h

Rob Poldner: "Krijgen wij een a-sociale verhoging van rioolrechten"

6 februari 2006

Rob Poldner: "Krijgen wij een a-sociale verhoging van rioolrechten"

Zaandam - De Rioned (koepelorganisatie en kenniscentrum van de rioleringsbranche) meldde vorige week in de pers de verwachting te hebben dat de rioolrechten tot 2010 verdubbeld zullen gaan worden van nu gemiddeld 125 euro per huishouden ieder jaar naar 225 euro.
SP Zaanstad raadslid Rob Poldner is hier verbolgen over en vraagt zich hardop af: "Krijgen wij een a-sociale verhoging van rioolrechten?"

Rob Poldner stelt: "In Zaanstad is er al jaren een riool probleem. Achterstallig onderhoud en veroudering van het stelsel zijn hier debet aan".
In het vorige college (1998-2002) is er een plan aangenomen in de raad. Doordat Zaanstad er financieel slecht voor staat moeten de inwoners de kosten betalen.
Deze zullen zo hoog zijn wanneer de planning wordt gevolgd.
Weliswaar is er gekozen is voor spreiding over een langere termijn, maar dit betekent niet dat de inwoners gespaard zullen worden.
In de onlangs aangenomen nota 'kostentoerekening tarieven' staat dat de te betalen lasten aan rioolrechten de kosten moeten kunnen dragen.
"Het is dus aan de gemeenteraad hoe snel je het herstel en de modernisering van ons rioolstelsel wilt uitvoeren. Of anders gezegd hoeveel kun je de inwoners laten betalen per jaar zonder over te gaan tot een a-sociale verhoging van de rioolrechten?", aldus Rob Poldner.

U bent hier