h

Is het boek uit?

13 december 2006

Is het boek uit?

Door: Willem Croese


Zaandam – Bibliotheken zijn van oudsher uitstekend om boeken te lenen voor de studie of gewoon voor leesgenot. Zoals bij veel van dit soort gesubsidieerde instellingen is gebeurd, verwacht men dat de hoeveelheid bibliotheken in Zaanstad behoorlijk uitgekleed gaat worden en zelfs personeel de laan uit moet. Dit moet toch slikken zijn voor SP-fractievoorzitter Rob Poldner, want hij had toch redelijkerwijs moeten weten, als voormalig coalitie onderhandelaar voor het huidige college, dat deze kwestie eraan zat te komen.

Volgens de SP-er is deze situatie ontstaan doordat er onvoldoende geld is om de bibliotheken in stand te houden. “Dit is een teleurstellend resultaat dat wij ruim een half jaar na de coalitiebesprekingen hebben moeten vaststellen. Wij hebben het toen niet expliciet hierover gehad. Er was een nota ‘Herijking, Saneren en Opbouwen’ in de maak. Wij gingen er vanuit dat er minimaal 3 tot 5 bibliotheken zouden openblijven. Het was niet voorzien dat er zulke drastische maatregelen genomen moesten worden om de bibliotheken open te kunnen houden,” aldus Rob Poldner.
De plaatsing van een bibliotheek in Inverdan is kostenverhogend, maar naar zeggen van de SP-er niet zodanig dat er negen mensen ontslagen moeten worden en dat er drie locaties dicht gaan waarvan de Vermiljoenweg in Zaandam vervangen wordt door de Inverdan vestiging. “Ik weet dat het huurcontract afloopt van de Bieb aan de Vermiljoenweg en dat er een aanzienlijke huurverhoging aan zit te komen. De kosten van deze bibliotheek voor het gebouw zullen groter worden.”
Inmiddels zit de schrik er goed in bij de gemeenteraad en ook bij de SP Zaanstad fractie. Volgens Rob Poldner zou het kunnen dat de andere coalitiepartijen, die ook in het vorige college zaten, wel op de hoogte waren van deze netelige situatie. Het is in ieder geval niet gemeld tijdens de coalitieonderhandelingen.
“Wel hebben wij allemaal gezegd dat het beleid over de bibliotheken vastgesteld kan worden op het moment dat de nota Herijking, Saneren en Opbouwen er ligt. Wij zijn nu allemaal van deze nota geschrokken. Wethouder Ootjers heeft gezegd dat hij geen andere keuze had, maar de meerderheid van de gemeenteraad neemt daar geen genoegen mee. Het komt niet op de agenda van de laatste raadsvergadering dit jaar. Het nemen van een besluit is uitgesteld naar januari. Er is gevraagd naar cijfers en onderbouwende argumenten, want die zaten niet bij de nota. De vraag is dan of er op zijn ‘minst’ een derde bibliotheek in Zaandam-Zuid komt hetgeen echt minimaal belangrijk is voor de SP-fractie.”

Nieuwe burgemeester

Na het mislukte avontuur bij de keuze voor een nieuwe burgemeester dit jaar zal er duidelijkheid moeten komen wanneer er verwacht gaat worden hoe en wanneer er eentje aangesteld gaat worden. Interim-burgemeester mevrouw Van de Vondervoort heeft toegezegd aan te zullen blijven totdat Zaanstad definitief een burgemeester heeft gevonden.
In de gemeenteraad en de fracties wordt er in januari 2007 gesproken over de profielschets van een nieuwe burgemeester. De profielschets die er nog ligt is al drie rondes gebruikt en vraagt om aanpassing. De gemeenteraad krijgt hier inspraak over. De verwachtingen zijn dat de profielschets eind januari begin februari 2007 klaar zal zijn, zodat medio februari de advertentie gepubliceerd kan worden in de Staatscourant. Voor de zomervakantie hoopt men een nieuwe burgemeester benoemd te hebben.
Uit de vorige selectieronde is geleerd dat sollicitanten in Zaanstad moeten opletten. “Na alles wat er met de vorige sollicitatieprocedure is gebeurd zul je op de hoofd krabben, want een sollicitant moet wel wat meebrengen, wil deze in Zaanstad burgemeester worden. Je weet in ieder geval dat je geen dingen moet verzwijgen,” zegt Rob Poldner.

Verkiezingen

Natuurlijk is Rob Poldner als SP-er verheugd met de winst van zijn partij in de Tweede Kamer, al beseft hij als geen ander dat je niet naast de schoenen moet gaan lopen. Het hoofd moet koel gehouden worden.
“De SP is met name door de linkerkant gefeliciteerd in Zaanstad met de verkiezingsuitslag. Opvallend was dat een aantal CDA-ers van wie ik wel felicitaties verwacht had dit niet gedaan hebben. Het valt mij op dat er enige geprikkeldheid ontstaat tussen fracties. Men wordt kennelijk toch een beetje zenuwachtig over de invloed die de SP krijgt op allerlei gebieden. Het lijkt wel of de PvdA en het CDA zich ten koste van de SP scherper willen profileren. Het is misschien een onbewuste reactie van hen.”
Op basis van de verkiezingsuitslag had Rob Poldner graag gezien dat het CDA, de PvdA en de SP samen de kans zouden krijgen om een regering te vormen. Inmiddels is de wens van hem achterhaald, want het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat zo’n kabinet zal aantreden. Rob Poldner had al gedacht dat Balkenende niet zou toestaan om een centrum-links beleid te gaan voeren met de SP waar de kiezers volgens de Zaanse socialist wel om gevraagd hebben. “De persoon Balkenende is synoniem aan het rechtse beleid van de afgelopen jaren en is daarmee een belemmering voor een dergelijk kabinet,” stelt hij.

Tot slot van dit interview zegt Rob Poldner dat het ‘ontoelaatbaar’ is dat een advocaat gemeenteraadsleden heeft benaderd om te polsen wat hun stemgedrag zal zijn voor bestemmingsplannen. Dit feit heeft zich onlangs voorgedaan na een burgeravond waar advocaten namens bewoners hebben ingesproken over de bedrijfswoningen op Molletjesveer en het Paviljoen in Wormerveer.

U bent hier