h

Wel wethouder, geen minister

14 november 2006

Wel wethouder, geen minister

Door: Willem Croese


Zaandijk – Naast zijn werkzaamheden volgt de Zaanse wethouder Piet Keijzer de landelijke verkiezingscampagnes intensief. Volgens hem gaat het bij veel partijen helemaal nergens over. “Het is mannetjesmakerij, vliegen afvangen en er is nauwelijks een goed inhoudelijk debat.”
Intussen gaat het werk in Zaanstad verder. De invoering van de Wet Werk en Bijstand en de Wet Inburgering is de realiteit. De Instroom- Doorstroombanen (ID-banen) die werkelijk gaan verdwijnen is ook een zaak voor de wethouder om zijn mouwen op te stropen.

De begroting 2007 – 2010 voor de gemeente Zaanstad is door de gemeenteraad gekomen. Hierover zegt Piet Keijzer:
“Ik ben er tevreden over in die zin dat er inhoudelijk gediscussieerd werd door de raad met het college en er was geen overbodig gedoe.”
Door de goedkeuring, met hier en daar wat aanpassingen, kan het college verder met het beleidsprogramma ‘De Zaankanters maken de streek’. Toch bleek het voor de collegepartijen een zware klus te zijn volgens de wethouder:
“Wij hebben tijdens de coalitie onderhandelingen echt hard gewerkt om te doorgronden wat er financieel aan de hand was. Ook naar de kadernota toe. Wat er dan bij de begroting resteert is niet zo sensationeel. Het heeft meer te maken met ambachtelijk besturen dan met politiek vuurwerk.”

Kritiek

In een redactioneel commentaar liet het Dagblad voor de Zaanstreek weten na het vaststellen van de gemeentelijke begroting dat zowel de VVD als de SP als een blad aan een boom omgedraaid zijn. De kritiek op de SP was onder andere dat voorheen de Zaanse socialisten de begrotingen niet goedkeurden. Volgens de SP-wethouder Piet Keijzer heeft de krant hier een punt:
“Het niet goedkeuren van een begroting vind ik een slechte zaak, ook al zit je in de oppositie en haal je de dingen niet binnen. De SP Zaanstad heeft in het verleden hierin een verkeerde keuze gemaakt. Misschien zijn bijvoorbeeld de SP-punten in de begrotingen niet zo sexy en spectaculair, maar dit is wel besturen.”
Wat de woningbouw betreft is hij er van overtuigd dat de verhouding 30 procent sociale woningbouw en 70 procent koopwoningen zonder de SP in de coalitie verder was gaan verschuiven.
“Het feit dat wij mee besturen zorgt er voor dat de verhouding 30-70 procent in tact blijft.”

Stadswachten

Op 2 november jl. was er een burgeravond in het gemeentehuis, waar de bevolking van Zaanstad op diverse onderwerpen kon inspreken en discussiëren met de gemeenteraadsleden. Ook de stadswachten waren aanwezig. Het personeel overhandigde 5000 handtekeningen als protest tegen het verdwijnen van hun banen en minder toezicht op straat.
Piet Keijzer kon bij deze avond niet aanwezig zijn, omdat hij elders een verplichting had inzake de vuilstortplaats Nauerna. Anders was hij op de burgeravond aanwezig geweest, al was zijn rol op dat moment beperkt gebleven tot het volgen van alles vanaf de publieke tribune. Collegeleden mogen niet actief meedoen op de burgeravond.
De wethouder begrijpt goed dat de stadswachten een uiterste poging doen om de zaak te redden. “Veiligheidszorg is er alleen te laat aan begonnen. Er is onvoldoende gerealiseerd dat het geld echt ophoudt per 1 januari 2007. Men weet al vier jaar lang dat de ID-banen zullen stoppen. Je moet dan ook een eigen initiatief tonen. Dan was de uitkomst anders geweest en had je naar een beter resultaat kunnen werken.”
Eerdaags gaat het voltallige bestuur van de Stichting Veiligheidszorg, waaronder de stadswachten vallen, in gesprek met de burgemeester en de wethouder. Dan worden de zaken op een rij gezet om te kijken wat onder meer structurele en tijdelijke taken zijn en of er nog iets gedaan kan worden met re-integratie.
Piet Keijzer zou er bij de stadswachten op willen aandringen om als Stichting Veiligheidszorg te gaan samenwerken met particuliere bedrijven of de Amsterdamse Dienst Stadstoezicht.
“Waar ik op mik is om te kijken of wij het bestaande personeel zo goed mogelijk kunnen onderbrengen.”
Voor wat de veiligheidszorg betreft in Zaanstad wordt de omvang kleiner, vandaar dat de wethouder zo aandringt om het personeel elders onder te brengen en dat de veiligheidswerkzaamheden zo goed als mogelijk behouden kunnen worden en de organisatorische kwetsbaarheid wordt voorkomen.

