren van mogelijkheden om bedrijven zich volop te laten vestigen in Zaanstad. “Zo zullen vergunningen voor het vestigen van bedrijven sneller verstrekt moeten gaan worden”, zei Lenie Vissers.
VVD lijsttrekker Cees Loggen: “De arbeidsmarkt moet ingaan op de 'mismatch'.” Cees Loggen bedoelde hiermee dat de verhouding tussen het aantal werkzoekenden en vacatures scheef zit. Hij is van mening dat Zaanstad terug moet gaan waarmee men ooit sterk is geworden, namelijk de industrie. Hiervoor wil hij meer inzet tot omscholing, zodat bedrijven weer volwaardige werknemers hebben.
Groen Links lijsttrekker Robert Linnekamp: “De werkgelegenheid is belangrijk. Het moet niet weggaan uit Zaanstad. Het probleem van onze gemeente is dat wij te onbekend zijn. Je moet voortbouwen op de krachten die je hebt.”
Aart Molenaar van Democratisch Zaanstad vindt dat het college geen visie heeft op het gebied van werkgelegenheid. Wat zijn partij nu wel wil werd niet duidelijk op dit gebied. “Mieren werken ook hard, maar produceren niks”, zo maakte hij de vergelijking met het huidige college.
Erik Schaap van ROSA wees het publiek op het feit dat je in de gemeente Zaanstad afhankelijk bent van de wereldeconomie. “Wij kunnen wel mooie plannen hebben, maar die moet je dan wel waar kunnen maken.” ROSA betreurt dat bij het vertrek van oud burgemeester Vreeman ook het idee van de 'creatieve industrie' is vertrokken.
SP Zaanstad lijsttrekker Anna de Groot pleitte voor meer kleine bedrijven erbij in buurten en wijken. “Zo beklagen bijvoorbeeld Turkse jongeren zich dat zij moeilijk aan het werk komen.” Allochtone jongeren zouden volgens haar anoniem moeten kunnen solliciteren.


Woningbouw

De diverse politici slingerden met cijfers. Het beleid van het huidige college is 70 procent duurdere woningen en 30 procent sociale woningbouw. Een partij als de VVD houdt zich vast aan de 80 en 20 procent verdeling. “Jongeren vertrekken helaas uit de gemeente, omdat de wachttijden van starters te lang zijn. Zeven a acht jaar is niet ongewoon en dat is niet goed”, aldus VVD – er Cees Loggen.
SP Zaanstad raadslid Rob Poldner vindt het slopen van nog meer goedkopere woningen en het daarvoor in de plaats zetten van duurdere woningen onacceptabel. Wachtlijsten van bijvoorbeeld 'aanleunwoningen' voor ouderen nemen volgens hem aanzienlijk toe.
De PvdA bij monde van lijsttrekker Hans Luiten is een tegenstander van de 'huurliberalisatie' wat minister Dekker van het kabinet Balkenende wil doorvoeren. “Huizen worden zo onbetaalbaar. Zo krijgen mensen geen dak boven hun hoofd”, zei Hans Luiten.
Aart Molenaar van Democratisch Zaanstad meldde dat bij verdeling van de woningmarkt, zoals 80 en 20 procent, de woningcorporaties niet verder komen dan 1,7 procent sociale woningbouw. “Een slechte zaak”, merkte Aart Molenaar op.
Opmerkelijk was dat CDA lijsttrekker Ronald Ootjers goedkopere woningen niet noodzakelijk vindt. “Jongeren kunnen in leegstaande kantoorpanden gaan wonen.” De doorstroming van huurders moet volgens hem bevorderd worden, omdat teveel mensen in te goedkope woningen zouden wonen. SP – er Rob Poldner hoopte maar niet dat het CDA met doorstroming 'verhuisplicht' bedoelt.

U bent hier