h

E-mail actie: Stop korting huurtoeslag

1 september 2006

E-mail actie: Stop korting huurtoeslag


Zaandam - De Nederlandse Woonbond is een e-mail actie begonnen om de korting op de huurtoeslag te stoppen cq terug te draaien. Met ingang van 1 juli krijgen huurtoeslagontvangers weer minder huurtoeslag. Zij moeten van nog minder geld zien rond te komen dan vorig jaar. Algemeen directeur, Mária van Veen, van de Nederlandse Woonbond roept iedereen op mee te doen aan de actie.

De huurtoeslagontvangers moeten van nog minder geld zien rond te komen dan vorig jaar. Huurtoeslagontvangers worden nu maar liefst met 17,05 euro per maand gekort. Dat is veel geld, als je van minder dan 200 euro per maand moet rondkomen.
Het sociale leed dat deze bezuiniging veroorzaakt is immens, maar dat wordt niet gezien. De politiek realiseert zich niet hoe deze bezuiniging in de praktijk uitwerkt. Daarom willen wij de Tweede Kamer kort na prinsjesdag confronteren met die gevolgen en vragen om de korting op de huurtoeslag terug te draaien. Dat doen wij met een kaartenactie.
Klik om mee te doen op:
http://www.woonbond.nl/pagina.php?file=kaartenactie_huurtoeslag.pgn
Als dit linkje niet werkt, kunt u de kaart ook vinden op www.houdhurenbetaalbaar.nl
Vindt u het belangrijk dat de korting op de huurtoeslag wordt gestopt, stuur deze e-mail dan ook door naar uw vrienden, buren, bekenden en collega's. Schroom niet om deze actie onder hun aandacht te brengen. Alleen als duizenden mensen meedoen, hebben we kans van slagen.
De kaarten worden in de week na Prinsjesdag aangeboden aan de Tweede Kamer, op het moment dat die de nieuw rijksbegroting gaat bespreken. Dan kunnen de fractievoorzitters, de belangrijkste woordvoerders van de politieke partijen, daar hun commentaar op geven. De actie wordt getrokken door een groot aantal maatschappelijke organisaties, die allemaal willen dat de korting op de huurtoeslag ongedaan wordt gemaakt.

U bent hier