h

Varkens in een flat?

1 november 2006

Varkens in een flat?


Wormerveer - SP raadslid Anna de Groot heeft een reeks vragen gesteld aan het College inzake de eventuele komst van een zogenaamde 'varkensflat'. In zo'n flat zullen jaarlijks naar verwachting circa 200.000 tot 300.000 varkens gehuisvest worden. Zij worden daar gefokt en vetgemest om na een half jaar leven klaar te zijn voor het slachten. Er wordt gesproken over de komst van deze flat op het bedrijventerrein 'Hoogtij'. Oud Zaanstad burgemeester Meiijdam (VVD) zegt in de krant dat de varkensflat goed is voor het milieu, het dierenwelzijn en de economie.

De vragen die Anna de Groot stelde aan het College zijn:
- Kunt u ons uitgebreid meedelen wat de milieuwinst van het Agropark, zoals beschreven, voor de gemeente Zaanstad zal zijn?
- Kunt u ons uitgebreid meedelen wat de economische winst van het Agropark, zoals beschreven, voor de gemeente Zaanstad zal zijn?
- Hoeveel van de twee- tot driehonderdduizend varkens die in het Agropark geboren, vetgemest, geslacht en verwerkt worden zullen bedoeld zijn voor de export?
- Kunt u ons meedelen hoe groot de kans is dat er een dierziekte- epidemie uitbreekt onder de grote aantallen varkens in een Agropark? Indien er een nieuwe dierziekte- epidemie in Nederland uitbreekt, zullen de grote aantallen varkens in het Agropark dan ook geruimd moeten worden?
- Kunt u ons de meedelen in hoeveel tijd een slachtvarken dat in het Agropark, zoals bescheven, woont wordt opgefokt van geboorte tot slacht?
- Kunt u ons de levensverwachting van een fokzeug in het Agropark, zoals beschreven, meedelen? Met andere woorden hoeveel maal in haar leven zal zij naar verwachting moeten biggen en hoe oud zal zij ongeveer worden?
- Een varken is een intelligent en ondernemend dier. Kunt u ons meedelen wat er in het Agropark, zoals beschreven, zal worden gedaan om aan de natuurlijke behoeften van de varkens tegemoet te komen? Zullen deze mogelijke maatregelen het leven van de varkens optimaal veraangenamen?
- Kunt u ons meedelen hoe en in welke mate de grote aantallen varkens in het Agropark, zoals beschreven, verzorgd zullen worden?
- Kunt u ons meedelen wat de winst op dierenwelzijnsgebied is in vergelijking met de reguliere varkensbedrijven in de bio- industrie?
- Kunt u ons meedelen wat het verschil in dierenwelzijn is tussen een varken dat gehouden wordt in het Agropark, zoals beschreven, en een varken dat in de biologische landbouw wordt gehouden?
- Kan de gemeenteraad van Zaanstad, nadat zij is voorgelicht over alle aspecten van het Agropark, beslissen over het al dan niet vestigen van deze vorm van bio- industrie op het bedrijventerrein HoogTij?

U bent hier