h

Geen handel in valse hoop

19 januari 2007

Geen handel in valse hoop

Door: Willem Croese


Zaandijk – De kaarten zijn geschud voor de toekomst van de Stichting Veiligheidszorg (stadswachten). De VVD Zaanstad fractie heeft een ‘interpellatiedebat’ gehouden tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 januari jl. over het in stand houden van de stichting. Nadat de liberalen een motie hadden ingediend verloor de VVD deze strijd. Hoe vervelend dan ook, toch is wethouder Piet Keijzer blij dat dit achter de rug is en er verder gewerkt kan worden om de komende maanden de ontslagen stadswachten te helpen.

Piet Keijzer vindt de houding van de VVD ‘handelen in valse hoop’: “Wanneer je de meerderheid van de raad beschouwt, dan is er in november 2006 een motie aangenomen waarin staat of de stichting voort kan blijven bestaan, er goed gezorgd wordt voor de mensen, de kosten beperkt worden en zoveel mogelijk taken van de Stichting Veiligheidszorg ondergebracht worden. Het onderzoek dat gedaan is heeft bevestigd wat het College in november al vond. De stichting heeft geen toekomst als zelfstandige organisatie, want daar is deze te kwetsbaar en te klein voor. Bovendien is er ook geen goede financiële grondslag. Men heeft een structureel tekort van 600.000 euro per jaar en dat gat dicht je niet zomaar.”
Tijdens het debat schermde de VVD fractie met een notitie waarin zou staan dat er mogelijkheden zijn om de voortgang van de stadswachten te kunnen garanderen. Deze notitie bleek een intern stuk te zijn. “Het was een rekensommetje. Een kladje zou je kunnen zeggen. Het heeft verder geen enkele rol gespeeld. Zo’n notitie rekent uit dat je met hetzelfde aantal uren voor een markttarief een bepaald bedrag kwijt bent. Dit wil helemaal niet zeggen dat die uren van ‘stadstoezicht’ hetzelfde aantal uren zijn als je die bij een ander inkoopt voor hetzelfde bedrag,” aldus Piet Keijzer.


Vervolg Id’ers

Volgens de wethouder waren er halverwege 2006 zo’n 220 Id’ers in Zaanstad die per 1 januari 2007 uit de regeling van de gesubsidieerde banen zouden vallen. “Sinds die tijd is er een hoop gebeurd. Mensen zijn in dienst genomen, anderen hebben elders een baan gevonden en een aantal zijn naar het Centrum Werk en Inkomen (CWI) gegaan. De regering heeft de Id-banen financieel afgebouwd in een bepaalde periode. Aan de gemeenten en de organisaties werd het overgelaten om dit op te lossen.”
Wanneer de gemeente Zaanstad de Id-banen had willen behouden zou dit circa 4 ½ miljoen euro op jaarbasis gaan kosten en dat geld is er niet. Piet Keijzer hierover: “Zaanstad is historisch een gemeente die beperkte middelen heeft. Een deel van de Id’ers zat in de bijstand en er zijn ook mensen die tweeverdiener zijn of een eigen vermogen hebben. Het is dus niet zo dat alle Id’ers die niet aan de bak komen onmiddellijk in de bijstand terechtkomen.”


