h

SP-ers storten 41.355 euro terug in provincie kas

26 maart 2006

SP-ers storten 41.355 euro terug in provincie kas

Haarlem – De SP fractie in de Provinciale Staten stelt zelf 41.355 euro beschikbaar. Dit bedrag krijgt de fractie van de provincie Noord-Holland om hun fractiewerk uit te oefenen. De SP–ers gaan het geld terugstorten op de rekening van de provincie om het beschikbaar te stellen voor de pleegzorg.

SP Statenlid Carlien Boelhouwer legt desgevraagd uit: “De 41.355 euro betreft het fractiebudget. Iedere fractie krijgt dit bedrag. Het geld is bedoeld voor o.a. kantoorartikelen en huur van zalen.
Het geld moet natuurlijk wel volgens de regels besteed worden. Wij houden veel over. In tegenstelling tot andere fracties houden wij niet van oppotten als je geld overhoudt. Vandaar dat wij dit bedrag willen gebruiken voor pleegzorg. In de jeugdzorg zijn lange wachtlijsten. Door een financiële bijdrage te doen met een speciale motie over pleegzorg hopen wij de wachtlijsten terug te kunnen dringen.”
Naast dit geld ontvangen de fractieleden, dus ook de SP-ers, hun ‘statenledenvergoeding’. De SP fractieleden storten het gehele bedrag op de rekening van de landelijke SP. Vervolgens ontvangen de provinciale SP-ers 25% van dit bedrag ter compensatie van de te maken onkosten.

U bent hier