h

De Passant mag (nog even) door

17 november 2007

De Passant mag (nog even) door


Door: Sonja van Elmpt - SP Zaanstad raadslid


Raadswerk is vaak dikke stukken lezen en vergaderen . Maar een enkele keer kun je als raadslid écht verschil uitmaken. Dat gebeurde bij de begrotingsbehandeling met onze motie over De Passant.

De Passant vangt zwerfjongeren op in Krommenie. Dirk Smit begon met deze opvang ongeveer 20 jaar geleden uit zorg voor kinderen die nergens terechtkonden. In de afgelopen jaren heeft hij gemiddeld 30 kinderen per jaar een dak boven hun hoofd gegeven. Een plek om bij te komen van soms gruwelijke gebeurtenissen.
Dirk Smit en zijn dochter doen samen met een paar andere vaste medewerkers hun best deze jongeren weer perspectief te bieden. Tot nu toe kreeg De Passant subsidie om deze opvang te kunnen bieden, maar dit najaar bleek dat de gemeente deze subsidie niet zou blijven geven. Reden was dat de opvang van jongeren tot 18 jaar onder verantwoordelijkheid van de stadsregio valt en omdat De Passant geen erkende jeugdinstelling is, valt daar geen subsidie te verwachten.
Volgens de regeltjes zal dat allemaal wel kloppen maar daar schieten de zwerfkinderen niets mee op. Je kunt als gemeente natuurlijk best subsidie blijven geven maar de wethouder wilde van De Passant af omdat Dirk al boven de 80 is en omdat je als gemeente op moet passen met het in stand houden van organisaties die niet aan alle kwaliteitseisen voldoen.
Daar zit wel wat in: wanneer Dirk Smit niet langer dagelijks aanwezig kan zijn is het de vraag of De Passant nog wel kan blijven draaien. Die kwetsbaarheid is niet in het belang van de kinderen. Er moet een oplossing worden gevonden om De Passant in te bedden in de keten van jeugdzorg.
Dirk Smit zelf opperde al dat Bureau Jeugdzorg iemand als manager zou kunnen aanstellen in De Passant om de dagelijkse leiding over te nemen. Maar de wethouder had bedacht dat De Passant als ‘vrijwilligersorganisatie’ verder zou kunnen. Dat er geen vrijwilligers genoeg te vinden zijn om 24 uur opvang te realiseren en dat het betekent dat Dirk zijn personeel en zijn dochter zal moeten ontslaan en in zijn eentje een vrijwilligers organisatie opzetten werd vergeten. Als deze plannen door zouden gaan zou De Passant zijn deuren moeten sluiten.
Voor onze fractie was de insteek van de wethouder zwaar onvoldoende. We wilden een échte oplossing voor De Passant en een onderzoek naar wat ik in het debat maar de toeleveranciers van De Passant heb genoemd. Want hoe komen die kinderen bij De Passant?
Wie verwijst ze door? Dat zijn volgens Dirk Smit vaak mensen van officiële jeugdzorginstellingen. Als deze instellingen kinderen naar De Passant sturen is er blijkbaar behoefte aan een dergelijke opvang en als die behoefte er is moet je er ook voldoende geld in steken. Tot dat duidelijk is geworden moet De Passant voldoende subsidie krijgen.
Het heeft wat moeite gekost om andere partijen te overtuigen maar uiteindelijk door vast te blijven houden is onze motie door alle partijen ondersteund. Die avond had ik het gevoel dat het echt iets uitmaakt dat SP een belangrijke partij is geworden.

U bent hier