h

"Het milieu is de basis van ons bestaan"

22 februari 2006

"Het milieu is de basis van ons bestaan"

Door: Willem Croese

Zaandam – In een redelijk goed gevulde zaal van buurthuis De Kolk organiseerde de SP Zaanstreek in het kader van de verkiezingen een debat over ‘Natuur en Milieu’. Een thema dat momenteel niet zo gevoelig ligt in de politiek. De nadruk ligt tegenwoordig veel meer op de economie.

Milieu debat SP Zaanstreek
Foto: Willem Croese

“Wanneer je vroeger zei dat je een ‘milieuactivist’ was vond men het een geuzennaam. Sinds de moord op Pim Fortuyn niet meer. Het milieu is de basis van ons bestaan”, zegt Harry Voss van het SP Milieu Alarm Team.
Niettemin heeft de SP Zaanstad de moed gehad om dit debat te organiseren, omdat milieu een uiterst belangrijk thema is. Van de lokale partijen waren de sprekers Saskia Hille van Groen Links, Christa Neefjes van de Christen Unie en Anna de Groot van de SP onder de bezielende leiding van journalist Jos Heeremans.


SP Zaanstad lijsttrekker Anna de Groot vindt ‘fijnstof’ een groot probleem voor de gemeente. Niet alleen bij het bouwen van woningen en bedrijven komen deze stoffen vrij, maar ook in het verkeer. “Helaas is het niet gelukt om van de gehele Coentunnelweg bijvoorbeeld een 80 kilometerzone te maken. De minister heeft dit tegengehouden. Wel denk ik dat het gaat lukken om de provinciale wegen binnen onze gemeente op 80 kilometer te zetten.”
Groen Links raadslid Saskia Hille: “Wij zijn niet tevreden. Windmolens en het verstrekken van subsidies van zonnepanelen zijn voor ons erg belangrijk. Het is jammer dat wij vier jaar geleden geen afspraken hebben gemaakt voor dierenwelzijn, daarom zouden wij nu graag een wethouder voor Dierenwelzijn willen zien.”
Christa Neefjes van de Christen Unie vraagt de aandacht voor bomen. “Monumentale bomen moeten behouden worden. Een goede inventarisatie is belangrijk. Het ontwikkelen van de stad en bedrijventerreinen moet niet ten koste gaan van al het bestaande groen.”
Vanuit het publiek kwam de opmerking dat juist bomen fijnstof elimineren. De spreker begreep daarom ook niet waarom zoveel bomen in parken als het Volkspark en Burgemeester in het Veldpark in Zaandam gekapt moeten worden. “Het kost dertig jaar voordat de bomen weer op het peil zijn, voordat deze de fijnstof kunnen elimineren.”
Saskia Hille van Groen Links: “De gemeenteraad heeft besloten om bijvoorbeeld van het Volkspark een stadspark te maken. Het moet ook veiliger en mooier worden. Bovendien is alles in samenspraak gegaan met de buurtbewoners.”


Tweede Coentunnel

Een tweede Coentunnel is een discussie die blijft terugkomen als alternatief voor de vele files die elke werkdag ontstaan om richting Amsterdam te gaan.
Christa Neefjes (Christen Unie) stelt dat bedrijven ook wegen nodig hebben, dus voor haar geen probleem.
Voor Groen Links kan er een tweede Coentunnel komen. Alleen voor gebruik van economisch verkeer, zoals vrachtverkeer. Saskia Hille: “Een extra tunnel echter lost geen files op. Het verkeer zou meer vast lopen, omdat het verkeer sneller in de stad wil zijn.”
SP Zaanstad wil geen tweede tunnel. Anna de Groot: “Het brengt alleen maar meer verkeersstromen op gang.”

Openbaar Vervoer

Volgens de SP is het met het openbaar vervoer goed geregeld wat betreft de NS. Het busvervoer zou men graag fijnmaziger zien, zodat iedereen gebruik kan maken van het openbaar vervoer.
Een ‘stadskaart’ tegen een gereduceerde prijs zou het openbaar vervoer moeten stimuleren stelt Groen Links. “Wij wensen gratis openbaar vervoer. Misschien moeten de bussen wat minder luxe zijn.”
Het openbaar vervoer is volgens de Christen Unie voor verbetering vatbaar. De Wet Vervoer Gehandicapten (WVG) is in Zaanstad heel triest. “Het moest goedkoper zijn van de gemeente. De huidige aanbieder, Connexxion, kon dit als zodanig aanbieden, maar de kwaliteit van hun diensten is beneden peil.”
Groen Links vult aan bij het WVG vervoer: "Er is gebleken dat slechts 8 procent volgens de wethouder van Verkeer niet op tijd rijdt en goed gaat. De rest gaat volgens die wethouder wel goed."
Bert Boer van deze partij: “Er moet met Connexxion een nieuw contract afgesloten worden met 16 procent meer diensturen, bussen met lage instap voor degenen die moeilijk in kunnen stappen en de lijn Assendelft-Zuid moet de gemeente zelf betalen. Van mij mag Connexxion boetes krijgen wanneer ze het niet goed doen.”


Dieren

Wanneer het aan Harry Voss ligt hoeft een partij als de ‘Partij voor de dieren’ niet opgeheven te worden, want zij hebben een signaal functie naar de gevestigde politieke partijen.
Zowel Groen Links als de SP willen in navolging van ROSA dat circussen in Zaanstad met wilde dieren verboden worden. De Christen Unie echter wil van deze negatieve aandacht af en juist de kinderboerderij stimuleren. “Hier leren kinderen respect te krijgen voor dieren en dan willen zij later geen circussen met wilde dieren meer,” aldus Christa Neefjes.
De leefsituatie van grutto’s in de veenweidegebieden wordt een groot probleem. De boeren trekken weg uit deze gebieden en het land verruigt. Vervolgens worden deze gebieden gemaaid en Staats Bosbeheer houdt de vogelstand niet meer bij. Anna de Groot reageerde hierop: “Aan de manier waarop de mens met dieren omgaat, kun je de beschaving van de mens aflezen.”


Gracht of beek

De verbouwing van het centrum van Zaandam, Inverdan, doet veel stof opwaaien. Een onderdeel van dit plan is dat de plannenmakers de ‘Gedempte Gracht’ willen voorzien van water. Hetzij in de vorm van een gracht, hetzij in een beek.
De drie partijen verschillen niet veel van mening. Zij zijn allen van mening dat je bij een gedwongen keuze tussen gracht of beek voor ‘water’ kiest in verband met de waterberging die door klimaatverandering hard nodig is. Zowel Groen Links als de SP geven de voorkeur aan een beek.


Groen

De SP Zaanstad is het meest radicaal op dit punt, want deze partij stelt dat wat groen is, groen moet blijven. Ook voor Groen Links geldt dat de buitengebieden groen moeten blijven, echter men is er niet op tegen wanneer een stuk park opgeofferd moet worden voor nieuwbouw. De Christen Unie kan zich hierin ook vinden.


Grote auto’s

De Christen Unie wil resoluut grote auto’s weren uit de stad door ze te verbieden. De SP wil dit doen door parkeervergunningen niet te verstrekken voor deze auto’s.
Saskia Hille van Groen Links wil juist bemoedigen dat men in milieu vriendelijkere auto’s gaat rijden. “Hybride auto’s zijn mooie schone auto’s en die mogen van ons nog gratis parkeren ook.” Als reactie hierop beëindigde Anna de Groot: “Milieu vriendelijke brandstoffen zijn de oplossing om het vervoer met auto’s in een redelijke mate toe te laten in de stad.”

U bent hier