h

De harten hebben gesproken

7 december 2006

De harten hebben gesproken

Door: Willem Croese


Zaandijk – De SP Zaanstreek heeft ruim 400 leden in het bestand staan. In 1994 toen een tweetal enthousiastelingen de start maakten met de afdeling Zaanstreek waren er slechts 13 leden. Er is dus heel wat gebeurd in de loop van de jaren. Zo ook in het jaar 2006. De SP Zaanstreek kreeg het afgelopen jaar veel nieuwe leden erbij. Voor de afdeling reden genoeg om deze ‘nieuwe’ leden uit te nodigen voor een kennismaking.

 Willem Croese
Nieuwe leden
Foto: Willem Croese

De kennismaking vond plaats in het gebouw van de Archeologische Vereniging Zaanstad in Zaandijk. Twee klaslokalen van een voormalig schoolgebouw zijn omgebouwd tot een waar museum van Zaanse oudheden. Omringd door scherven van gebruiksvoorwerpen uit het verleden verzamelden de nieuwe SP-ers zich met enkele oudgedienden.
Nico Heijmans, lid Provinciale Staten van Noord-Brabant en gemeenteraadslid ’s Hertogenbosch, leidde de kennismakingsavond in. Sinds 1973 is hij lid van de SP. Al jarenlang zet hij zich actief in voor de partij en is thans ook ‘scholingsmedewerker’ van de partij.

 Willem Croese
Nico Heijmans
Foto: Willem Croese

Actief

Zo’n 2 procent van de Nederlandse bevolking is slechts lid van een politieke partij. Bij die politieke partijen is ongeveer 10 procent van de leden op enigerlei wijze actief. Bij de SP is een kleine 30 procent van de leden actief. Hiermee onderscheiden de socialisten zich van de andere politieke partijen. De SP is namelijk niet alleen een partij die parlementair werkzaam is, maar juist ook op straat. Men zoekt de mensen op om kennis en ervaringen te delen.
Volgens Nico Heijmans is het ‘hart’ wat de SP-leden elkaar bindt. “SP-ers zijn verontwaardigd over zaken in het dagelijks leven. Er is bij ons geen cynisme door niets te doen onder het motto van dat het toch niets uithaalt. Nu het de SP goed gaat moeten wij niet arrogant worden door te stellen dat wij het allemaal beter weten. Bij de laatste Tweede Kamer verkiezingen heeft de SP een enorme winst geboekt. De kiezers zijn het beu en hebben hun harten laten spreken.” Met deze woorden riep Nico Heijmans de SP-leden op om nog meer actief te worden.

Afdracht

Verder gaf Nico Heijmans de nieuwe Zaanse SP-leden in vogelvlucht uitleg over de partij. Een bekend item van de SP is de zogenaamde afdrachtregeling die raadsleden bij de partij kennen. Als principe vindt de SP de vergoedingen die raadsleden krijgen te hoog. Het zou volgens de partij zo ‘baantjesjagers’ op het pluche kunnen geven en dat willen de socialisten niet.
De stelregel bij de SP is dat je er niet beter van mag worden qua geld maar ook niet slechter oftewel onkosten worden vergoed. Tegenwoordig is het zo dat 25 procent van de gemeenteraadsvergoeding voor de onkosten van het gemeenteraadslid is en de overige 75 procent gaat naar de ‘partijkas’. Van het laatste bedrag maakt de partij gebruik om promotiemateriaal, acties en dergelijke te bekostigen.

Raadsfractie

Tot slot kwam SP Zaanstad fractievoorzitter Rob Poldner aan het woord. Hij memoreerde eraan dat de SP Zaanstad in 2002 voor het eerst aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft meegedaan. Tegen het toenmalige politieke klimaat in kwam de SP vanuit het niets met twee zetels in de Zaanse raad. Gedurende die jaren was de SP een oppositiepartij.
Op 7 maart 2006 behaalde de SP Zaanstad vijf zetels en boekte hiermee een goede winst die beloond werd door deelname aan het college met de PvdA, het CDA en Groen Links. De SP leverde, in de persoon van Piet Keijzer, een wethouder Sociale Zaken, Wonen, Integratie, Ruimtelijke Ontwikkeling en Zaanoevers. De rol van de Zaanse SP veranderde van oppositiepartij naar bestuurderspartij zonder de binding met de mensen in Zaanstad te verliezen.

De kennismakingsavond werd beëindigd met een drankje, zodat men informeel nog even verder kon praten. Inmiddels hebben een aantal nieuwe SP-ers zich aangemeld bij het bestuur om actief te willen worden.

U bent hier