h

Werkelijkheid en wensen

2 januari 2007

Werkelijkheid en wensen

Door: Willem Croese


Zaandam – Wanneer wethouder Piet Keijzer een lijstje zou moeten maken voor wat hem het meeste bij is gebleven over het jaar 2006 dan staat bovenaan het feit dat de Tweede Kamer de motie heeft aangenomen waardoor de positie van de ’26.000’ asielzoekers veiliger gesteld is. “Mijn verwachting is dat het definitief is. Dit vond ik politiek, maar vooral menselijk gezien het belangrijkste van het afgelopen jaar.” Voor het jaar 2007 heeft hij de nodige wensen op zijn lijstje staan. Maar eerst ging hij aan het werk bij de Voedselbank. Na afloop is het weer tijd voor een ‘Keijzerlijk Gesprek’ met de Zaanse wethouder.

Samen zitten de wethouder en ik op een bankje voor de kerk waar het uitdeelpunt van de Voedselbank is gevestigd. Het is koud, maar de woorden van Piet Keijzer maken weer een heleboel goed. Al eerder heeft hij de Voedselbank geholpen met het inpakken van de voedselpakketten. Piet Keijzer wilde een idee krijgen welk werk het is om de pakketten samen te stellen. De wethouder wil meer weten over het fenomeen ‘Voedselbank’ en bezocht een belangrijk uitdeelpunt om zelf pakketten uit te delen.
In samenwerking met winkeliers en het Dagblad voor de Zaanstreek heeft de Voedselbank spullen verzameld om ‘kerspakketten’ te maken. Piet Keijzer: “Ik vind het een geslaagde actie. Het is de eerste kerst dat de Voedselbank kerstpakketten uitdeelt. Wanneer je ziet wat de actie op heeft geleverd dan is het een pakket dat bijna niet te tillen is en hoe blij de mensen ermee zijn. Het is echt hartverwarmend.”
De kerstpakketten actie heeft veel publiciteit en bekendheid opgeleverd voor de Voedselbank. De wethouder hierover: “Wat ik van Jan Lunshof (voorzitter Voedselbank Zaanstreek / Waterland) begrijp is dat je nu aandacht vraagt voor de Voedselbank en dat is niet eenmalig. Nu weet de hele Zaanstreek ervan. Het is duidelijk dat er spullen nodig zijn. Het is ook een opstap naar de serviceclubs en de bedrijven om meer structurele aanvoer van producten te krijgen. Tevens is het een advertentie voor vrijwilligers om aan de slag te gaan bij de Voedselbank.”
De gemeente Zaanstad helpt de Voedselbank ook. Er is ook bijvoorbeeld veel afval dat men overhoudt na het vullen van de voedselpakketten. In overleg komt er een ‘afvalstation’, althans de gemeente zal volgens de wethouder werken aan een praktische oplossing.
Piet Keijzer heeft bij het uitdelen veel gesproken met de gebruikers van de Voedselbank. Het viel hem op dat er een grote gevarieerdheid is aan mensen die gebruik maken van de Voedselbank. “Van jong tot oud en alle kleuren. Het is niet één bepaalde groep die gebruik maakt van de Voedselbank en het is bijzonder dat iemand eerst gebruik maakte van de pakketten en nu als vrijwilliger hiervoor werkt.”

2006

Terugkijkend op het jaar 2006 zegt Piet Keijzer: “Wat het meeste mij bijblijft is dat de mensen die uitgezet moesten worden gewoon in Nederland mogen blijven. Mijn verwachting is dat het ook definitief is. Dit vond ik politiek, maar vooral menselijk gezien het belangrijkste van het afgelopen jaar.”
Het feit dat Piet Keijzer namens de SP Zaanstad wethouder mocht worden in het college vindt hij heel bijzonder. Het werk op zich bevalt hem uitstekend. “Je kunt concreet wat voor mensen betekenen. Dat is de ene kant van het werk dat ik doe en aan de andere kant ben je bezig voor de langere termijn, zoals voor wonen en ruimtelijke ontwikkeling. Die combinatie vind ik mooi.”
De gemeentelijke politiek houdt grofweg ook in dat je moet opereren als wethouder binnen de wetten die opgesteld zijn in politiek Den Haag. “Je ziet dat wetten die bedacht zijn tot gedoe leiden. Je kunt op gemeentelijk niveau de zaken enigszins veranderen. Ik begin ook zicht te krijgen op zaken die ik landelijk aan de orde wil stellen. Ik wil in 2010 kijken wat er veranderd is, naar wat ik samen met de ambtenaren en de mensen in de samenleving heb kunnen bijdragen. Het gaat mij vooral om het verbeteren van de werkelijkheid. Het zijn de dingen die ik nu beneden peil vind.”

