h

Rob Poldner: “Ouderen mogen geen excuus zijn voor bezuinigingen”

27 februari 2006

Rob Poldner: “Ouderen mogen geen excuus zijn voor bezuinigingen”

Door: Willem Croese

Zaandam – Volgens SP Zaanstad raadslid Rob Poldner werd in de afgelopen jaren door de regering te vaak voorgesteld alsof ouderen een probleem zijn voor de samenleving. “De “vergrijzing’ is geen positief woord meer, maar wordt nu al geassocieerd met bezuinigen op alle terreinen.”
Rob Poldner maakt zich boos over het feit dat er geen solidariteit zou zijn van de jongeren met de ouderen. De regering zit er naar zijn mening volledig naast, want wij hebben zelf ook allemaal ouders en worden ook ouder.

“Ouderen moeten niet het idee krijgen dat zij als excuus gebruikt worden om bezuinigingen op de bevolking los te laten. De overheid bezuinigt toch wel, al was het maar om al de paradepaarden te kunnen betalen,” aldus de Zaanse SP – er.
De betrokkenheid met ouderen is voor Rob Poldner een belangrijk gegeven. Hij zou graag willen dat zij bijvoorbeeld frequent en betaalbaar openbaar vervoer krijgen. Bij voorkeur in de vorm van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer [CVV] en gratis openbaar vervoer in ieder geval voor mensen die 60 jaar en ouder zijn.


Huisvesting

Samen met zijn partij heeft Rob Poldner het uitgangspunt dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig moeten kunnen wonen. Al dan niet met thuiszorg. “Wel zal er voldoende in de gaten gehouden moeten worden dat vereenzaming niet een gevolg gaat worden door het zelfstandig wonen.”
Het bouwen van meer betaalbare woningen staat bij de SP Zaanstad hoog op het verlanglijstje om zo te bereiken dat iedereen een fatsoenlijke woning heeft. Voor deze partij horen meer senioren- en aanleunwoningen er absoluut bij evenals meer plaatsen in een verzorgingstehuis.


Buurthuizen

Doordat er een aantal buurthuizen in Zaanstad door bezuinigingen zijn gesloten en de rest geprivatiseerd is, wordt het voor jong en oud moeilijker om de deelnemerskosten aan activiteiten te kunnen bekostigen.
Rob Poldner: “Vooral mensen met een laag inkomen zullen de gevolgen hiervan merken. Vooral ouderen. De SP Zaanstad was en is daarom faliekant tegen deze doorgevoerde bezuinigingen.”
Gevraagd en ongevraagd geeft de Seniorenraad Zaanstad de gemeente advies op het gebied van ouderenbeleid. Zo ook over de buurthuizen. Deze adviezen moeten naar de mening van de SP Zaanstad serieus genomen worden.


Armoede

Ouderen hebben hun Algemeen Ouderdom Wet (AOW) uitkering en vaak aangevuld met een pensioentje.
Rob Poldner: “Deze mensen vragen niet om steun, komen niet op voor hun recht op subsidie en/of tegemoetkomingen. De gemeente moet actief proberen deze mensen te bereiken.
Verarming kan leiden tot vereenzaming en dit kan weer leiden tot nog erger...
In onze ogen gaat het om het verbeteren van de kwaliteit van het leven en niet om symptoom bestrijding.”

U bent hier