h

Schulden, Moties, Stadswachten en Zaanoevers

3 november 2006

Schulden, Moties, Stadswachten en Zaanoevers

Door: Willem Croese


Zaandijk – Nog wat lichtelijk aangeslagen van een staar-operatie zit wethouder Piet Keijzer klaar om in de serie ‘Keijzerlijke Gesprekken’ verder te praten. Vol vuur begint hij te vertellen over het feit dat Zaanstad gastheer wordt voor een conferentie over armoede en schuldhulpverlening. De bijeenkomst zal op 11 december a.s. plaatsvinden in het Zwerk5 gebouw aan de Oostzijde te Zaandam. Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken is bezig met een toer langs de Nederlandse provincies. Noord-Holland krijgt de gelegenheid om het verhaal in Zaandam te doen.

Piet Keijzer: “Wij zijn gastheer. Het verhaal is van het Ministerie van Sociale Zaken. Die houdt een toer langs alle provincies om te spreken met mensen die werkzaam zijn in de schuldhulpverlening en de armoedebestrijding. Dat wordt in december in Den Haag afgerond met een conferentie waar alle informatie verzameld is vanuit het hele land. Het zou kunnen dat het beleid aangepast gaat worden, maar het gaat vooral om de stand van zaken te bekijken vanuit de praktijk.”
In de gesprekken die de wethouder heeft met lokale instanties om te komen tot een ‘Meldpunt Betalingsachterstanden’ merkt hij al meer dan genoeg van de schrijnende noodzaak om hulp te verlenen en te proberen de problemen te voorkomen. Piet Keijzer heeft de gesprekken voor het meldpunt al afgerond met de zorgverzekeraar en het energiebedrijf. De laatste gesprekken met de woningbouwcorporaties worden nog door hem gevoerd.

Open brief ROSA

De fractie van ROSA heeft een ‘open brief’ verstuurd waarin zij hun beklag doen over de afwikkeling van schriftelijke vragen en goedgekeurde moties. Het College zou hiermee volgens ROSA niet serieus genoeg omgaan. Opgemerkt moet worden dat de lijst voorbeelden heeft die merendeels uit het jaar 2005 stammen toen er nog een ander College zat. Niettemin zal het huidige College de kritiek van ROSA moeten aannemen.
Volgens Piet Keijzer wordt er altijd antwoord gegeven op schriftelijke vragen: “Het lukt niet altijd op tijd. De antwoorden moeten binnen dertig dagen terug zijn bij de raad. De vragen worden door de ambtelijke organisatie van een antwoord voorzien en die moeten door het College behandeld worden en vervolgens moeten ze naar de raad toe. Het hangt van de ingewikkeldheid van de vraag af of je binnen dertig antwoord kunt geven.”
Voor wat het al dan niet uitvoeren van moties betreft zegt hij: “Een motie die in de raad is aangenomen moet je normaal gesproken uitvoeren. Je moet wel een hele sterke aanleiding hebben om dat niet te doen. Moties waar ik het niet mee eens ben moet ik ook uitvoeren. Alleen wanneer zo’n motie in strijd is met de hogere regelgeving of het gemeentelijk beleid en er bijvoorbeeld geen financiële dekking is geef je bij de raad aan dat je de motie niet kunt uitvoeren.”

Stadswachten

Doordat de regering Balkenende de Instroom- Doorstroombanen (Id-banen) heeft afgeschaft hebben de gemeentes met grote problemen te maken. Dit is ingegaan per 1 januari 2006. De Id'ers raken bijna allemaal hun baan kwijt en er is bij menige gemeente weinig ruimte op financieel gebied om alternatieven aan te bieden voor de bedrijven en instellingen die Id'ers in dienst hebben.
Zo ook geldt dat voor de gemeente Zaanstad. Deze gemeente heeft al eerder de bedrijven en instellingen een jaar de ruimte gegeven om te onderzoeken en oplossingen te creeren hoe zij de toekomst in willen gaan. Zij zullen in ieder geval zelfstandig verder moeten gaan. Wethouder Piet Keijzer heeft de Zaanse Trajectbanen ingevoerd, maar dat is echt tijdelijke ondersteuning voor hen die de arbeidsmarkt weer op gaan.
Het personeel van de stadswachten is de afgelopen periode bezig geweest met het verzamelen van handtekeningen. In het pamflet, wat de Zaankanters ondertekenen, staat dat de veiligheid in de stad voorbij is wanneer er geen stadswachten meer zouden zijn.
Piet Keijzer: “Zij komen met de actie op voor hun eigen banen en belangen. Dat is altijd een goede zaak.”
Toch heeft de wethouder moeite met deze zaak, want de Stichting Veiligheidszorg, waar de stadswachten onder vallen, heeft ondanks herhaalde verzoeken geen bedrijfsplan ingeleverd, zodat er samen gekeken kan worden wat de mogelijkheden voor de toekomst zijn.
Piet Keijzer: “De vraag was: "Maak een bedrijfsplan waarmee je op eigen benen kunt staan in 2008. Zonder subsidies". Wij moeten kijken hoe wij daar komen. Intern heb ik nog overleg met het College en een aantal beleidsambtenaren. De stand van zaken wil ik scherper in beeld krijgen. Wat is de financiële situatie van de Stichting Veiligheidszorg?”

Zaanoevers

Ook de Zaanoevers zitten in het takenpakket van Piet Keijzer. Jaren geleden begon men in Zaandam met het slopen van fabriekspanden aan de Zaan. In plaats daarvan werden er woningen gebouwd. Ogenschijnlijk is dit heel mooi, maar de woningen zijn veelal weggelegd voor hen die geld hebben. Tegenstanders van het ‘Zaanoeverproject’ noemden destijds het eindresultaat het ‘Manhattan aan de Zaan’.
Piet Keijzer is bezig met nieuwe plannen voor de Zaanoevers: “Er is een notitie in aantocht wat als naam meekrijgt ‘Van Zaanoeverproject naar Zaanprogramma’. De aandacht is de afgelopen 15 jaar vooral gericht geweest op wonen in combinatie met werken. Zoals het Zaanoeverproject was waarbij fabrieken plaats maakten voor woningen zal niet meer in die grote schaal komen. Dat zal wel blijven gebeuren, maar van belang is de toegevoegde aandacht voor cultuur, sport, toerisme en in het bijzonder de aandacht voor de openbare ruimte langs de Zaan.
Het Zaanprogramma beoogt hiermee een meer samenhangende aanpak. Dat betekent dat er vier gebieden benoemd zijn waarvoor extra aandacht nodig is. In die gebieden worden thema’s benoemd waar die gebieden sterk in zijn en waar op doorontwikkeld kan worden. Bijvoorbeeld bij de Zaanse Schans heb je nu alleen de mogelijkheid om bij een toeristische trekpleister een uurtje rond te lopen en daarna meteen weer te vertrekken. Je kunt je afvragen of je de Kalverpolder niet sterker kan betrekken bij de Zaanse Schans. Je kunt het meer ontsluiten met wandelpaden en zorgboerderijen. En bijvoorbeeld een pontje tussen het Zaandijkersluisje en de nieuwe molen Het Jonge Schaap. Met dit soort toevoegingen verspreid je de toeristen en verleng je het verblijf.” ”

U bent hier