h

Nu kan het echt socialer

26 november 2006

Nu kan het echt socialer

Door: Willem Croese


Zaandijk – Voor de SP kan de datum 22 november 2006 niet meer stuk. De enorme winst bij de Tweede Kamer verkiezingen van 9 zetels naar 25 zetels is ook voor de Zaanse SP wethouder Piet Keijzer een steun in de rug. Hij vindt de uitslag een ‘overweldigend’ succes. De formatie zal op gang komen waarbij voorlopig ook de SP betrokken zal worden, omdat men vindt dat er niet om deze partij heen gegaan kan worden. De ervaringen van Piet Keijzer met het Zaanse college (PvdA, SP, CDA en Groen Links) zijn positief en vandaar dat hij in de media met dit thema kwam bij onder andere het radioprogramma ‘Met Het Oog Op Morgen’.

Net als in een eerder ‘Keijzerlijk Gesprek’ liet Piet Keijzer weten een voorstander te zijn van een kabinet met een ‘sociaal’ CDA, zoals in Zaanstad.
“Ik kan niet inschatten of een dergelijke coalitie op landelijk niveau een redelijke kans heeft, want ik weet onvoldoende wat de krachten zijn die landelijk spelen. Ik kan hooguit zeggen wat het in Zaanstad heeft bijgedragen. Het is hier gelukt en het gaat tot op de dag van vandaag goed.”
Door de enorme winst van zijn partij in de Tweede Kamer verwacht de SP wethouder dat Nederland socialer wordt en dat zijn werk als wethouder gecombineerd met de idealen makkelijker wordt, maar dat het vooral voor de mensen beter wordt.
“Ik verwacht met de vergrote SP wel of niet in de regering een socialer beleid en dat maakt het voor mij als wethouder makkelijker. Als de PvdA en het CDA met de Christen Unie aan de slag gaan kunnen zij niet anders dan naar de linkerkant kijken, wat daar gevraagd wordt. Als je in de regering zit heb je nog meer invloed. In die zin verwacht ik van een nieuw kabinet van welk signatuur dan ook een socialer beleid en dat is goed voor de mensen in het land.”

Achteruitbesturen

De Zaanse CDA fractievoorzitter Piet van Tellingen schreef in zijn weblog over de samenwerking tussen zijn partij en de SP:
“Of wat dacht u van de uitdrukking van Piet Keijzer, de uitstekende wethouder van Zaanstad, ook SP, die zegt: je moet niet terug willen regeren. Wat besloten is in vorige periodes moet je niet willen terugdraaien. Met zulk soort nuchterheid is het misschien denkbaar dat CDA, PvdA en SP een regering zouden kunnen vormen.”
Piet Keijzer vindt over het algemeen genomen het zogenaamde ‘achteruitbesturen’ een slechte zaak, want veel dingen zijn nu eenmaal onveranderbaar en genomen besluiten hebben ook te maken met de relatie naar een betrouwbare overheid. Volgens hem moet je drie keer achter de oren krabben of je bijvoorbeeld het huidige zorgstelsel weer helemaal terug moet draaien naar zoals het was.
“Als je wilt veranderen moet je goed nadenken welke effecten dat geeft. Bijvoorbeeld het afschaffen van de ‘no-claim’. Dit is een punt waar je het over eens moet worden. Je moet ook kijken naar wat er besloten is qua mechanismes bijvoorbeeld in de zorg en waar zij naar leiden tot de wangedrochten die wij nu hebben. Een kabinet van andere signatuur moet regelmatig en bij voorkeur snel evalueren. De keuzes die je daarna maakt daar zit je zelf bij. Je moet ook het moment kiezen wanneer je bijstuurt. Het beleid dat je wel moet terugdraaien is het asielbeleid. Een ‘generaal pardon’ geven voor uitgeprocedeerde asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland zijn,” aldus de wethouder.

De Schaduw Blijft

Dat het huidige asielbeleid van de huidige regering een doorn in het oog is voor Piet Keijzer mag intussen geen geheim meer zijn. Op vrijdagmiddag 17 november j.l. ging de wethouder naar Het Plein in Den Haag om samen met een aantal collega wethouders uit het land en enkele kunstenaars te protesteren tégen dit beleid en vóór een generaal pardon.
Ondanks dat de opkomst beperkt was, heeft Piet Keijzer toch een voldaan gevoel door de actie uitgevoerd te hebben. Hij is het namelijk zo ongelooflijk oneens met het beleid van minister Rita Verdonk (VVD).
Volgens de Zaanse wethouder waren de reacties positief. Men vindt het goed dat Zaanstad zich als gemeente tegen het gevoerde asielbeleid weert en dat een wethouder zich hiervoor inzet. In de lokale en de landelijke pers werd uitgebreid aandacht besteed aan deze actie. Toch waren er ook enkele geluiden, zoals dat men vindt dat een wethouder zijn werk moet doen en geen actie mag voeren.
Piet Keijzer: “Daar ben ik het als uitgangspunt mee eens, tenzij er uitzonderlijke zaken aan de hand zijn waarvan je zegt dat het in strijd is met wat je als mens vindt. Hier ga ik voor op pad.”

