h

SP wethouder Piet Keijzer: 'Vuilstortplaats Nauerna langer open'

9 oktober 2006

SP wethouder Piet Keijzer: 'Vuilstortplaats Nauerna langer open'


Zaandam - Het Dagblad voor de Zaanstreek kopt vandaag in de krant: 'Plan: stortplaats Nauerna langer open' en gaat verder met 'Wethouder ziet voordelen in extra stort op Nauerna'. In de artikelen komt SP wethouder Piet Keijzer uitgebreid aan het woord over de toekomst van de 'stortplaats' in Nauerna.
U kunt de beide artikelen hieronder ook lezen.

Dagblad voor de Zaanstreek 9 oktober 2006:

Plan: stortplaats Nauerna langer open

Assendelft - Er zijn plannen om op de stortplaats bij Nauerna 3,5 miljoen kubieke meter extra afval te storten. Twee van de vier heuvels worden daardoor tien tot twintig meter hoger. Acht hectare van de stortplaats wordt versneld veranderd in recreatiegebied. Als de plannen doorgaan blijft 'Nauerna' vele jaren langer open dan tot 2013, zoals de bedoeling was.
De plannen worden bevestigd door wethouder Piet Keijzer van Zaanstad.Volgens Keijzer is het voornemen om extra te gaan storten op Nauerna ontstaan na een verzoek van de gemeente Amsterdam. ,,In de buurt van Halfweg is een 18 hectare groot terrein, bestaande uit de oude slibvelden van desuikerfabriek, dat is bestemd voor afvalstort. Amsterdam wil daar echter graag een bedrijventerrein vestigen. Dat betekende dat er een alternatief werd gezocht voor de stortplaats. Dat is gevonden door de capaciteit van Nauerna extra te gaan benutten'', aldus Keijzer.
De wethouder zegt dat de stortplaats in Nauerna qua oppervlakte niet groter wordt. ,,Nee, de vuilstort gaat de hoogte in. Twee van de vier heuvels worden verhoogd. De ene van 25 naar 35 meter en de andere van 30 naar 50 meter. Daarnaast wordt een gedeelte van acht hectare dat het dichtst bij het buurtschap Nauerna ligt, versneld veranderd in recreatiegebied, 2009 in plaats van na 2015.''

Wethouder ziet voordelen in extra stort op Nauerna

Nauerna - Wethouder Piet Keijzer van Zaanstad vindt dat er verschillende voordelen aan het plan zitten om op de stortplaats bij Nauerna 3,5 miljoen kubieke meter extra afval te storten. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Zaanstad en Amsterdam willen de extra capaciteit van Nauerna benutten, omdat Amsterdam op een geplande nieuwe stortplaats bij Halfweg liever een bedrijventerrein wil vestigen.
Keijzer ziet, naast de nadelen voor het buurtschap Nauerna, belangen voor de hele regio, inclusief Zaanstad. Hij noemt in de eerste plaats het ruimtevoordeel, het zuinige ruimtegebruik. ,,Als Amsterdam de geplande stortplaats bij Halfweg gebruikt voor bedrijventerrein hoeft er elders geen weiland voor opgeofferd te worden. Ten tweede is er het milieuvoordeel. Het langer gebruik maken van Nauerna is minder belastend voor het milieu dan een nieuwe extra stortplaats in Amsterdam. In Nauerna wordt gecontroleerd en op een verantwoorde manier gestort. En ten slotte is er een economisch, maatschappelijk voordeel. Achttien hectare bedrijfsterrein betekent ook 18 hectare werkgelegenheid. Daarbij kan Amsterdam meer geld ontvangen voor grond die is bestemd voor bedrijven dan voor grond waarop een stortplaats wordt gevestigd. En Nauerna langer open houden is ook financieel voordeliger dan het aanleggen van een geheel nieuwe stortplaats. Zaanstad deelt mee in de voordelen voor bruto 13 miljoen euro. Hiervan is 6,5 miljoen opgenomen in de nieuwe meeerjarenbegroting 2007 - 2010'', aldus Keijzer.
Als de plannen doorgaan worden twee van de vier heuvels op de stortplaats tien tot twintig meter hoger. Acht hectare van de stortplaats wordt daarnaast versneld veranderd in recreatiegebied. De SP-wethouder erkent dat de plannen in strijd zijn met eerder gemaakte afspraken. Die behelzen dat de stortplaats naar verwachting in 2013 dicht gaat, op basis van het huidige aanbod. Op zijn vroegst in 2020 zou de gehele stortplaats dan zijn ingericht als recreatiegebied. ,,Terugkomen op gemaakte afspraken moet je normaal gesproken niet willen, maar gezien de voordelen van het plan vind ik het toch een goede zaak dat onderzocht wordt of er extra gestort kan worden op Nauerna.''

Niet blij

Gerard Konijn, inwoner van Nauerna, is allerminst blij met de plannen. ,,Er is ons beloofd dat die stortplaats in 2013 dicht gaat, maar als het allemaal doorgaat blijft-ie veel langer open. En dan worden de heuvels ook nog eens veel hoger. Toen ik hier twintig jaar geleden kwam wonen was Nauerna een oase van rust, maar dat is hier zo langzamerhand ver te zoeken. We hebben herrie van Schiphol, bedrijventerrein Hoogtij is om de hoek gekomen, Amsterdam vestigt zware industrie aan de zuidkant van het Noordzeekanaal en nu weer die plannen met de stortplaats. En dat een deel recreatiegebied wordt is een sigaar uit eigen doos, want dat was toch al de bedoeling'', zegt Konijn.
Vanavond is er in het kantoor op de stortplaats een bijeenkomst, waarop omwonenden en bewonersorganisaties worden ingelicht door vertegenwoordigers van de gemeente Zaanstad, de provincie Noord-Holland, de haven van Amsterdam en de NV Afvalzorg. Aanvang 20 uur.

U bent hier