h

Fakkeloptocht voor saamhorigheid

25 december 2006

Fakkeloptocht voor saamhorigheid

PERSBERICHT BUREAU DISCRIMINATIEZAKEN


De traditionele fakkeloptocht tegen discriminatie, die dit jaar plaatsvond in Wormerveer, is bezocht door ruim 250 mensen. Het was de twintigste keer dat op kerstavond deze tocht tegen intolerantie en onverdraagzaamheid plaatsvond. De bijeenkomst is georganiseerd door het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland.


Foto: Bureau Discriminatiezaken

De tocht op 24 december werd muzikaal ondersteund door het Alkmaars Straatorkest, dat dit evenement al vanaf het begin bijwoont. Verder liepen tijdens de fakkeloptocht opvallend veel politici en jongeren mee. Het was de eerste keer dat de bijeenkomst plaatsvond in Wormerveer. Na het afbreken van respectievelijk buurthuis De Snuiver en multicureel centrum De Groote Weiver in Krommenie was de organisatie genoodzaakt uit te wijken naar een andere startplaats. Dat werd buurtcentrum De Lorzie in Wormerveer. Van daaruit werd een wandeling van drie kwartier gemaakt door de woonwijken van het dorp.
Het Bureau Discriminatiezaken wil met de jaarlijkse fakkeloptocht tegenwicht bieden aan de almaar verdergaande verharding van Nederland. Steeds meer mensen in Nederland leven naast elkaar in plaats van met elkaar. Uitspraken van politici over 'tsunami's van moslims', extremisme in zowel het radicaal-rechtse kamp als de fundamentalistische hoek en aanslagen op andersdenkenden tasten de leefbaarheid verder aan. De fakkeloptocht op kerstavond stimuleert een samenleving waarin plaats is voor iedereen, ongeacht afkomst, huidskleur, levensovertuiging, handicap, sekse, leeftijd of seksuele gerichtheid.

U bent hier