Meldpunt Betalingsachterstanden

In de serie ‘Keijzerlijke Gesprekken’ is reeds eerder gesproken over het initiatief dat er een meldpunt komt voor betalingsachterstanden. Piet Keijzer en zijn partij brachten dit punt in bij de college onderhandelingen in Zaanstad en inmiddels is het gemeentelijk beleid geworden. Het doel van het meldpunt is om met diverse organisaties zoals energie-, waterbedrijven, woningcorporaties afspraken te maken over het sociaal handelen bij betalingsachterstanden die in inwoners van Zaanstad zouden kunnen hebben.
De intentie verklaringen zijn inmiddels getekend tussen de diverse partijen. Half december komen de ondertekenaars bij elkaar en gaan de huidige afzonderlijke systemen naast elkaar leggen om te komen tot één algemeen meldpunt met protocollen.
Over de samenwerking zegt Piet Keijzer: “Het geeft een goed gevoel dat iedere partij de noodzakelijkheid hiervan aangeeft. Hoe verheugd zij zijn met het genomen initiatief om samen te werken.”
De wethouder verwacht dat het Meldpunt Betalingsachterstanden voor de zomer van 2007 operationeel zal zijn.

Wasserij Hartog

Op het voormalige terrein van ‘Wasserij Hartog’ in Wormerveer wordt hard gewerkt aan binnenstedelijke nieuwbouw. Er zal een mix van woningen gebouwd worden, zowel huur als koop en dat weer goedkoop, middel en duur. Wethouder Piet Keijzer mocht op originele wijze de bouw inzegenen met een fles water.


Foto: Bart Homburg - Dagblad voor de Zaanstreek

“Gebruikelijk bij een opening is dat er een paal geheid wordt en dat was al gebeurd, omdat de heistelling vroeg beschikbaar was. Dat is mooi, want tempo gaat voor de ceremonie van de wethouder. Dan wordt er vaak gedacht aan een fles champagne. Ik heb aangegeven dat ik best een fles wil stuk gooien, maar dan doe ik het met water. Ik heb begrepen dat het een oude traditie is. Het was water uit de sloot. Het glas werd opgeveegd en ging keurig de glasbak in.”

Betaalbare Koopwoningen Zaanstad

In het vorige college heeft toenmalig wethouder Wonen mevrouw Nel Kroesen (CDA) het plan neergelegd om betaalbare koopwoningen te laten bouwen in Zaanstad. Mensen met een jaarinkomen tot 32.000 euro per jaar krijgen de kans om een huis te kopen. Zij betalen slechts 80 procent van de marktwaarde. Wanneer iemand meer gaat verdienen koopt deze tien procent extra van de woning erbij.
“Het mooie van het systeem is het sociale karakter. Als je meer gaat verdienen ga je ook meer betalen. En bij verkoop van de woning heeft de gemeente de keus het geld terug te ploegen in de sociale woningbouw of het te besteden aan andere maatschappelijke doelen”.
De gemeente Zaanstad wil totaal 750 van dergelijke woningen laten bouwen. De eerste 70 worden al gebouwd en de volgende 70 zijn al verloot. De belangstelling is enorm groot. Ruim 2500 mensen hebben zich voor deze woningen ingeschreven.
Als huidig wethouder Wonen wil Piet Keijzer niet alleen in Saendelft en Noorderwelf bouwen, maar juist ook binnenstedelijk. Hij denkt bijvoorbeeld aan het terrein waar nu het gemeentehuis Bannehof staat. Daar komen 180 woningen te staan, waarvan 30 procent sociaal. Van die 30 procent wordt de helft bij voorkeur ‘Betaalbare Koopwoningen Zaanstad’ (BKZ).
Piet Keijzer over de inzet van zijn voorgangster: “Wat Nel Kroesen gepresteerd heeft binnen de mogelijkheden die er toen waren heeft zij goed gedaan. Zij heeft een aantal dingen in gang gezet. De BKZ mag op haar conto geschreven worden. Wij hebben haar uitgenodigd voor de bijeenkomst op vrijdag 17 november over de BKZ in Saendelft. Ik heb haar nadrukkelijk genoemd als de ‘politieke moeder’ van het BKZ concept en dat verdient zij.”

Naamsverwarring

De achternaam van Piet Keijzer wil nogal eens verwarring opleveren. Zo schreef journalist Dré Prijs onlangs op zijn nieuws website Zaanstreek Actueel ‘Piet Keizer’. Die Piet Keizer was vroeger toch echt de genadeloze spits van Ajax. Nadat Dré Prijs hierop gewezen werd schreef deze ons:
“Afijn, logische vergissing, toch? Zaan-Piet Keijzer heeft dezelfde keizerlijke schaarbeweging, als voetbal-Piet. Hij heeft al gescoord voor je het net in het doel hebt kunnen ophangen!”
Wethouder Piet Keijzer: “Ik had het niet kunnen bedenken.”

U bent hier