Wijkermeerpolder

In de wandelgangen gaan de geruchten dat er plannen zijn om de Wijkermeerpolder te gaan bebouwen. Als wethouder Ruimtelijke Ordening doet Piet Keijzer zijn verhaal. “In het Streekplan staat nu nog dat de Wijkermeerpolder een industriegebied mag worden. Wat het komend jaar gaat spelen is het maken van het ontwikkelingsbeeld voor de Noordvleugel. Dit is een kaart voor de toekomst tot 2040 die onder andere gaat over economie, natuur, recreatie en wonen. Hier achteraan wordt een ‘structuurvisie’ gemaakt, een plan voor de komende 10 jaar. Tegelijkertijd speelt de nota ‘Bedrijventerreinen’. Je moet beslissingen nemen waar je wel of niet bedrijventerreinen wilt realiseren of bestaande terreinen wilt opknappen.”
De SP Zaanstad heeft tot nu toe gepleit voor ‘wat groen is moet groen blijven’ en dan zou het zuur zijn wanneer een SP wethouder er anders over zou denken. Piet Keijzer geeft een genuanceerd antwoord op deze stelling: “Waar ik vraagtekens bij zet zijn de rekensommen over de behoefte aan bedrijfsterreinen en met name de haventerreinen. Ik ben er niet van overtuigd dat de forse getallen die rondcirkelen bevestigen of extra hectares nodig zijn.
Je moet zoiets in iedere geval niet in één keer regelen en je moet veel serieuzer kijken naar bestaande bedrijfsterreinen. Dit laatste is uiteindelijk een stuk goedkoper en vraagt veel minder ruimte. Je kunt denken aan de Achtersluispolder en Molletjesveer. Je hebt ook wat kleinere bedrijfsterreinen in de bebouwing en daar moet je ook naar kijken.
Een gebied als de Stadsregio Amsterdam moet alle kwaliteiten in zich hebben en niet gedomineerd worden door industrie. Ja, is het wel zinvol om al die groene gebieden onder het zand te gaan stoppen? Een foute keuze is namelijk niet meer te herstellen. Ik vind dat je zuinig met de beschikbare ruimte moet omgaan en geen Europoort 2 moet willen langs het Noordzeekanaal. Kijk voor havenactiviteiten ook verder over de grenzen heen naar Rotterdam, Antwerpen, Delfzijl of Hamburg. En kies in dit overbevolkte gebied voor een goede en verantwoorde balans tussen wonen, werken, recreëren en natuurwaarden.”

Gevangenis

De handtekeningen zijn intussen gezet voor de grond op Hoogtij aan het Noordzeekanaal om een gevangenis te bouwen. Verwacht wordt dat de gevangenis binnen drie jaar klaar kan zijn. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Bijlmerbajes zou gaan verdwijnen en hiervoor in de plaats zou dan de Zaanse gevangenis komen, maar de sluiting van de Bijlmerbajes is nog niet zeker.
Wat Piet Keijzer betreft kan men aan de slag gaan: “Er kan nu tempo gemaakt worden. Wel zal nog een vrijstellingsprocedure ruimtelijke ordening gelopen moeten worden, want de bedrijvigheid wijkt af van wat in het bestemmingsplan staat. Een gevangenis is echter een schoon bedrijf. Het veroorzaakt geen stof, stank of lawaai. Bovendien levert de nieuwe gevangenis zo’n elfhonderd arbeidsplaatsen op.”

Diploma’s

Vluchtelingen die hoog opgeleid zijn, als bijvoorbeeld artsen of ingenieurs, komen met hun diploma uit hun vaderland of niet afgeronde opleiding niet goed aan het werk in het vak waar ze voor gestudeerd hebben. Wethouder Piet Keijzer meldt dat deze vluchtelingen in Zaanstad mogen aansluiten met een Nederlands diploma door een ‘overbruggingsstudie’ of ‘afronding’ van de eigenlijke studie te verstrekken.
“Wij hebben dit besluit genomen, want zo kunnen deze mensen in de Nederlandse samenleving arts of ingenieur worden en dit is goed voor hen en de maatschappij. De talenten die deze mensen hebben moet je volop de ruimte geven.”

Extra geld

Mensen die langer dan drie jaar in de bijstand zitten kunnen niet sparen om geld apart te leggen voor bijvoorbeeld onvoorziene uitgaven. Voorheen mocht je niets bijverdienen. Wel kon je een zogenaamde ‘langdurigheidstoeslag’ krijgen, maar met bijverdienen raakte je deze toeslag kwijt. Piet Keijzer: “Nu hebben wij in de verordening zitten dat je per jaar 764 euro mag bijverdienen zonder verlies van de langdurigheidstoelag en de bijstand wanneer deze minder dan dertig dagen onderbroken is geweest.”

U bent hier