h

Een analyse

27 november 2006

Een analyse

Door: Rob Poldner SP Zaanstad fractievoorzitter


De SP heeft de verkiezingen van 2006 gewonnen. Werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 al duidelijk dat de SP in de lift zat, bij de Tweede kamerverkiezingen van afgelopen woensdag bestaat er geen twijfel meer.
De inwoners van Zaanstad en Nederland hebben hun buik vol van het harde, kille en soms onmenselijke beleid van de afgelopen jaren.

Armoede, gebrek aan zorg, onderwijs, welzijn en cultuur zorgen voor een lichamelijke en psychische verarming voor velen in dit rijke land. Een steeds groter deel van de bevolking heeft hiermee te maken. Het zijn allang niet meer de mensen met een minimum inkomen of mensen met een uitkering. Nee, het zijn ook steeds vaker de mensen met een modaal inkomen die niet delen in de rijkdom van dit land.
We moeten echter ook vaststellen dat rechts ook een zekere populariteit heeft in Nederland en Zaanstad. Er zijn ook zeker mensen met wie het goed gaat, en zelfs steeds beter mensen die bang zijn iets van hun relatieve rijkdom te moeten delen met minder gelukkigen. Voor sommigen beroepen en groepen groeit het inkomen en de extra’s aan beloningen flink. Degenen die nu nog werk hebben en een goed inkomen willen geen onzekerheid in hun zekerheden. Zij stemden behoudend rechts, CDA en VVD tot extreem rechts de PVV van Wilders. Deze ontwikkeling baart ons grote zorgen. En wat betreft de PVV is het bedroevend en beschamend te moeten vaststellen dat weldenkende mensen in Nederland de onzin van deze partij geloven. Een voorbeeld wil ik aanhalen: een uitspraak van Fleur Agema [nr 2 op de lijst PVV] op het Regiocollege te Zaandam als reactie op een stelling over milieuproblematiek: “wil je de luchtkwalitiet verbeteren dan zal je de grenzen moeten sluiten voor buitenlanders” .

De SP heeft gewonnen: In Zaanstad: van 8,1% in 2003 naar 21.9% in 2006
In Wormerland van 7,1 naar 20.2
In Oostzaan van 5,5 naar 15,8
In landsmeer van 5,6 naar 12,5

In Zaanstad maakt de SP deel uit van de coalitie met PvdA, CDA en GroenLinks.
De deelname aan het college is mede debet aan het goede verkiezingsresultaat: maar liefst ruim 13,5% meer stemmen dan in 2003. Met de uitslag in de hand van de Tweede kamerverkiezingen is de SP op dit moment de 2e partij in Zaanstad op korte afstand van de PvdA die slechts 2000 stemmen meer kreeg dan de SP.
In 5 wijken in Zaanstad werd de SP de grootste partij, te weten in Kogerveldwijk, Oud Koog, Wormerveer, Krommenie-Oost en Westzaan.
Op basis van deze gegevens en als het hier om gemeenteraadsverkiezingen was gegaan dan had de SP nu met 9 zetels in de gemeenteraad gezeten. Had, had, had,...
Om dit te bereiken zal er nog hard gewerkt moeten worden en bergen verzet moeten worden.
Op dit moment heeft de SP 5 zetels in de gemeenteraad van Zaanstad en is de SP de 2e partij in het centrum-linkse college. Ondanks verlies van PvdA en GroenLinks blijft er een linkse meerderheid in de Zaanse gemeenteraad. Aangevuld met een flink socialer CDA dan het landelijke CDA, moet het mogelijk zijn om de financiële tekortkomingen van de gemeente niet verder ten laste van de inwoners te laten komen. En dan bedoel ik dat verdere aantasting van de kwaliteit en soms ook de kwantiteit van de sociale sector, de welzijnssector, de cultuur, de gemeenschapszin niet meer mogelijk zijn. Nee, eventueel verder oplopende tekorten op de grote projecten, en die komen er alleen al omdat de vorige colleges zich te optimistisch verrekend hebben, terwijl nu deze fouten in cijfers van extra kosten gepresenteerd worden, zullen binnen deze projecten verrekend moeten worden. In het ergste geval zal uitstel, dan wel afstel van onderdelen kunnen plaatsvinden.

De mens staat centraal in het collegeprogramma. En zo wil de meerderheid van de bevolking dat ook. Daarmee wordt het evenwicht hersteld tussen dat wat nodig is om de stad ook in de toekomst levensvatbaar te houden, waar de nadruk in de afgelopen 10 jaar [zonder SP] op heeft gelegen, en de investering in dat wat mensen direct raakt. Het onderwijs, de zorg, de buurthuizen, de Bieb, de openbare ruimte enz. De “Zaankanters maken de Streek” zegt het collegeprogramma.
Deze onwikkeling is nog lang niet voltooid. De mensen verdienen beter. Zij zijn het tenslotte die onder teruglopende inkomsten steeds meer belasting moeten opbrengen om Nederland en Zaanstad te onderhouden. Een goede en serieuze bejegening van de mensen heeft hoogste prioriteit!

Laten we met z’n allen de handen uit de mouwen steken om onze idealen te verwezenlijken: een sociaal en rechtvaardig Nederland voor mens en dier, ongeacht geloof, sexe, ras, legaal of illegaal, huisdier of buitendier...

De SP kernwaarden: “de menselijke waardigheid, de glijkwaardigheid van mensen en de solidariteit tussen mensen” wordt door steeds meer mensen als uitgangspunt voor normen en waarden genomen.

U bent hier