h

Hoofd boven water houden tijdens de kou

26 februari 2006

Hoofd boven water houden tijdens de kou

Door: Mieke Westera

Kunt u “Uw hoofd boven water houden”?
Met deze kreet vroeg SP Zaanstad zaterdag 25 februari aandacht voor de toenemende armoede.
Op de Wilhelminabrug in Zaandam verzamelde zich weer een grote groep SP-ers zich om met voorbijgangers in gesprek te gaan over dit onderwerp.
Naast de kraam, waaruit muziek klonk van onze lijstduwer Harry Slinger en natuurlijk de SP liederen van Bob Fosko, stond een wand met krantenartikelen.


Foto: Mieke Westera


Er wordt tegenwoordig veel geschreven over armoede, maar de SP vindt dat er ook wat gedaan moet worden!
In de SP armoedekrant, die tezamen met de verkiezingsfolders werd uitgedeeld, werd daarom naast artikelen over armoede, voedselbanken en schuldhulpverlening ook aandacht gegeven aan de oprichting van het “Platform tegen armoede in de Zaanstreek”, waarvan SP Zaanstad fractielid Rob Poldner één van de initiatiefnemers is.Foto: Mieke Westera

Het was een onderwerp waarover men graag met SP-ers van gedachten wilde wisselen.
Veel mensen hadden vandaag het “aanslagbiljet gemeentebelastingen en waardebeschikking” in de bus gekregen en vroegen zich af hoe ze dat nu weer moesten ophoesten.
Een poster van EVA (de Zaanse werkgroep Economie, Vrouwen en Armoede) was dan ook terecht opgenomen in de armoedekrant.

U bent hier