h

SP Congres inspirerend

9 oktober 2006

SP Congres inspirerend

Door: Willem Croese


Krommenie – 700 SP leden bezochten afgelopen zaterdag het SP Congres in Amsterdam. De SP Zaanstreek werd door 7 leden vertegenwoordigd. Op het Congres werden het SP verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november a.s. Met negen amendementen stapten de Zaanse SP-ers de congreszaal binnen. SP Zaanstreek voorzitter Nora Swagerman vond het Congres inspirerend.

“In de loop van de afgelopen weken zijn delen van onze amendementen overgenomen en uiteindelijk zijn er 2 amendementen compleet overgenomen en positief gelabeld door de programmacommissie”, aldus Nora Swagerman. De twee aangenomen amendementen op het SP Congres gaan over dieren.
Twee andere amendementen zijn door SP Zaanstad raadslid, Carla Schuddeboom, mondeling extra toegelicht. De aandacht werd gevraagd over het asielbeleid. Deze twee amendementen hebben het niet gehaald.
Wel heeft het Congres gevraagd of SP Tweede Kamerlid Jan de Wit een uitgebreide motie over de opvang van asielzoekers kan idienen in de Tweede Kamer. Het Congres ging akkoord.
Het verbaasde Nora Swagerman dat ¾ van het Congres het nieuwe ‘gematigde’ NAVO standpunt van de SP heeft overgenomen. Alle amendementen hierop zijn afgewezen.
“Er waren twee sprekers die opgeroepen hadden om het huidige NAVO standpunt uit het programma te halen. Dat waren zeer wel bevlogen sprekers moet ik zeggen, maar zij hebben het Congres niet meegekregen”, zegt zij.
Op de vraag of Nora Swagerman voor het oude NAVO standpunt is van de SP antwoordt zij lachend: “Daar ga ik nu even geen antwoord opgeven.”
Ook alle SP wethouders kwamen op het podium, dus ook de Zaanse SP wethouder Piet Keijzer. Nora Swagerman hierover:
“Het gaf een geweldig gevoel. Die man steekt boven iedereen uit omdat hij zo’n lange man is, dus Piet was goed te zien. Twee andere SP wethouders hebben hun ervaringen met het Congres gedeeld.”

Evaluatie

”Op zich was het Congres een hele zit, maar wel heel erg inspirerend. Voor mij was lijstduwer, Huub Oosterhuis, de inspirator. Hij heeft ook een speech gehouden en dat sloeg in als een bom. Huub Oosterhuis had het vermogen om christelijke waarden om te zetten in sociale waarden en hoe je hierin samenhang in aan kunt brengen. Erg goed.”
Nora Swagerman wil een evaluatie organiseren in de SP Zaanstreek afdeling om te kijken in hoeverre alles overeenkomt met wat men voor ogen had tijdens de ledenvergadering van 4 september waar de Congres stukken besproken werden.

U bent hier