h

Raad efficiënt naar mensen toe

17 januari 2007

Raad efficiënt naar mensen toe

Door: Willem Croese

Zaandam – Tijdens de feestdagen was SP Zaanstad fractievoorzitter Rob Poldner in Frankrijk. Hij zegt daar uitgerust te zijn en kan er tegenaan de komende periode. Met de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad qua frequentie en de stijl van vergaderen viel hij meteen met zijn neus in de boter bij de eerste raadsvergadering van het jaar 2007.

Rob Poldner is enthousiast om de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad uit te proberen. “Voor de zomervakantie hebben wij een uitgebreide raadsconferentie gehouden en daaruit is voortgekomen dat wij een andere werkwijze wilden.” Men wilde minder vergaderen en meer de stad en de dorpen in om de bewoners te spreken over zaken die hen bezig houden. Dit was overigens ook een boodschap bij het vertrek van waarnemend burgemeester Jan Mans. Hij was een groot voorstander van meer contacten met de bewoners en dat doe je volgens hem door naar buiten te gaan en niet te wachten op de bewoners of zij toevallig naar de raadszaal komen. Inmiddels vinden alle partijen in de raad dat er teveel vergaderd en te weinig naar de bewoners gegaan wordt. Kortom tijd voor veranderingen door het nieuwe experiment.


Efficiënt werken

Men wil in de gemeenteraad terug naar één avond per week vergaderen en de rest van de tijd gebruiken om contacten elders te onderhouden. “Bij de SP maakt het niet of je nou vier of vijf avonden bezig bent, maar andere raadsleden zeggen dat zij twee avonden voor de politiek genoeg vinden. Als je nog maar één avond met vergaderen bezig bent heb je de andere avond voor bezoeken in de stad. Ik moet eerlijk zeggen wij vergaderden relatief veel en dat kan efficiënter. Wij verlaten de klassieke opstelling en gaan experimenteren. Wij denken dat het nu ook zakelijker en aantrekkelijker kan zijn,” aldus Rob Poldner.
Om te komen tot een andere werkwijze is een aantal raadsleden, waaronder SP-er Anna de Groot, op bezoek gegaan bij andere gemeenten. Tijdens besprekingen is men met de ‘nieuwe werkwijze’ gekomen. Volgens Rob Poldner moet je de bewoners van Zaanstad niet alleen vertellen hoe het zou moeten, maar je moet eerst luisteren wat men in Zaanstad wil. Dit is overigens een bekend SP principe.
Inmiddels heeft de gemeenteraad twee keer vergaderd met het nieuwe systeem. De SP Zaanstad fractievoorzitter hierover: “Mijn ervaring is dat ik het een verademing vind dat al die microfoons weg zijn, zodat je nu echt gestructureerd moet inbreken op andermans verhaal. Het leidde voorheen nogal eens tot chaos in de vergaderstructuur doordat mensen maar wat riepen. Met de spreekgestoeltes is het voor iedereen duidelijk wie aan het woord is. Je bent goed zichtbaar voor iedereen. Je kunt nu zelf kiezen wanneer je wat zegt en je kunt je eigen onderwerp kiezen.”
Over de link naar de bewoners van Zaanstad heeft Rob Poldner een voorbeeld dat actueel is. Momenteel worden namelijk heel veel postbussen verwijderd. Het beleid van TNT Post is om één postbus te hebben op 5000 inwoners. “Dit is misschien voor jonge mensen geen probleem, maar voor ouderen wel. De vraag is of dit in één deel van de stad is of dat het structureel is. Na onderzoek moeten wij daar actie op ondernemen. Je zoekt dan de mensen op.”


Commissie voorzitterschap

De gemeenteraadscommissies worden door raadsleden voorgezeten. Sommige partijen vinden het wel erg toevallig dat het alleen collegepartijen zijn die deze rol op zich hebben genomen. Democratisch Zaanstad (DZ) fractievoorzitter Aart Molenaar beklaagde zich in de raad hierover en hij vindt dat kleine partijen geen voorzitter kunnen leveren. De Zaanse Onafhankelijke Groepering (ZOG) beroept zich op het feit dat de kiezers hen het mandaat hebben gegeven om met vier raadsleden in de raad te zitten en leveren daarom ook al geen voorzitter.
Rob Poldner: “In principe moet ieder raadslid voorzitter kunnen zijn, dus een ieder die zich daartoe geroepen voelt moet dat kunnen worden. Aart Molenaar hoeft niet persé een voorzitter te leveren of te zijn, omdat hij een kleine partij is. De ZOG heeft vier mensen die gekozen zijn en dan vind ik het een beetje raar dat zij geen voorzitter willen leveren. Eigenlijk doet alleen mevrouw Leny Vissers het woord en een heel enkele keer doet een ander fractielid het woord. Ik zie geen enkel bezwaar als een van die mensen voorzitter zou zijn.”

