h

Grond kopen om klussen te krijgen?

15 augustus 2006

Grond kopen om klussen te krijgen?


Wormerveer - Kopen bouwbedrijven grond om bouwopdrachten van de gemeente af te dwingen? Dit is een kwestie wat vragen oproept bij SP Zaanstad raadslid Anna de Groot naar aanleiding van een onderzoek wat de Volkskrant heeft gehouden over de periode 1993 - 2005. Haar vragen zijn inmiddels schriftelijk gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Anna de Groot: "Uit het onderzoek bleek onder meer dat bouwbedrijven door voortijdige grondaankopen bouwopdrachten wisten af te dwingen van gemeenten. De bouwbedrijven kochten en kopen de grond van boeren vlak voordat gemeenten definitief vaststellen waar een nieuwbouwwijk moet komen. Vervolgens waren de bouwbedrijven alleen bereid hun grond aan de gemeenten te verkopen als zij het recht kregen lucratieve woningen te bouwen en te verkopen.
Door de Volkskrant werd voorts gesteld dat de machtige positie van de grondbezitters (bouwbedrijven) een belangrijke verklaring is voor de verstopte huizenmarkt."
De vragen van Anna de Groot aan het College zijn:
- Kunt u ons meedelen of in de gemeente Zaanstad vóór het bestemmen van grond voor woningen (in nieuwbouwwijken of kleinere projecten) deze grond in handen was van bouwondernemingen?
- Indien dit het geval was, kunt u ons dan meedelen om welke bouwondernemingen het ging?
- Kunt u ons meedelen of u, vanwege door bouwbedrijven verworven grondposities, zich ooit genoodzaakt hebt gevoeld om voor de bouw van woningen in zee te gaan met de bouwonderneming die de grond reeds bezat?
- Kunt u ons meedelen of u, doordat bouwbedrijven voortijdig een grondpositie veroverden, in het verleden bouwvergunningen voor een ander type woningen hebt moeten verlenen dan die maatschappelijk gezien het meest noodzakelijk waren?
- Hebt u de keuze tot de bouw van een bepaald woningtype ooit moeten laten maken door het bouwbedrijf dat de grond reeds bezat?
- Kunt u ons meedelen of voortijdig verworven grond door bouwbedrijven (mede) de oorzaak is van de woningnood in het goedkope segment huur- en koopwoningen?
- Kunt u ons meedelen of door bouwbedrijven die reeds grond in hun bezit hadden de prijs voor door hen op die grond te bouwen woningen naar uw mening werd opgedreven?
- Is er op dit moment grond, waarover nog geen beslissing werd genomen om woningen te bouwen, in het bezit van bouwbedrijven? Zo ja, in welke gebieden ligt deze grond en om welke bouwbedrijven gaat het?
- Kunt u ons tenslotte meedelen of er op dit moment of in de nabije toekomst huizen worden gebouwd waarbij de gemeente Zaanstad door voortijdig door bouwbedrijven verworven grond in een dwangpositie wordt geplaatst ten aanzien van de keuze voor een bouwbedrijf en bepaalde types woningen?

U bent hier