h

Drukke tijden

11 december 2006

Drukke tijden

Door: Willem Croese


Zaandijk – Het einde van het jaar 2006 nadert. De feestdagen naderen. Jaarstukken worden opgemaakt. Kortom drukke tijden. Naast al het reguliere werk van een wethouder heeft Piet Keijzer ook nog een aantal belangrijke zaken op de rit gezet. Wij nemen dit alles in een nieuw ‘Keijzerlijk Gesprek’ door.

Piet Keijzer samen met SP wethouder collega Chris Ermers (Oss), de winnaars en Rita Verdonk op één podium
Foto: Stichting Welsaen

Parel van Integratie 2006

Een wethouder van een beetje grote stad als Zaanstad heeft veel taken in zijn pakket zitten. Integratie is zo’n taak van wethouder Piet Keijzer. Onlangs verscheen hij in het Tropenmuseum te Amsterdam met de Zaanse winnaars van het project ‘Huiselijk Geweld in Allochtone Kring’ van de stichting Welsaen. Dit project viel in de prijzen in het kader van de ‘Parel van Integratie 2006’.
Piet Keijzer over het project: “Om te beginnen is huiselijk geweld kleurloos, alleen de oplossing verschilt per cultuur. Het bijzondere aan dit project is dat zowel vrouwen als mannen meedoen. Dat is meteen het herkennen en het erkennen van het probleem. In de letterlijke zin worden vrouwen weerbaarder gemaakt tegen huiselijk geweld. Het werpt zo zijn vruchten af er hebben 150 vrouwen en 60 mannen deelgenomen aan dit project. Het project loopt door tot 2008. Annelies Jansen van Welsaen leidt dit project.”
Doordat huiselijk geweld achter de gesloten deuren van woningen plaatsvindt kan men moeilijk meten hoeveel huiselijk geweld er is. Volgens de wethouder maken vrouwen met zo’n project als deze nu wel bijvoorbeeld de keuze om naar een ‘Blijf Van Mijn Lijf’ huis te gaan en niet thuis langer het geweld over zich heen laten komen.
Twee SP wethouders, Piet Keijzer (Zaanstad) en Chris Ermers (Oss), deelden met de winnaars en minister Rita Verdonk het podium. Voor Piet Keijzer was het een bijzondere ervaring om samen met Rita Verdonk te zijn. Hij is het ontzettend oneens met het beleid van de minister, met name op het gebied van het asielbeleid. “Ik zei tegen de minister dat het niet vaak zal voorkomen dat zij door twee SP wethouders geflankeerd wordt. Zij antwoordde dat het zo gek nog niet was,” aldus Piet Keijzer.

Generaal Pardon

Op de eerste werkdag van de nieuw gekozen Tweede Kamer kwam er een PvdA motie waarin gesteld werd dat vooruitlopend op een generaal pardon de regering Balkenende tot de komst van een nieuw kabinet geen asielzoekers gaat uitzetten. Men doelt op de 26.000 asielzoekers die voor 2001 in een procedure zitten. De motie werd ook door de SP fractie ondersteunt en in de Tweede Kamer aangenomen. Het kabinet Balkenende stoeit met deze motie, omdat men de motie niet wil uitvoeren.
Piet Keijzer over de motie: “Ik vind het goed dat het signaal met deze motie afgegeven wordt. Doe gewoon niks. Het nadeel is misschien dat mensen langer in onzekerheid zitten en de kans dat zij mogen blijven is natuurlijk wel erg groot. Dit is het wachten waard.”
De gemeente Zaanstad had al het beleid om geen mensen te ontruimen uit hun woningen zolang er geen ‘terugkeerplan’ is.

Gratis opmerkingen

Onderwijs minister Van der Hoeven riep de scholen in Nederland op de deuren dicht te houden na de moord op een kind in een schoolgebouw. Piet Keijzer maakte zich boos over deze naar zijn mening ‘gratis opmerkingen’ van de minister.
“Ik was boos op minister Van der Hoeven, omdat je heel terughoudend moet zijn bij een moord op een kind op een school in reacties over oplossingen. Ik vind dat je dan misbruik maakt van de emoties op dat moment. Als de minister het echt nodig vindt dat een portier, conciërge en een klassenassistent nodig zijn op een basisschool maak er dan volwaardig werk van en trek de portemonnaie. Het stoort mij dat er gezegd wordt dat deze mensen wel nodig zijn en zij in re-integratiebanen gestopt moeten worden. Dat is makkelijk scoren vanuit de portemonnaie van Sociale Zaken.”
Of zijn boodschap bij de minister is aangekomen antwoord de Zaanse wethouder cynisch: “Volgens mij loopt ze nu sidderend door de gang.”

