h

Voorlichtingsavond Persoonsgebonden Budget en Wmo

26 oktober 2006

Voorlichtingsavond Persoonsgebonden Budget en Wmo

Persbericht Stichting MEE Amstel en Zaan


Met een Persoonsgebonden budget (PGB) krijgen mensen met een handicap of chronische ziekte geld toegewezen waarmee zelf de benodigde zorg kan worden ingekocht. De inzet van een PGB gaat vaak gepaard met veel vragen. Daarom organiseert MEE Amstel en Zaan op woensdag 29 november een voorlichtingsbijeenkomst over het Persoonsgebonden budget. Daarnaast worden de gevolgen van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) besproken.

De bijeenkomst is interessant voor mensen die geïnteresseerd zijn in een PGB, maar ook voor mensen die al een PGB hebben. Want wat betekent de komst van de Wmo voor het PGB?
Tijdens de avond vertellen deskundige medewerkers van Per Saldo, belangenvereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget en MEE Amstel en Zaan over de Wmo en de gevolgen voor het PGB. U kunt aan hen en aan medewerkers van het Wmo-loket van de gemeente Amsterdam en van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) uw vragen stellen. Ook zijn er PGB- ervaringsdeskundigen aanwezig bij wie u terecht kunt met al uw vragen.
De avond is woensdag 29 november van 19.30 tot 22.00 uur in Buurtcentrum de Poelenburcht op het Weerpad 1, 1504 NX in Zaandam. De toegang is gratis. U kunt zich aanmelden bij MEE Amstel en Zaan, team Informatie & Communicatie, telefoon (020) 512 72 72 of mailen naar informatie@meeaz.nl. Ook voor meer informatie kunt u hier terecht.

U bent hier