2007

Als wethouder wordt Piet Keijzer alom gewaardeerd. Juist, omdat hij slagvaardig aan het werk is. Nu is hij niet vies van een compliment, maar hecht meer waarde aan de resultaten in de praktijk. Vandaar dat hij voor 2007 een wensenlijstje heeft.
“Ik wil dat wij in 2007 een goed zicht krijgen op de woningmarkt. Aandacht voor het buitengebied en het water in de Zaanstreek, zodat wij dit hoger op de agenda krijgen. Dit is belangrijk voor de toekomst. En wij moeten tegenwicht leveren naar de druk van het Amsterdamse havengebied richting Zaanstad. Ik vind echt dat wij tegen deze eenzijdige economische druk een goede sociale, groene en blauwe tegendruk moeten hebben met het sociale van de mens, het groene van de natuur en het blauwe van het water om te beginnen. Daarmee ontstaat een meer duurzame balans voor toekomstige ontwikkelingen. En duurzaamheid, daar dient het wat mij betreft vooral over te gaan.”
Op korte termijn wil Piet Keijzer voor Sociale Zaken een verbeterslag maken in de zin van het inkomensverhaal, waaronder het Meldpunt Betalingsachterstanden. De bereikbaarheid van de voorzieningen moet wat hem betreft verder verbeterd zijn, zodat mensen die het echt nodig hebben goed geholpen worden. Wat de wethouder betreft moet de toepassing op de Bijstandswet in Zaanstad ‘humaan’ blijven.
Dit zijn voor de wethouder in grote lijnen de ‘speerpunten’ voor 2007. Ik herinner hem er nog even aan dat er in 2007 toch eindelijk een burgemeester moet komen in Zaanstad die blijft. Piet Keijzer hoopt uiteraard dat er een goede burgemeester komt, al zou hij willen dat de tijdelijke burgemeester zou aanblijven: “Ik vind het jammer dat Tonny van de Vondervoort tijdelijk blijft, want ik vind dat zij het ontzettend goed doet. Ik ervaar haar als een geweldige teamcaptain.” Kortom de wethouder pleit voor een type als de huidige interim burgemeester, maar de gemeenteraad beslist uiteindelijk.

Armoede en Schulden

Op 11 december jl. werd er in Zaandam voor de provincie Noord-Holland een conferentie georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken dat in het teken van ‘armoede en schuldhulpverlening’ stond.
Een tweetal belangrijke afspraken uit deze conferentie wil Piet Keijzer vast vrijgeven, namelijk: “Een is de Gemeentelijke Kredietbank. Wij gaan in gesprek op de schaal van de regio of wij meer kunnen samenwerken en afstemmen. Ik weet niet of er één schuldhulpverlening of één kredietbank uitkomt. Het is nu in ieder geval te versnipperd. Het tweede is het overleg met onderwijs. Met het Meldpunt Betalingsachterstanden wordt het ingrijpen, maar er is ook een traject vooraf en dat is gevoel krijgen voor geld. Dit laatste is één van de oorzaken waardoor mensen in de problemen komen.”
Gedreven vertelt Piet Keijzer dat hij als schooljongen vroeger een kwartje per week moest sparen in ruil voor een zegeltje in een spaarboekje. Wanneer dit boekje vol was hadden de scholieren 25 gulden gespaard waarvan ‘iets’ zinnigs werd gekocht. “Je had en kreeg het gevoel voor sparen van kleine bedragen die tot iets leidden waarvan je iets moois kon kopen. Tegenwoordig komt het geld uit de muur, dus de verbinding tussen sparen, werken en geld en dan iets mogen besteden is steeds verder weggeraakt. Tegelijkertijd is de drempel verlaagd om dingen aan te schaffen, zoals nu kopen en in 2009 betalen. Zo komen mensen makkelijk in de problemen. Het ‘gevoel voor geld’ begint al op de basisschool. Op het moment dat de kinderen mobieltjes krijgen moet het bewustzijn ‘hoe ga ik met geld om’ al sterker ontwikkeld zijn.”
Tijdens de conferentie is afgesproken dat het ministerie van Sociale Zaken de minister van Onderwijs zal verzoeken om de lespakketten van het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budget Voorlichting) beschikbaar te stellen voor de scholen. Alle andere afspraken die gemaakt zijn tijdens de conferentie worden in januari 2007 publiekelijk gemaakt.

Evean

Half december ontvingen circa 150 mensen een brief van Evean waarin stond dat zij tot januari geen huishoudelijke hulp meer zouden ontvangen, omdat het geld op was. Door publicaties in de pers en protesten van gebruikers werd deze daad alsnog teruggedraaid, zodat de 150 gedupeerden toch huishoudelijke hulp hebben gekregen.
Toen Piet Keijzer als wethouder met dit feit werd geconfronteerd reageerde hij met de woorden dat het wel een erg ‘toevallig moment’ is dat Evean dit heeft gedaan. “Wat ik bedoelde met ‘toevallig’ is dat een aantal verzekeraars en zorginstellingen zeggen ‘kijk uit met de budgetten, want er is een tekort om de zorg goed te doen’ en nu zetten zij het hoog op de agenda. Dit kan het gevolg zijn wanneer wij niet oppassen voor de WMO (Wet maatschappelijke Ondersteuning). Niet dat de gemeente dit wil, maar de budgetten die door het Rijk gegeven zijn, zijn misschien wel te weinig. Stel dat aan het eind van het jaar 2007 het budget op is, dan kiest de gemeente Zaanstad ervoor de zorg ‘wel’ te leveren. Dan heb je een gat in de begroting geschoten. De zorginstellingen en de verzekeraars vragen nu aandacht bij het Rijk door te stellen dat wat men nu doet met de WMO ‘niet deugt’. Wij moeten met het Rijk in gesprek blijven over de budgettering van de WMO.”

Tot slot beëindigen wij dit gesprek met het feit dat de SP vooralsnog niet aan regeringsdeelname zal doen. Piet Keijzer is hier klip en klaar over: “Ik vind het jammer. De keuze is goed gemaakt om niet mee te doen aan ‘flauwekul’ gesprekken. Of je wilt samen echt een ander beleid of je wilt dat niet. De beïnvloeding door de SP op de sociale agenda blijft toch bestaan, want de Christen Unie, PvdA én het CDA kunnen zich niet veroorloven om een rechtse agenda uit te voeren wanneer er zo’n sterke oppositie aan de linkerkant zit en er een links kamermeerderheid is .”

U bent hier