h

Zaanse woningmarkt ontspant

7 september 2007

Zaanse woningmarkt ontspant


Studio City als experiment geslaagd


door Willem Croese


ZAANDIJK – Studio City is niet mislukt vindt SP wethouder Piet Keijzer. Vervelende incidenten ontkent hij niet, want dit zijn feiten. Deze vorm van jongerenhuisvesting beschouwt de SP’er als een experiment. De gehele Zaanse woningmarkt ontspant juist volgens zijn stelling.

,,De evaluatie over Studio City heeft landelijke aandacht. Als voorbeeld wordt het zelfs gesteld om te zien of elders in het land tijdelijke jongerenhuisvesting op deze manier gerealiseerd kan worden’’, zegt Piet Keijzer over het experimenteel karakter van Studio City.
Hij vertelt dat één op de drie bewoners van dit complex hulp nodig heeft. Maatschappelijk werkers hebben alle bewoners bezocht. Zij hebben onderzocht in hoeverre hulpverlening aan de bewoners noodzakelijk is. Inmiddels zijn een aantal maatregelen in gang gezet.
Over de verdere resultaten kan de wethouder nog geen informatie geven. ,,Overeind blijft staan dat een aantal jongeren begeleiding nodig hebben die zij anders ook nodig zouden hebben’’, aldus Piet Keijzer.
In het Dagblad Zaanstreek heeft een artikel gestaan met de kop ‘Snel weg uit Moord City’ waarin een beeld geschetst wordt alsof Studio City een plaats is van verderf. Piet Keijzer betreurt deze kijk op het jongerencomplex. In een brief, welke zaterdag 1 september in de krant heeft gestaan, schrijft hij over de noodzaak van tijdelijke huisvesting voor jongeren.
De wethouder zegt nog geen concrete plannen te hebben en te kennen van een vervolg op Studio City elders in Zaanstad. ,,Eerst de definitieve evaluatie afwachten. Bovendien moet er ook permanente jongerenhuisvesting komen en daar wordt hard aan gewerkt, bijvoorbeeld in Inverdan’’, zegt hij.


Woningmarkt

De Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB) heeft onlangs gemeld dat de verkoopprijzen minder hard stijgen doordat steeds meer woningen onverkocht blijven. Volgens deze ondernemers staan er dertien procent meer nieuwbouwwoningen te koop dan vorig jaar in Nederland. Van de bestaande woningen is vijf procent minder verkocht.
,,Dit is een landelijk verschijnsel’’, reageert Piet Keijzer. ,,In Zaanstad dalen de prijzen van appartementen. De vraag en kostprijs komen zo dichter bij elkaar. De Zaanse woningmarkt ontspant. Het klopt dat woningen langer te koop staan. Tegelijkertijd worden de wachtlijsten voor huurwoningen ook korter.’’
De bereidheid om een huis te kopen neemt volgens de wethouder Wonen toe. ,,Mensen hebben weer meer vertrouwen in de toekomst en gaan daardoor meer investeren, bijvoorbeeld in een koopwoning. Ik vind het een goede zaak’’, zegt Piet Keijzer.

Financiering Krachtwijken

Het vierde kabinet Balkenende heeft het ambitieuze plan om de zogenaamde ‘achterstandswijken’ extra impulsen te geven. Sloop, nieuwbouw en extra activiteiten zouden deze wijken een betere status geven dan dat zij nu hebben. De term ‘krachtwijken’ is zelfs gelanceerd.
Minister Ella Vogelaar wil het benodigde geld krijgen van de woningbouwcorporaties. Piet Keijzer: ,,Een ingewikkelde manier van geld rondpompen. Zaanse corporaties zijn bereid om geld te steken in stadsvernieuwing. In plaats van dit aan de regering te geven wordt het in de buurten geïnvesteerd. Minder bureaucratisch lijkt mij. Ik vind het voornemen van de minister centralistisch. In Zaanstad lokaal op maat werken gaat goed.’’
Piet Keijzer zegt een fan te zijn van lokale afspraken met de woningbouwcorporaties. ,,Collectief zijn er afspraken gemaakt met de corporaties over stadsvernieuwing, maar ook bijvoorbeeld illegale verhuur. Daarnaast zitten we in de afronding van individuele prestatieafspraken met Parteon en ZVH.’’
Vennootschapbelasting innen van de corporaties vindt hij wel goed uit solidariteitsbeginsel, omdat een gemeente dan wel een beroep kan op Den Haag om extra geld te vragen voor stadsvernieuwing. En corporaties die achterblijven met investeren voelen dat terecht in een hogere afdracht aan vennootschapsbelasting.

Fontein

Bij het vertrek van oud-burgemeester Ruud Vreeman is er een ‘particulier’ initiatief genomen om een symbool als een fontein te plaatsen op het midden van de rotonde aan het Prins Bernhardplein in Zaandam. Wethouder Piet Keijzer zegt dat het niet haalbaar is, omdat de verwachting is dat over circa acht jaar de rotonde aangepast moet worden.
,,Te druk wordt het qua verkeer. Vandaar dat de rotonde aanpassingen nodig heeft tegen die tijd. Hoe is nog niet bekend. De aanleg van de fontein kost ongeveer een miljoen euro. Zonde om voor die korte tijd hier al dit geld te investeren’’, stelt hij.
Door de initiatiefgroep is als alternatief een plek binnen het Inverdangebied genoemd. Daarover wordt de komende periode overlegd met onder ander Sjoerd Soeters. De gemeente ondersteunt daarbij het particuliere initiatief.


College

De nieuwe burgemeester Geke Faber (PvdA) heeft SP wethouder Piet Keijzer afgelopen woensdag kort de hand geschud. Vanaf 1 oktober wordt de burgemeester geïnstalleerd. ,,Ik weet dat zij zich nu aan het inwerken is. Nota’s lezen. Overdrachtafspraken maken met interim-burgemeester Wim Dijkstra. Kortom op de achtergrond bereidt zij zich voor op haar nieuwe taak.’’
Het Zaanse college is druk met het samenstellen van de begroting die in het najaar behandeld wordt. Volgens Piet Keijzer wordt de begroting beter dan vorig jaar. ,,Het wordt socialer. Ruimte komt onder andere vrij voor jongeren en schuldhulpverlening. Wij kauwen hier nog verder op door’’, zegt hij. Meer wil de wethouder nog niet kwijt over de financiële koers voor volgend jaar.

U bent hier