Woonwijs

Het onderverhuren van huurwoningen door huurders is een strafbaar feit. Onder de noemer van ‘Woonwijs’ pakt de gemeente Zaanstad deze illegale vorm van huren aan in Zaanstad. Door de gegevensbestanden met elkaar te vergelijken en naar aanleiding van meldingen spoort men onjuiste praktijken op en gemeentelijke ambtenaren stappen hier op af om er een eind aan te maken. Wethouder Wonen en Sociale Zaken Piet Keijzer:
“Zo is er op een aantal adressen ontdekt dat bijstandsgerechtigden aan hebben gegeven op een bepaald adres te wonen en dan bleek na bezoek dat men daar helemaal niet woont. Er is wel sprake van onderhuur en steunfraude. Dat moet je niet willen accepteren.”
Onderhuur ontstaat ook door een tekort aan woningen in Zaanstad. Dat er mensen zijn die hier geld aan willen verdienen vindt Piet Keijzer een kwalijke zaak.
“Als er geen tekort aan woningen zou zijn heb je ook geen onderhuur. Al praat ik het niet goed, mensen die onderhuren kan ik het minder kwalijk nemen, maar wel degenen die ‘onderverhuren’."
Door de actie Woonwijs zijn er circa 48 woningen vrijgekomen en dat is een hoog percentage ten opzichte van het aantal huurwoningen per jaar dat in Zaanstad vrijkomt, namelijk circa 1700 stuks. Woonwijs zal voortgezet worden.

Verzet

Zo’n honderd gemeenten hebben zich verzet tegen de invoering van de Wet Inburgering. Het Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvang (Logo) wil met spoed dat de nieuwe wet wordt aangepast, omdat duizenden ‘illegalen’ buiten de boot vallen en de gemeenten de problemen moeten oplossen in de dagelijkse praktijk. Zaanstad is ook lid van Logo.
“Ik ondersteun ieder initiatief dat ervoor kan zorgen dat er een ‘generaal pardon’ komt.”
Minister Rita Verdonk meldde onlangs in een televisie interview dat er van de 26.000 illegalen, die volgens tegenstanders van haar beleid in aanmerking zouden komen voor een generaal pardon, nog maar 239 over zijn. Bovendien zou die categorie mensen alleen maar bestaan uit oorlogscriminelen.
Piet Keijzer is als wethouder Integratie helemaal niet overtuigd van de woorden die minister Verdonk heeft uitgesproken. Hij zegt genoeg voorbeelden van ‘illegalen’ te kennen die al jarenlang vanuit de overheid aan het lijntje worden gehouden. De wethouder is er zelfs van overtuigd dat in Nederland nog duizenden mensen zijn die dit lot ondergaan.
“Je kunt wel zeggen dat er nog maar 239 van de 26.000 over zijn, maar als je mensen terugstuurt naar Afghanistan stuur je ze naar een gebied waar nog steeds de kogels om de oren vliegen. Administratief ben je misschien klaar, maar je bent niet klaar met de werkelijkheid en wanneer je het vanuit humanitair oogpunt bekijkt is dat ook absoluut niet waar.”

Verkiezingen

De verkiezingscampagnes volgt Piet Keijzer op gepaste afstand, maar intensief. Zijn werkzaamheden als wethouder slokken al zijn tijd op.
“Bij heel veel partijen gaan de verkiezingen nergens over. Het is mannetjesmakerij, vliegen afvangen en er is nauwelijks een goed inhoudelijk debat. Ik vind dat Mark Rutte (VVD) er helemaal een potje van maakt. Wouter Bos (PvdA) kiest niet voor links. Je weet niet wat je aan hem hebt. Maxime Verhagen (CDA) debatteert niet op de inhoud, maar speelt voortdurend op de man in plaats van de bal.”
De verwachting van Piet Keijzer is dat de PvdA en de VVD gaan verliezen. Het CDA en de SP zullen de grote winnaars zijn. Wanneer je onder deze omstandigheden zou moeten kiezen is hij een voorstander van een ‘centrumlinks’ kabinet. Een sociaal CDA van Doekle Terpstra (CDA lid en voormalig voorzitter van de vakcentrale CNV), de PvdA, de SP en Groen Links zou volgens hem een stevig kabinet kunnen vormen net als de coalitie in Zaanstad.
Wanneer de SP werkelijk zoveel meer zetels zou gaan veroveren in de Tweede Kamer en als zijn partij in de regering komt is Piet Keijzer niet beschikbaar als minister of staatssecretaris. Hij acht zichzelf daar niet geschikt voor, bovendien is de ambitie er ook niet.
“Ik heb het ontzettend naar mijn zin in Zaanstad. Ik vind dat meer dan zat.” Het is hem niet bekend of andere collegeleden eventuele ambities hebben om naar Den Haag te gaan.

Voedselbank

Op vrijdag 10 november heeft Piet Keijzer meegewerkt aan het vullen van de voedselpakketten in Assendelft bij de Voedselbank. Hij wilde eens zien en ervaren welk werk de vrijwilligers van de Voedselbank doen.
“Ik vind het fantastisch wat daar gebeurt. Vooral de gemeenschapszin en solidariteit zijn groot. Deze mensen bekommeren zich om een ander en dat spreekt mij zeer aan. Het is een gemêleerd gezelschap van een directeur tot en met een werkzoekende. Iedereen heeft een taak. Het is echt een professioneel bedrijf. Al blijft het schandalig dat in ons welvarende Nederland voedselbanken nodig zijn. De welvaart is slecht verdeeld.”
De wethouder heeft een afspraak met de Voedselbank om eerdaags eens te kijken bij een ‘uitdeelpunt’. Hij wil ervaren hoe dit gaat en wil een beeld krijgen van de groep mensen die een voedselpakket komt halen.

U bent hier