h

'Meldpunt Betalingsachterstanden' in aantocht

20 november 2006

'Meldpunt Betalingsachterstanden' in aantocht

Door: Willem Croese


Zaandijk – Directeuren en andere vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en dergelijken hebben een intentieverklaring ondertekend met de Zaanse wethouder Sociale Zaken Piet Keijzer om te komen tot een ‘Meldpunt Betalingsachterstanden’. Volgens de wethouder is het noodzakelijk om tot dit meldpunt te komen, omdat het aantal mensen dat in grote schulden zit toeneemt in Zaanstad.

In Zaanstad krijgen 900 mensen schuldhulpverlening en zo’n 200 mensen staan op de wachtlijst. Onbekend is hoeveel mensen zich niet hebben aangemeld voor schuldhulpverlening. Landelijk is het percentage mensen met 10 procent extra toegenomen die aangewezen zijn op deze vorm van hulp. De gemiddelde schuld van de Zaankanters is 23.000 euro.

Samenwerking

Over de samenwerking met de acht instanties zegt hij: "Samenwerken is een georganiseerde vorm van eigen belang en daar is naar mijn opvatting helemaal niks mis mee. Sterker nog: je blijft samenwerken als betrokken partijen er allemaal iets aan te winnen hebben en in dit geval in het belang van de burgers van Zaanstad. Mede om die reden waardeer ik de inzet van de partners zeer". Tot de meewerkende instanties behoren onder andere Achmea, Nuon, woningcorporaties Parteon, Rochdale, ZVH en PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland. Het streven van wethouder Piet Keijzer is om effectief en efficiënt samen te werken, waardoor er oplossingen kunnen komen voor mensen die in schulden zijn geraakt door achterstand in betalingen.

Deelnemers

Achmea is de ziektekostenverzekeraar in de Zaanstreek die enorm veel klanten heeft. Dit stamt nog uit de tijd van de voormalige PWZ. Door de invoering van de nieuwe zorgwet zagen de verzekerden hun nominale premies van 30 euro naar ongeveer 100 euro per maand stijgen. Hierdoor raken veel mensen in de problemen.
Als energiebedrijf levert Nuon elektra en gas dat voor iedereen een levensbehoefte is. Men vindt bij dit bedrijf het belangrijk om het ‘Meldpunt Betalingsachterstanden’ te onderschrijven, want het zou toch niet mogen dat men in de kou en in het donker komt te zitten. Het tempo zou wel gezet moeten worden in de wachtlijsten bij de schuldhulpverlening. Hoe langer de wachtlijsten zijn des te langer zitten de gedupeerden en Nuon in de problemen met niet betaalde rekeningen.
Waterleverancier PWN voerde voorheen een keihard beleid, namelijk ‘niet betalen is afsluiten’. Bij de PWN heeft men thans dit beleid veranderd in ‘voor wie betalingsachterstanden heeft maar wel wil betalen worden er betalingsregelingen getroffen’. Dit bedrijf is zeer gecharmeerd over het meldpunt om de problemen op te lossen.

 Willem Croese © 2006
Directeuren ondertekenen de intentieverklaring
Foto: Willem Croese © 2006

Volgens Parteon is het meldpunt alleen niet genoeg, al hoopt men met het meldpunt de problematiek aan te kunnen pakken. Een strak en sociaal incasso beleid dat snel uitgevoerd wordt levert voor zowel de huurders als de woningbouwcorporaties rust op. Tijdens een neergaande economie vallen de klappen het hardst bij de laagste inkomens en deze groep mensen maakt het grootste deel uit van het huurdersbestand bij woningbouwcorporatie Rochdale. De andere Zaanse woningverhuurder ZVH vindt het meest trieste dat mensen door niet op tijd betalen hun huis uit gezet moeten worden. Hiermee werd de hoop uitgesproken dat er een eind komt aan dit tijdperk met de invoering van het meldpunt.

Intentieverklaring

Na de steunbetuigingen van de deelnemers aan het Meldpunt Betalingsachterstanden tekende men de intentieverklaring. Het Zaanse college heeft in het programma ‘De Zaankanters maken de streek’ het meldpunt als een speerpunt staan hetgeen weer afkomstig is uit het SP Zaanstad verkiezingsprogramma.

 Willem Croese © 2006
Wethouder Piet Keijzer tekent ook
Foto: Willem Croese © 2006

Reden te meer voor wethouder Piet Keijzer (SP) om de bijeenkomst af te sluiten met de woorden: “Ik ben verwachtingsvol over het initiatief en hoop spoedig zaken te kunnen doen.”

U bent hier