h

Dure woningen prima!

24 november 2007

Dure woningen prima!


Piet Keijzer: ‘Sociale woningbouw moet op peil blijven’


Door: Willem Croese


ZAANDIJK – De prestatieafspraken met de Zaanse woningbouwcorporaties zijn rond. Wethouder Wonen Piet Keijzer verwacht dat de afspraken ingaan op 1 januari 2008. Het College, de gemeenteraad, de directies van de corporaties en huurdersorganisaties buigen zich hierover. Het Huurdersoverleg Zaanstreek heeft al te kennen gegeven positief te staan tegenover de afspraken.

Volgens Piet Keijzer is de kern van de verandering dat er een zogenaamde aanbiedingsafspraak komt over het percentage huurwoningen dat vrijkomt. Iedere drie maanden voorzien ZVH, Parteon, Rochdale en Eigen Haard de gemeente straks van deze cijfers.
,,Vanuit Woningnet kun je ongeveer per uur zien hoeveel woningen aangeboden worden. Het driemaandelijks systeem wordt al in andere gemeenten gehanteerd. Nu kan ik het ook intensiever volgen en waar nodig actie ondernemen’’, zegt Piet Keijzer.

Dure woningen

De Zaanse wethouder Wonen heeft niet alleen met de bestanden van vrije huurwoningen te maken, maar ook met de koopsector. Op de Zaanse woningbouwmarkt ontbreken volgens hem dure huurwoningen, goedkope koopwoningen en dure koopwoningen. Bij nieuwbouw kan er iets extra’s gedaan worden. Wel vindt Piet Keijzer dat dit los staat van de vervangingsbouw.
,,Als je honderd nieuwe woningen bouwt moeten er wel dertig sociaal gebouwd worden, want het sociale woningbezit moet op peil blijven’’, zegt Piet Keijzer aan de hand van de college afspraken. Dertig procent sociale woningen (huur en koop) en zeventig procent bovensociale koopwoningen.
Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad enkele weken geleden pleitte de VVD voor duurdere woningen, maar deze partij wilde tegelijkertijd het percentage van sociale woningbouw omlaag hebben.
De wethouder weet dat er nu eenmaal behoefte is aan woningen boven de koopprijs van 350.000 euro. Piet Keijzer: ,,Dure woningen zijn prima, maar dertig procent sociaal gaat onverkort door. Aan dit laatste moet je niet willen sleutelen, want gemengde buurten zijn sterke buurten’’

Bouwen in eigen beheer

Zelf een woning bouwen of laten bouwen is volgens de SP’er een optie. Ware het niet dat de gemeente weinig eigen grond in bezit heeft. Projectontwikkelaars willen wel kavels aanbieden, maar die zijn altijd bebouwd. De bereidheid van hen om grond te verkopen is klein, omdat zij naast winst op de grond ook het nodige willen verdienen aan het bouwen op die kavels.
Indien de gemeente toch grond kan verkopen voor het bouwen in eigen beheer wil de wethouder hierin meegaan, maar hij vindt wel dat er zekere kwaliteitsregels zijn. Onlangs bezocht Piet Keijzer zo’n gebied in de wijk Saendelft. De cataloguswoningen dragen niet echt veel bij aan de architectonische kwaliteit van deze wijk.
,,Van dat type woningen knapt een wijk niet op. Ik wil echt hogere kwaliteitseisen stellen. Als het over dure kavels gaat vind ik het prima dat de markt ze desnoods bij opbod verkoopt. Daar moet je als gemeente geen rol in willen vervullen, maar voor sociale zelfbouw moet je wel grond hebben en in alle gevallen kwaliteitseisen stellen'', zegt hij.
In Almere worden zo’n duizend vrije kavels aangeboden voor inkomens tussen de 22.000 en 35.000 euro per jaar. Die gemeente heeft de grond en dus de mogelijkheden. De prijs voor zo’n sociale kavel is 33.000 euro. Vervolgens kan de eigenaar een woning bouwen. Men bouwt vaak een kleine woning waaraan later bij meer inkomen de mogelijkheid bestaat aan te bouwen.

Betaalbare koopwoningen

In de wijk Saendelft worden c.q zijn momenteel 140 betaalbare koopwoningen gebouwd. De kopers betalen niet de volle prijs voor de Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ). Het gaat naar draagkracht voor mensen met een jaarinkomen van 25.000 tot 32.000 euro. Zodra de grens overschreden wordt betaalt de koper meer.
Middels een motie heeft de gemeenteraad Zaanstad gevraagd aan wethouder Piet Keijzer om tempo te maken, zodat 500 van dergelijke woningen gebouwd worden. Met de Belastingdienst bestaat de afspraak dat er zelfs 750 woningen op deze manier gerealiseerd kunnen worden.
Ook hier heeft de SP’er met een praktisch probleem te maken, namelijk dat er te weinig gemeentelijke grond is voor de verkoop. Door de gemeente zal bij de onderhandelingen met ontwikkelaars de BKZ in de bouwprogramma’s worden opgenomen.
Woningbouwcorporaties hebben verschillende systemen. Piet Keijzer: ,,Ik zou graag willen dat de corporaties het BKZ systeem overnemen. Zij zeggen echter niet geheel onterecht dat hun eigen vorm (Koopgarant) eveneens de sociale markt bedient. Bij Koopgarant kopen mensen een woning voor 75 % van de marktwaarde, met een verplichting tot terugverkoop aan de corporatie. De verschillende systemen vullen elkaar aan. Zo kom je wel aan behoorlijke aantallen voor de sociale koopsfeer.’’

Nieuwe huurwoningen

In de periode 2005 tot 2009 moeten er 5100 woningen gebouwd worden, waarvan zoals afgesproken dertig procent sociaal. ,,In die categorie krijg je veel gelijkvloers gestapelde bouw oftewel flats. Er komt betrekkelijk weinig sociale laagbouw. Met starters-, senioren- en studentenwoningen wordt een inhaalslag gemaakt in Inverdan, Schepenhof, Conrad en Kroonenburg’’, zegt de wethouder Wonen over nieuw te bouwen huurwoningen.
Piet Keijzer is er alles aangelegen om al deze stappen te zetten, zodat mensen met een laag inkomen ook fatsoenlijk kunnen wonen.

U bent hier