Parteon

In Zaanstad komt er weer een fusie tussen woningbouwcorporaties. Deze keer tussen Parteon en het veel kleinere Goed Wonen Assendelft (GWA). Parteon is al de grootste woningbouwcorporatie in Zaanstad en wordt nu groter en groter. Men kan zelfs spreken over een monopolie positie.
De gemeente Zaanstad wordt bij dergelijke fusies gevraagd om te adviseren en te toetsen of de fusie haalbaar is. Het College heeft geen negatief advies gegeven. Toch is Piet Keijzer als wethouder niet echt gelukkig met zo’n grote corporatie.
“Parteon is veruit de grootste woningbouwcorporatie in Zaanstad. Straks hebben zij 20.000 van de 30.000 woningen. ZVH heeft 5.550 woningen in Zaanstad en een beperkt aantal in omringende gemeenten als Purmerend en Rochdale heeft 4500 woningen in Zaanstad en dik 20.000 in Amsterdam, dus dat is ook een grote woningbouwcorporatie. In Zaanstad zit er een onevenwichtigheid in de omvang. Je hebt hier drie woningbouwcorporaties die allemaal hun eigen kwaliteiten en specialiteiten hebben. Mijn ideaalmodel is bij 30.000 woningen dat je drie woningbouwcorporaties hebt met ieder 10.000 woningen. Over die omvang van 10.000 woningen als maximum is onlangs in de Tweede Kamer nog een motie van de PvdA aangenomen.”
Onlangs was Parteon één van de ondertekenaars van een intentieverklaring om te komen tot een ‘Meldpunt Betalingsachterstanden’. De deelnemers gaan werken tot één beleid waarbij gekeken wordt hoe Zaanse bewoners niet in de problemen kunnen komen met allerlei instanties.
Na de intentieverklaring kregen de bewoners van Parteon een brief toegestuurd waarin stond vermeld dat het beleid aangescherpt wordt bij achterstand van betalingen. Niet na drie aanmaningen staat de deurwaarder voor de deur, maar na twee aanmaningen. Dit lijkt een schril contrast met de intentieverklaring.
“Wanneer je een meldpunt als deze begint past het niet om een dergelijke brief naar de bewoners te sturen. Ik ga er van uit dat de intentieverklaring en de brief elkaar hebben gekruist. Wij willen streven naar overeenkomsten in afspraken met alle deelnemende partijen en ik kan mij niet voorstellen dat dit zo’n overeenkomst is,” aldus Piet Keijzer.

Bestemmingsplannen

Om de gebieden in Zaanstad op een goede manier in te richten zijn bestemmingsplannen nodig. In de periode dat Piet Keijzer wethouder is heeft hij zes van die plannen voorgelegd aan de raadscommissie. Volgens hem was men in die commissie vol lof over de uitvoering van de bestemmingsplannen.
Twee plannen leverden echter wat problemen nadat er ingesproken was tijdens een burgeravond in het gemeentehuis. Het betreft het Paviljoen in Wormerveer en de bedrijfswoningen in Molletjesveer. Intussen is er een ambtelijk overleg geweest met een aantal betrokkenen. Piet Keijzer vindt dat je dit netjes moet doen en waar nodig de plannen aanpassen.
“Dat mensen voor hun belangen opkomen snap ik dondersgoed. Wat je in het geval Molletjesveer ziet is dat er geen burgers inspreken, maar twee advocaten. Het wordt zo geen burgeravond maar een advocatenavond. Ik vind dat dit te ver doorschiet. Hier moet je je niet voor lenen. Het politiek debat hoort thuis in de raadzaal en de juridische gevechten in de rechtzaal,” stelt Piet Keijzer.
Tijdens de burgeravonden mogen ambtenaren en wethouders niet spreken, kunnen daardoor geen reactie geven of een toelichting, en deze avonden vinden plaats tussen een raadscommissie- en raadsvergadering. Dat levert soms hele ongelijkwaardige situaties op bij de belangenafweging door de raadsleden. Piet Keijzer ziet liever dat een burgeravond voor een raadscommissie vergadering plaatsvindt. Binnenkort spreekt de gemeenteraad over een verandering van het vergaderen van raad en commissies.

Bouwkwaliteit

Samen met zo’n 50 tal aannemers, architecten, constructeurs en opdrachtgevers heeft Piet Keijzer vrijdag 8 december gesproken over de kwaliteit van bouwtoezicht in Zaanstad. Met de gemeentelijke visie op bouwtoezicht blijft men met elkaar in gesprek om de kwaliteit van de bouw te verbeteren in Zaanstad. Ook het ministerie van VROM was met een afgevaardigde aanwezig. Hij prees het initiatief en was zeer waarderend over de betrokkenheid van de Zaanse bouwwereld bij dit onderwerp.
Piet Keijzer over deze conferentie: “De voornaamste les is dat er fatsoenlijk opdrachtgeverschap moet zijn, dat daar de bouwveiligheid begint en dat het bij wet geregeld moet worden, want juist doordat de prijs ontzettend wordt uitgeknepen ontstaan problemen met de kwaliteit. Kwaliteit is niet gratis. Het kost gewoon geld. De opdrachtgever heeft het geld om met kwaliteit te laten bouwen. Een opdrachtgever kan kiezen voor één hoofdaannemer en niet zelf al het werk te verdelen. Dat er ook een hoofdconstructeur is die de constructies en de samenhang er tussen in de gaten houdt. Als dat voor alle bouwplaatsen geldt hoeft er op bouwkwaliteit niet geconcurreerd te worden. Daarmee kan de veiligheid van bouwwerken beter worden gewaarborgd.”
“Bij de verder uitwerking van Veilig Bouwen in Zaanstad zullen we in gesprek blijven met vertegenwoordigers uit de Zaanse bouwwereld," aldus een enthousiaste wethouder.

U bent hier