Sociaal Beleid

Met het aantreden van het huidige College lijkt het of het begrip ‘sociaal beleid’ steeds meer gebruikt wordt in de Zaanse gemeenteraad. Aan Rob Poldner de vraag wat sociaal beleid is: “Sociaal beleid is de mens boven het ding. Het gaat om de mensen en dat was de titel van ons verkiezingsprogramma. Er moeten heel veel zaken geregeld worden, als je de mensen daarin maar niet vergeet.”
De SP-er haalt het voorbeeld aan van het ‘interpellatiedebat’ dat de VVD hield in de gemeenteraad over de opheffing van de Stichting Veiligheidszorg (lees: stadswachten): “Bijna de hele raad heeft het erover dat er een oplossing moet komen voor de werknemers van deze stichting. Degene die een interpellatie doet heeft het alleen maar over een keurmerk en de taken die uitgevoerd moeten worden, maar het lot van de mensen komt niet aan de orde. Dit is een manier van denken die ik tegen wil gaan. Mensen staan centraal. Je moet iets organiseren.”
De VVD beklaagde zich tijdens het eerder genoemde debat in de raad dat de Collegepartijen zouden stellen dat de VVD niet sociaal is. Rob Poldner is hier klip en klaar over: “De landelijke VVD roept geen sociaal beleid op. Kijk naar het vluchtelingenbeleid en de uitzetprocedures. De VVD heeft zich geprofileerd met het uitkleden van allerlei voorzieningen voor mensen. Overigens de Zaanse VVD en CDA zijn absoluut socialer dan hun landelijke partijen.”

Vervolg stadswachten

De stadswachten in Zaanstad hebben nogal wat commotie opgeleverd in de Zaanse raad. De Stichting Veiligheidszorg waaronder de stadswachten vallen hadden het merendeel van hun werknemers middels de In- en Doorstroombanen (ID) aan het werk. De regering Balkenende heeft het besluit genomen om deze gesubsidieerde banen per 1 januari 2006 op te heffen. De gemeente Zaanstad koos ervoor om dit een jaar uit te stellen, zodat de organisaties met Id'ers de kans kregen om een fatsoenlijke oplossing te vinden voor al die werknemers. Pas in oktober 2006 werden de werknemers van de Stichting Veiligheidszorg hierover op de hoogte gesteld en hun ontslagaanvraag werd ingediend. Rob Poldner vindt dit rijkelijk laat.
“Wij waren hoogst verrast dat in oktober pas de Stichting Veiligheidszorg het personeel ging inlichten alsof het uit de lucht kwam vallen.” Directeur Daan Sanders (PvdA) zat in de vorige raad en was van alles op de hoogte, net als de voorzitter van de stichting Cees Loggen (VVD), die in het vorige College wethouder was.
“Ik vind het treurig dat de Stichting Veiligheidszorg op heeft moeten houden te bestaan,” gaat Rob Poldner verder. “Ik ben altijd een voorstander geweest om de medewerkers van deze stichting breed in te zetten van parkeerbeheer tot parkmanagement. Helaas heeft deze gemeente zich zo in de schulden gewerkt door grote projecten, dat er geen enkele ruimte is om te zeggen dat het wat geld mag kosten. Als je een rijke gemeente bent kun je de keuze maken om wel de Id’ers aan te houden, maar dat is wat anders. Wij hebben nauwelijks geld om de straat schoon te vegen.”
Volgens Rob Poldner is er geen andere keuze. In de vorige raad is een begroting goedgekeurd waarbij niet door Sanders en Loggen met hun partijen is gereageerd om meer ruimte en geld vrij te maken voor de Id'ers en nu klagen deze heren dat het afgelopen is. “Wat dit College nog kan doen is puinruimen,” eindigt de Zaanse SP-er dit gesprek.

U bent hier