h

Ganzenconferentie moet oplossingen bieden

31 augustus 2007

Ganzenconferentie moet oplossingen bieden


ZAANSTAD – Na veel politiek gesteggel in de Zaanse gemeenteraad is voor de zomervakantie besloten om de ganzen op het sportpark De Kalverhoek in Zaandam ‘af te vangen’. Dierenbeschermers zijn niet gelukkig met deze methode, omdat volgens hen alternatieven zijn om de overlast bezorgende ganzen te verwijderen. Voor de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren aanleiding een conferentie te organiseren in het Zaanse gemeentehuis.

Op 19 september is het zover. Vanaf 13.30 uur zijn belangstellenden welkom in de raadzaal. Onder leiding van waarnemend burgemeester Wim Dijkstra wordt er gediscussieerd, nadat gastsprekers hun zegje hebben gedaan.
Henk van der Jeugd (SOVON), Diederik van Liere (CABWIM), Klaas Breunissen (Statenlid voor GroenLinks), Anna de Groot (Raadslid voor de SP in Zaanstad) en Ake de Vries (Statenlid voor de SP) zullen het woord voeren. Voor de organisatoren is het belangrijk een goed alternatief en werkend beleid te maken tegen de ganzenoverlast.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij groenlinks@noord-holland.nl
Voor meer informatie kan men terecht bij Paul Denekamp, 020-6276211 of Anna de Groot, 075-6210853 of 06-17686276

U bent hier